Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Methali 19:1-29

19  Mtu yeyote aliye maskini ambaye anatembea katika utimilifu ni bora+ kuliko mtu mwenye midomo iliyopotoka, na ambaye ni mjinga.+  Pia, si vema kwamba nafsi ikose ujuzi,+ naye anayefanya haraka kwa miguu yake anatenda dhambi.+  Upumbavu wa mtu wa udongo ndio unaopotosha njia yake,+ na kwa hiyo moyo wake unakuwa na ghadhabu juu ya Yehova.+  Mali ndizo huongeza rafiki wengi,+ lakini mtu wa hali ya chini hutenganishwa na mwenzake.+  Shahidi wa uwongo hatakosa adhabu,+ naye anayesema uwongo hataponyoka.+  Watu wengi huutuliza uso wa mtu mwenye cheo,+ na kila mtu ni rafiki yake anayetoa zawadi.+  Ndugu za mtu maskini wamemchukia wote.+ Nao, rafiki zake binafsi wamejitenga naye hata zaidi!+ Anawafuata akiwa na mambo ya kusema; nao hawapo.+  Anayejipatia moyo+ mzuri anapenda nafsi yake mwenyewe. Anayelinda utambuzi atapata mema.+  Shahidi wa uwongo hatakosa adhabu,+ naye anayesema uwongo ataangamia.+ 10  Maisha ya anasa hayamfai yeyote aliye mjinga.+ Sembuse mtumishi kuwatawala wakuu!+ 11  Ufahamu wa mtu hakika hupunguza hasira yake,+ na ni jambo lenye kupendeza anapopita kosa.+ 12  Ghadhabu ya mfalme ni mngurumo kama ule wa mwana-simba mwenye manyoya shingoni,+ lakini nia yake njema ni kama umande juu ya majani.+ 13  Mwana mjinga humaanisha shida kwa baba yake,+ na ugomvi wa mke ni kama paa inayovuja ambayo humfukuzia mbali mtu.+ 14  Urithi kutoka kwa akina baba ni nyumba na mali,+ lakini mke mwenye busara hutoka kwa Yehova.+ 15  Uvivu huleta usingizi mzito,+ nayo nafsi yenye uvivu huteswa na njaa.+ 16  Yeye anayeishika amri anailinda nafsi yake;+ anayedharau njia zake atauawa.+ 17  Anayemwonyesha kibali mtu wa hali ya chini anamkopesha Yehova,+ na Yeye atamlipa matendo yake.+ 18  Mtie mwana wako adabu wakati bado kuna tumaini;+ wala usiweke tamaa ya nafsi yako juu ya kumuua.+ 19  Mtu mwenye ghadhabu kubwa atachukua adhabu;+ kwa maana ukimkomboa, utaendelea kufanya hivyo tena na tena.+ 20  Sikiliza shauri na kukubali nidhamu,+ ili upate kuwa na hekima katika wakati wako ujao.+ 21  Mna mipango mingi katika moyo wa mwanadamu,+ lakini shauri la Yehova ndilo litakalosimama.+ 22  Kinachotamanika katika mtu wa udongo ni fadhili zake zenye upendo;+ na maskini ni bora kuliko mtu anayesema uwongo.+ 23  Kumwogopa Yehova huelekeza kwenye uzima,+ na mtu atalala usiku akiwa ameridhika;+ mtu hatapatwa na lililo baya.+ 24  Mvivu ameutia mkono wake katika bakuli la karamu;+ hawezi kuurudisha hata kwenye kinywa chake mwenyewe.+ 25  Inakupasa umpige mwenye dhihaka,+ ili mtu ambaye hana uzoefu apate kuwa mwerevu;+ naye mtu mwenye uelewaji anapaswa kukaripiwa, ili apate kutambua ujuzi.+ 26  Yeye anayemtendea vibaya baba yake na ambaye humfukuza mama yake+ ni mwana anayetenda kwa aibu na bila heshima.+ 27  Mwanangu, acha kusikiliza nidhamu nawe utakengeuka kutoka katika maneno ya ujuzi.+ 28  Shahidi asiyefaa kitu hudhihaki haki,+ na kinywa chenyewe cha watu waovu humeza kitu chenye kuumiza.+ 29  Hukumu zimefanywa imara kwa ajili ya wenye dhihaka,+ na mapigo kwa ajili ya mgongo wa wajinga.+

Maelezo ya Chini