Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Methali 12:1-28

12  Anayependa nidhamu anapenda ujuzi,+ lakini anayechukia karipio hatumii akili.+  Mtu mwema hupata kibali kutoka kwa Yehova,+ lakini yeye humtangaza mtu mwenye mawazo maovu kuwa mwovu.+  Hakuna mtu atakayefanywa imara kwa uovu;+ lakini mizizi ya waadilifu haitatikiswa.+  Mke mwenye uwezo ni taji kwa mume wake,+ lakini yule anayetenda kwa aibu ni kama ubovu kwenye mifupa ya mume wake.+  Fikira za waadilifu ni adili;+ uongozi wa waovu ni udanganyifu.+  Maneno ya waovu ni uviziaji kwa ajili ya kumwaga damu,+ lakini kinywa cha wanyoofu ndicho kitakachowakomboa.+  Waovu wamepinduliwa nao hawako tena,+ lakini nyumba ya waadilifu itaendelea kusimama.+  Mtu atasifiwa kwa sababu ya kinywa chake cha busara,+ lakini aliyepotoka moyoni atadharauliwa.+  Afadhali mtu anayeheshimiwa kidogo lakini ana mtumishi kuliko mtu anayejitukuza lakini hana mkate.+ 10  Mwadilifu anatunza nafsi ya mnyama wake wa kufugwa,+ lakini rehema za waovu ni ukatili.+ 11  Anayelima shamba lake yeye mwenyewe atashiba mkate,+ lakini anayefuatilia vitu visivyo na thamani amepungukiwa moyoni.+ 12  Mwovu ametamani windo la watu wabaya ambalo limeshikwa katika wavu;+ lakini mzizi wa waadilifu, huzaa.+ 13  Mtu mbaya hunaswa kwa kosa la midomo,+ lakini mwadilifu hutoka katika taabu.+ 14  Kutokana na matunda ya kinywa cha mtu, yeye hushiba mema,+ na kazi yenyewe ya mikono ya mtu itamrudia.+ 15  Njia ya mpumbavu ni sawa machoni pake,+ lakini anayesikiliza shauri ni mwenye hekima.+ 16  Mtu mpumbavu ndiye hujulisha kinachomuudhi siku hiyohiyo,+ lakini mwerevu hufunika aibu.+ 17  Anayetokeza uaminifu atasema kilicho cha uadilifu,+ lakini shahidi wa uwongo, atasema udanganyifu.+ 18  Kuna mtu anayesema bila kufikiri kama kwa upanga unaochoma,+ lakini ulimi wa mwenye hekima huponya.+ 19  Mdomo wa ukweli+ ndio utakaofanywa imara milele,+ lakini ulimi wa uwongo ni wa muda mfupi tu.+ 20  Udanganyifu umo moyoni mwa wale wanaotunga madhara,+ lakini wale wanaoshauri amani wanashangilia.+ 21  Hakuna kitu chochote chenye kudhuru kitakachompata mwadilifu,+ lakini waovu ndio watakaojazwa misiba.+ 22  Midomo ya uwongo ni chukizo kwa Yehova,+ lakini wanaotenda kwa uaminifu ni furaha kwake.+ 23  Mtu mwerevu anafunika ujuzi,+ lakini moyo wa wajinga hutangaza upumbavu.+ 24  Mkono wa wenye bidii ndio utakaotawala,+ lakini mkono mlegevu utakuja kufanya kazi ya kulazimishwa.+ 25  Hangaiko katika moyo wa mtu huufanya uiname,+ lakini neno jema huufanya ushangilie.+ 26  Mwadilifu huchunguza malisho yake mwenyewe, lakini njia ya waovu huwafanya watange-tange.+ 27  Uvivu hautatimua mawindo ya mtu,+ lakini bidii ni mali yenye thamani ya mtu. 28  Katika mapito ya uadilifu kuna uzima,+ na kusafiri katika njia yake kunamaanisha hakuna kifo.+

Maelezo ya Chini