Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Methali 13:1-25

13  Mwana ni mwenye hekima palipo na nidhamu ya baba,+ lakini mtu mwenye dhihaka ni yule ambaye hajasikia kemeo.+  Kutokana na matunda ya kinywa chake, mtu atakula mema,+ lakini nafsi ya wale wanaotenda kwa hila ni ujeuri.+  Anayelinda kinywa chake anaitunza nafsi yake.+ Anayefungua wazi midomo yake—yeye atapata uharibifu.+  Mvivu anajionyesha kutamani, lakini nafsi yake haina chochote.+ Hata hivyo, nafsi ya wenye bidii itanoneshwa.+  Mwadilifu huchukia neno la uwongo,+ lakini waovu hutenda kwa aibu na kujiletea fedheha.+  Uadilifu humlinda mtu asiye na lawama katika njia yake,+ lakini uovu humpindua mtenda-dhambi.+  Kuna mtu anayejifanya kuwa tajiri lakini hana chochote;+ kuna mtu anayejifanya kuwa maskini lakini ana vitu vingi vyenye thamani.  Fidia ya nafsi ya mtu ni utajiri wake,+ lakini maskini hajasikia kemeo.+  Nuru ya waadilifu itashangilia;+ lakini taa ya waovu—hiyo itazimwa.+ 10  Kwa sababu ya kimbelembele mtu husababisha tu pambano,+ lakini wale wanaoshauriana pamoja wana hekima.+ 11  Vitu vyenye thamani vinavyopatikana kwa ubatili hupungua,+ lakini mtu anayekusanya kwa mkono ndiye anayepata ongezeko.+ 12  Tarajio lililocheleweshwa linafanya moyo uwe mgonjwa,+ lakini kitu kinachotamaniwa kinapokuja ni mti wa uzima.+ 13  Yule ambaye amelidharau neno,+ atadaiwa rehani ya mtu mwenye deni; lakini mtu anayeiogopa amri ndiye atakayepewa thawabu.+ 14  Sheria ya mwenye hekima ni chemchemi ya uzima,+ ili kumwepusha mtu na mitego ya kifo.+ 15  Ufahamu mzuri huleta kibali,+ lakini njia ya wale wanaotenda kwa hila ni ngumu.+ 16  Kila mtu aliye mwerevu atatenda kwa ujuzi,+ lakini mjinga ataeneza upumbavu kila mahali.+ 17  Mjumbe mwovu ataanguka katika jambo baya,+ lakini mjumbe mwaminifu huponya.+ 18  Anayepuuza nidhamu hupatwa na umaskini na aibu,+ lakini anayeshika karipio ndiye anayetukuzwa.+ 19  Tamaa inapotimizwa inafurahisha nafsi;+ lakini kuepuka yaliyo mabaya ni chukizo kwa wajinga.+ 20  Anayetembea na watu wenye hekima atakuwa na hekima,+ lakini anayeshirikiana na wajinga atapatwa na mabaya.+ 21  Watenda-dhambi ndio hufuatwa na msiba,+ lakini waadilifu ndio ambao wema huwapa thawabu.+ 22  Mtu mwema atawaachia urithi wana wa wanawe, na mali ya mtenda-dhambi huwekwa akiba kwa ajili ya mwadilifu.+ 23  Udongo uliolimwa wa watu maskini hutoa chakula kingi,+ lakini kuna mtu anayefagiliwa mbali kwa sababu ya ukosefu wa hukumu.+ 24  Anayezuia fimbo yake anamchukia mwana wake,+ lakini anayempenda ni yule anayemwangalia kwa nidhamu.+ 25  Mwadilifu anakula mpaka nafsi yake inaposhiba,+ lakini tumbo la waovu litakuwa tupu.+

Maelezo ya Chini