Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Methali 15:1-33

15  Jibu, linapokuwa la upole, hugeuza ghadhabu,+ lakini neno linaloumiza hufanya hasira ipande.+  Ulimi wa watu wenye hekima hutenda mema kwa ujuzi,+ lakini kinywa cha wajinga hububujika upumbavu.+  Macho ya Yehova yako kila mahali,+ yakiwaangalia wabaya na wema.+  Utulivu wa ulimi ni mti wa uzima,+ lakini upotovu wake humaanisha kuvunjika katika roho.+  Yeyote aliye mpumbavu hudharau nidhamu ya baba yake,+ lakini mtu yeyote anayejali karipio ni mwerevu.+  Katika nyumba ya mwadilifu mna akiba nyingi,+ lakini katika mazao ya mwovu mna taabu.+  Midomo ya watu wenye hekima hutawanya ujuzi sikuzote,+ lakini moyo wa wajinga hauko hivyo.+  Dhabihu ya waovu ni chukizo kwa Yehova,+ lakini sala ya wanyoofu ni furaha kwake.+  Njia ya mwovu ni chukizo kwa Yehova,+ lakini humpenda mtu anayefuatilia uadilifu.+ 10  Nidhamu ni mbaya kwa mtu anayeiacha njia;+ mtu yeyote anayechukia karipio atakufa.+ 11  Kaburi* na mahali pa maangamizi+ viko mbele za Yehova.+ Basi, mioyo ya wana wa binadamu+ ni zaidi! 12  Mwenye dhihaka hampendi mtu anayemkaripia.+ Yeye hataenda kwa watu wenye hekima.+ 13  Moyo wenye shangwe huchangamsha sura,+ lakini kwa sababu ya maumivu ya moyo roho hupata pigo.+ 14  Moyo wa uelewaji hutafuta ujuzi,+ lakini kinywa cha watu wajinga hutafuta upumbavu.+ 15  Siku zote za mwenye kuteseka ni mbaya,+ lakini mtu aliye mchangamfu moyoni huwa na karamu sikuzote.+ 16  Afadhali kuwa na vitu vichache pamoja na kumwogopa Yehova+ kuliko kuwa na vitu vingi pamoja na mvurugo.+ 17  Afadhali chakula cha mboga za majani mahali penye upendo+ kuliko ng’ombe-dume aliyenoneshwa pamoja na chuki.+ 18  Mtu mwenye ghadhabu huchochea ugomvi,+ lakini yule ambaye hakasiriki upesi hutuliza mabishano.+ 19  Njia ya mvivu ni kama boma la miiba,+ lakini mapito ya wanyoofu ni njia iliyofanywa kuwa laini.+ 20  Mwana mwenye hekima ndiye humfanya baba yake ashangilie,+ lakini mtu mjinga anamdharau mama yake.+ 21  Mtu ambaye amepungukiwa moyoni huonea shangwe upumbavu,+ lakini mtu mwenye utambuzi huenda mbele moja kwa moja.+ 22  Mipango huvunjika mahali ambapo hapana mazungumzo ya siri,+ lakini katika wingi wa washauri mambo hutimizwa.+ 23  Mtu hushangilia jibu la kinywa chake,+ nalo neno linalosemwa wakati unaofaa ni jema kama nini!+ 24  Kwa yule anayetenda kwa ufahamu njia ya uzima inaelekea juu,+ ili kuliepuka Kaburi* lililo chini.+ 25  Yehova ataibomoa nyumba ya watu waliojiinua,+ lakini atauweka imara mpaka wa mjane.+ 26  Hila za mtu mbaya ni chukizo kwa Yehova,+ lakini maneno yenye kupendeza ni safi.+ 27  Mtu anayepata faida isiyo ya haki anailetea nyumba yake mwenyewe taabu,+ lakini anayechukia zawadi ndiye atakayeendelea kuishi.+ 28  Moyo wa mwadilifu hutafakari ili kujibu,+ lakini kinywa cha waovu hububujika mambo mabaya.+ 29  Yehova yuko mbali sana na waovu,+ lakini huisikia sala ya waadilifu.+ 30  Kung’aa kwa macho+ hufanya moyo ushangilie;+ habari+ ambayo ni njema huifanya mifupa inone.+ 31  Sikio linalosikiliza karipio+ la uzima hukaa kati ya watu wenye hekima.+ 32  Yeyote anayeepuka nidhamu+ anaikataa nafsi yake mwenyewe, lakini anayesikiliza karipio anajipatia utambuzi wa moyo.+ 33  Kumwogopa Yehova ni nidhamu ya hekima,+ na kabla ya utukufu hutangulia unyenyekevu.+

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.
Sheoli. Tazama Nyongeza 4.