Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Methali 23:1-35

23  Ukiketi kula pamoja na mfalme, fikiria sana kilicho mbele yako,+  nawe ujitie kisu kooni ikiwa una nafsi yenye tamaa.+  Usionyeshe kuwa unatamani vyakula vyake vitamu, kwa maana ni vyakula vya uwongo.+  Usijitaabishe kutafuta utajiri.+ Acha kutegemea uelewaji wako mwenyewe.+  Je, umeukazia macho, nao si kitu?+ Kwa maana hakika huo hujifanyia mabawa kama yale ya tai na kuruka kuelekea mbinguni.+  Usile chakula cha mtu mwenye jicho lisilo na ukarimu,+ wala kujionyesha kuwa unatamani vyakula vyake vitamu.+  Kwa maana yeye ni kama mtu ambaye amefikiria ndani ya nafsi yake.+ “Kula na kunywa,” anakuambia, lakini moyo wake haupo pamoja nawe.+  Utatapika tonge ulilokula, nawe utakuwa umepoteza maneno yako matamu.+  Usiseme masikioni mwa mtu mjinga,+ kwa maana atayadharau maneno yako yenye busara.+ 10  Usiusogeze nyuma mpaka wa zamani za kale,+ wala usiingie katika shamba la wavulana wasio na baba.+ 11  Kwa maana Mkombozi wao ana nguvu; yeye mwenyewe atatetea kesi yao dhidi yako wewe.+ 12  Elekeza moyo wako kwenye nidhamu na sikio lako kwenye maneno ya ujuzi.+ 13  Usimnyime mvulana nidhamu.+ Ukimpiga kwa fimbo, hatakufa. 14  Inakupasa wewe mwenyewe umpige kwa fimbo, upate kuikomboa nafsi yake na Kaburi.*+ 15  Mwanangu, ikiwa moyo wako umekuwa na hekima,+ moyo wangu utashangilia, naam, moyo wangu.+ 16  Na figo zangu zitashangilia midomo yako inaposema mambo manyoofu.+ 17  Moyo wako usiwaonee wivu watenda-dhambi,+ lakini umwogope Yehova mchana kutwa.+ 18  Kwa maana ndipo kutakapokuwa na wakati ujao,+ na tumaini lako mwenyewe halitakatiliwa mbali.+ 19  Ewe mwanangu, sikia uwe na hekima, na kuuongoza moyo wako katika njia hiyo.+ 20  Usiwe kati ya watu wanaokunywa divai mno,+ kati ya watu wanaokula nyama kwa ulafi.+ 21  Kwa maana mlevi na mlafi watakuwa maskini,+ na kusinzia kutamvika mtu nguo zilizopasuka.+ 22  Msikilize baba yako aliyekuzaa,+ wala usimdharau mama yako kwa sababu tu amezeeka.+ 23  Nunua kweli+ wala usiiuze​—​hekima na nidhamu na uelewaji.+ 24  Baba ya mtu mwadilifu hakika atakuwa na shangwe;+ na mtu anayekuwa baba ya mwenye hekima atamshangilia pia.+ 25  Baba yako na mama yako watashangilia, naye mama aliyekuzaa atakuwa na shangwe.+ 26  Mwanangu, nipe moyo wako, nayo macho yako na yapendezwe na njia zangu mwenyewe.+ 27  Kwa maana kahaba ni shimo refu+ na mwanamke mgeni ni kisima chembamba. 28  Kwa kweli, yeye huvizia, kama mnyang’anyi;+ naye huwaongeza wenye hila katika wanadamu.+ 29  Ni nani aliye na ole? Ni nani aliye na wasiwasi? Ni nani aliye na ugomvi?+ Ni nani aliye na mahangaiko? Ni nani aliye na majeraha yasiyo na sababu? Ni nani aliye na macho mazito? 30  Ni wale wanaokaa muda mrefu kwenye divai,+ wale wanaoenda kutafuta divai iliyochanganyika.+ 31  Usiitazame divai inapotoa rangi nyekundu, inapochemka katika kikombe, inaposhuka taratibu. 32  Mwisho wake inauma kama nyoka,+ nayo hutoa sumu kama nyoka.+ 33  Macho yako mwenyewe yataona mambo mageni, nao moyo wako mwenyewe utasema mambo yaliyopotoka.+ 34  Nawe utakuwa kama mtu anayelala katikati ya bahari, kama mtu anayelala juu ya mlingoti.+ 35  “Wamenipiga, lakini sikuwa mgonjwa; wamenichapa, lakini sikujua; Nitaamka wakati gani?+ Bado nitaitafuta hata zaidi.”+

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.