Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Methali 22:1-29

22  Ni afadhali kuchagua jina badala ya utajiri mwingi;+ kibali ni bora kuliko hata fedha na dhahabu.+  Mtu tajiri na maskini wamekutana.+ Mtengenezaji wao wote ni Yehova.+  Mtu mwerevu ni yule ambaye ameona msiba na kujificha,+ lakini wasio na uzoefu wameendelea mbele nao lazima waumie.+  Matokeo ya unyenyekevu na kumwogopa Yehova ni utajiri na utukufu na uzima.+  Miiba na mitego imo katika njia ya mpotovu;+ yeye anayeilinda nafsi yake hukaa mbali nayo.+  Mlee mvulana kulingana na njia inayomfaa;+ hata atakapozeeka hatageuka kando na kuiacha.+  Mtu tajiri ndiye huwatawala maskini,+ na mkopaji ni mtumishi wa mtu anayemkopesha.+  Yeye anayepanda ukosefu wa uadilifu atavuna madhara,+ lakini fimbo ya ghadhabu yake itafikia mwisho wake.+  Mwenye jicho la ukarimu atabarikiwa, kwa maana amempa mtu wa hali ya chini chakula chake.+ 10  Mfukuze mwenye dhihaka, ili ugomvi utoke na ili mashtaka ya kisheria na ukosefu wa heshima vikome.+ 11  Anayependa usafi wa moyo+—mfalme atakuwa mwenzake kwa sababu ya uvutio wa midomo yake.+ 12  Macho ya Yehova mwenyewe yamelinda ujuzi,+ lakini yeye hupindua maneno ya mwenye hila.+ 13  Mvivu amesema:+ “Kuna simba nje!+ Nitauawa katikati ya viwanja vya watu wote!” 14  Kinywa cha wanawake wageni ni shimo refu.+ Anayeshutumiwa na Yehova ataanguka ndani yake.+ 15  Ujinga umefungwa pamoja na moyo wa mvulana;+ fimbo ya nidhamu ndiyo itakayouondolea mbali.+ 16  Anayempunja mtu wa hali ya chini ili ajipatie vitu vingi,+ pia yeye anayempa tajiri, hakika atakuwa na uhitaji.+ 17  Tega sikio lako usikie maneno ya wenye hekima,+ ili kuutia moyo wako katika ujuzi wangu.+ 18  Kwa maana inapendeza kwamba uyaweke tumboni mwako,+ ili yapate kufanywa imara midomoni mwako.+ 19  Ili uhakika wako uuweke kwa Yehova,+ nimekupa wewe, naam, wewe, ujuzi leo. 20  Je, kufikia sasa sikukuandikia mashauri na ujuzi,+ 21  nikuonyeshe ukweli wa maneno ya kweli, ili urudishe maneno yaliyo kweli—kwa yule anayekutuma?+ 22  Usimnyang’anye mtu wa hali ya chini kwa sababu yeye ni wa hali ya chini,+ wala usimkandamize mwenye kuteseka langoni.+ 23  Kwa maana Yehova mwenyewe atatetea kesi yao,+ naye hakika atawanyang’anya nafsi wale wanaowanyang’anya.+ 24  Usishirikiane na mtu yeyote mwenye mazoea ya kukasirika;+ wala usiende pamoja na mtu wa mifoko ya ghadhabu, 25  ili usizoee njia yake na hakika uiwekee nafsi yako mtego.+ 26  Usiwe kati ya wale wanaopeana mikono+ kwa mapatano, kati ya wale wanaoweka dhamana kwa ajili ya mikopo.+ 27  Ikiwa huna kitu cha kulipa, kwa nini achukue kitanda chako kutoka chini yako? 28  Usiusogeze nyuma mpaka wa zamani za kale, uliowekwa na mababu zako.+ 29  Je, umemwona mtu stadi katika kazi yake? Yeye atasimama mbele ya wafalme;+ hatasimama mbele ya watu wa kawaida.

Maelezo ya Chini