Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Methali 20:1-30

20  Divai ni mdhihaki,+ kileo husababisha msukosuko,+ na kila mtu anayepotezwa nacho hana hekima.+  Kuogopesha kwa mfalme ni mngurumo kama ule wa mwana-simba mwenye manyoya shingoni.+ Mtu yeyote anayejiletea hasira yake anaitendea dhambi nafsi yake mwenyewe.+  Ni utukufu kwa mtu kuepuka kugombana,+ lakini kila aliye mpumbavu atatumbukia humo.+  Kwa sababu ya majira ya baridi kali mvivu hatalima;+ atakuwa akiombaomba wakati wa mavuno, lakini hapatakuwa na chochote.+  Shauri moyoni mwa mtu ni kama kilindi cha maji,+ lakini mtu mwenye utambuzi ataliteka.+  Wanadamu wengi hutangaza fadhili zao wenyewe zenye upendo,+ lakini ni nani anayeweza kumpata mtu mwaminifu?+  Mwadilifu anatembea kwa utimilifu wake.+ Wanawe watakuwa na furaha baada yake.+  Mfalme anaketi juu ya kiti cha hukumu,+ akitawanya ubaya wote kwa macho yake.+  Ni nani anayeweza kusema: “Nimeusafisha moyo wangu;+ mimi nimekuwa safi kutokana na dhambi yangu”?+ 10  Aina mbili za mawe ya mizani na aina mbili za vipimo vya efa+—vyote viwili ni chukizo kwa Yehova.+ 11  Kwa matendo yake, mvulana hujitambulisha kama utendaji wake ni safi na mnyoofu.+ 12  Sikio lenye kusikia na jicho lenye kuona—Yehova ndiye aliyevifanya vyote viwili.+ 13  Usipende usingizi, usije ukaingia katika umaskini.+ Fungua macho yako; ushibe mkate.+ 14  “Ni kibaya, ni kibaya!” asema mnunuzi, naye aenda zake.+ Kisha anajisifu.+ 15  Kuna dhahabu, pia kuna wingi wa marijani; lakini midomo ya ujuzi ni vyombo vyenye thamani.+ 16  Ikiwa mtu amemwekea mgeni dhamana, lichukue vazi lake;+ na ikiwa amejihusisha na mwanamke mgeni, chukua rehani kutoka kwake.+ 17  Mkate unaopatikana kwa udanganyifu humpendeza mtu,+ lakini baadaye kinywa chake kitajaa changarawe.+ 18  Kwa shauri mipango yenyewe hufanywa imara,+ na kwa mwongozo stadi endeleza vita vyako.+ 19  Anayezunguka-zunguka akiwa mchongezi anafunua mazungumzo ya siri;+ wala usishirikiane na mtu anayeshawishiwa na midomo yake.+ 20  Mtu yeyote anayemlaani baba yake na mama yake,+ taa yake itazimwa giza linapokaribia.+ 21  Urithi hupatikana kwa pupa mwanzoni,+ lakini wakati wake ujao hautabarikiwa.+ 22  Usiseme: “Nitalipiza uovu!”+  Mtumaini Yehova,+ naye atakuokoa.+ 23  Aina mbili za mawe ya mizani ni chukizo kwa Yehova,+ na mizani ya kudanganya si nzuri.+ 24  Hatua za mwanamume hutoka kwa Yehova.+ Naye mtu wa udongo anaweza kutambuaje njia yake?+ 25  Ni mtego wakati mtu wa udongo amepaaza sauti kwa haraka, “Ni kitakatifu!”+ na baada ya kuweka nadhiri+ ndipo anaelekea kufanya uchunguzi.+ 26  Mfalme mwenye hekima anawatawanya watu waovu,+ naye huzungusha gurudumu juu yao.+ 27  Pumzi+ ya mtu wa udongo ni taa ya Yehova, inayochunguza kwa uangalifu sehemu zote za ndani kabisa za tumbo.+ 28  Fadhili zenye upendo na ukweli—hizo humlinda mfalme;+ na kwa fadhili zenye upendo amedumisha kiti chake cha ufalme.+ 29  Uzuri wa vijana ni nguvu zao,+ na utukufu wa wazee ni kichwa chao chenye mvi.+ 30  Vidonda vya mapigo ndivyo huondolea mbali ubaya;+ na mapigo, sehemu za ndani kabisa za tumbo.+

Maelezo ya Chini