Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Methali 14:1-35

14  Mwanamke mwenye hekima kwelikweli amejenga nyumba yake,+ lakini aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe.+  Anayetembea katika unyoofu wake anamwogopa Yehova,+ lakini mtu mpotovu anamdharau Yeye katika njia zake.+  Fimbo ya majivuno imo katika kinywa cha mpumbavu,+ lakini midomo ya wenye hekima itawalinda.+  Mahali pasipo na ng’ombe hori ni safi, lakini mazao ni mengi kwa sababu ya nguvu za ng’ombe-dume.  Shahidi mwaminifu ni yule ambaye hatasema uwongo,+ lakini shahidi wa uwongo husema uwongo mtupu.+  Mtu mwenye dhihaka ametafuta hekima, asiipate; lakini kwa mtu mwenye uelewaji, ujuzi ni jambo rahisi.+  Toka mbele ya mjinga,+ kwa maana hakika hutaweza kuona midomo ya ujuzi.+  Hekima ya mwerevu ni kuelewa njia yake,+ lakini upumbavu wa wajinga ni udanganyifu.+  Wale wanaodhihaki hatia ni wapumbavu,+ lakini kuna makubaliano kati ya wanyoofu.+ 10  Moyo unajua uchungu wa nafsi+ ya mtu mwenyewe, wala hapana mgeni atakayejiingiza katika kushangilia kwake. 11  Nyumba ya watu waovu itaharibiwa,+ lakini hema la wanyoofu litasitawi.+ 12  Kuna njia ambayo imenyooka mbele ya mwanadamu,+ lakini njia za kifo ndizo mwisho wake baadaye.+ 13  Hata katika kicheko moyo unaweza kuwa na maumivu;+ na kushangilia huishia katika huzuni.+ 14  Asiye na imani moyoni ataridhika na matokeo ya njia zake mwenyewe,+ lakini mtu mwema ataridhika na matokeo ya shughuli zake.+ 15  Mtu asiye na uzoefu huamini kila neno,+ lakini mtu mwerevu huzifikiria hatua zake.+ 16  Mwenye hekima huogopa na kuepuka ubaya,+ lakini mjinga anakuwa na ghadhabu na mwenye kujitumaini.+ 17  Yule anayekasirika upesi atatenda upumbavu,+ lakini mtu mwenye uwezo wa kufikiri huchukiwa.+ 18  Wasio na uzoefu hakika watarithi upumbavu,+ lakini werevu watavaa ujuzi kama vazi la kichwani.+ 19  Watu wabaya watainama mbele ya wema,+ nao watu waovu watainama katika malango ya mwadilifu. 20  Maskini ni chukizo hata kwa mwenzake,+ lakini tajiri ana rafiki wengi.+ 21  Anayemdharau mwenzake anatenda dhambi,+ lakini mwenye furaha ni yule anayewaonyesha kibali wenye kuteseka.+ 22  Je, wale wanaotunga madhara hawatatanga-tanga?+ Lakini kuna fadhili zenye upendo na ukweli kwa wale wanaotunga mema.+ 23  Kwa kila kazi ngumu hutokea faida,+ lakini neno la midomo tu huelekea kuleta uhitaji. 24  Taji la wenye hekima ni utajiri wao; upumbavu wa wajinga ni upumbavu.+ 25  Shahidi wa kweli anazikomboa nafsi,+ lakini mdanganyifu anasema uwongo mtupu.+ 26  Katika kumwogopa Yehova kuna uhakika wenye nguvu,+ na wanawe watakuwa na kimbilio.+ 27  Kumwogopa Yehova ni kisima cha uzima,+ ili kuepuka mitego ya kifo.+ 28  Wingi wa watu ni pambo la mfalme,+ lakini kukosekana kwa watu ni uharibifu wa ofisa mkuu.+ 29  Yule ambaye si mwepesi wa hasira ana utambuzi mwingi,+ lakini anayekosa subira anainua upumbavu.+ 30  Moyo mtulivu ni uzima wa mwili wenye nyama,+ lakini wivu hufanya mifupa iwe na ubovu.+ 31  Yeye anayempunja mtu wa hali ya chini amemletea shutuma Mtengenezaji wake,+ lakini anayemwonyesha maskini kibali anamtukuza Yeye.+ 32  Kwa sababu ya ubaya wake mwovu atasukumwa chini,+ lakini mwadilifu atakuwa akipata kimbilio katika utimilifu wake.+ 33  Hekima hukaa moyoni mwa mtu mwenye uelewaji,+ nayo hujulikana kati ya wajinga. 34  Uadilifu huinua taifa,+ lakini dhambi ni aibu kwa vikundi vya mataifa.+ 35  Furaha ya mfalme imo katika mtumishi anayetenda kwa ufahamu,+ lakini ghadhabu yake humjia mtu anayetenda kwa aibu.+

Maelezo ya Chini