Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Methali 11:1-31

11  Mizani ya udanganyifu ni chukizo kwa Yehova,+ lakini jiwe kamili la mizani ni furaha kwake.  Je, kimbelembele kimekuja? Basi aibu itakuja;+ lakini wenye kiasi wana hekima.+  Utimilifu wa wanyoofu ndio huwaongoza,+ lakini upotovu wa wale wanaotenda kwa hila utawaharibu.+  Vitu vyenye thamani havitakuwa na faida yoyote siku ya ghadhabu,+ lakini uadilifu utakomboa kutoka katika kifo.+  Uadilifu wa mtu asiye na lawama ndio utakaoinyoosha njia yake,+ lakini mwovu ataanguka katika uovu wake mwenyewe.+  Uadilifu wa wanyoofu ndio utakaowakomboa,+ lakini wale wanaotenda kwa hila wao wenyewe watakamatwa kwa tamaa yao.+  Mwovu anapokufa, tumaini lake hupotea;+ na hata tarajio linalotegemea nguvu limepotea.+  Mwadilifu ndiye huokolewa kutoka katika taabu,+ na mwovu huingia badala yake.+  Mwasi-imani humletea mwenzake uharibifu kwa kinywa chake,+ lakini waadilifu huokolewa kwa ujuzi.+ 10  Mji huchangamka kwa sababu ya wema wa waadilifu,+ lakini watu hulia kwa shangwe waovu wanapoangamia.+ 11  Mji huinuliwa kwa sababu ya baraka ya wanyoofu,+ lakini hubomolewa kwa sababu ya kinywa cha waovu.+ 12  Mtu ambaye amepungukiwa moyoni amemdharau mwenzake,+ lakini mtu mwenye utambuzi mwingi hukaa kimya.+ 13  Mtu anayetembea huku na huku akiwa mchongezi+ anafunua mazungumzo ya siri,+ lakini mtu mwaminifu katika roho anafunika jambo.+ 14  Wakati ambapo hakuna mwongozo stadi, watu huanguka;+ lakini kwa wingi wa washauri kuna wokovu.+ 15  Mtu ambaye amemwekea dhamana mgeni+ hakika atapatwa na mabaya, lakini anayechukia kufanya mapatano kwa kupeana mkono hukaa bila wasiwasi. 16  Mwanamke mwenye kuvutia ndiye anayepata utukufu;+ lakini watu wenye kuonea, kwa upande wao, hupata utajiri. 17  Mwanamume mwenye fadhili zenye upendo anaitendea kwa kuipa thawabu nafsi yake mwenyewe,+ lakini mtu mkatili anajiletea taabu.+ 18  Mtu mwovu anapata mshahara wa uwongo,+ lakini anayepanda uadilifu, hupata mapato ya kweli.+ 19  Anayesimama imara kwa ajili ya uadilifu anaelekea kupata uzima,+ lakini anayefuatilia yaliyo mabaya anaelekea kwenye kifo chake mwenyewe.+ 20  Waliopotoka moyoni ni chukizo kwa Yehova,+ lakini wasio na lawama katika njia yao ni furaha kwake.+ 21  Mkono ujaposhikana na mkono, mtu mbaya hatakosa kupewa adhabu;+ lakini uzao wa waadilifu hakika utaponyoka.+ 22  Kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe, ndivyo alivyo mwanamke mwenye umbo la kupendeza lakini anayegeuka na kuacha kuwa na akili.+ 23  Tamaa ya waadilifu hakika ni njema;+ tumaini la waovu ni ghadhabu.+ 24  Kuna mtu anayetawanya na bado anaongezewa;+ pia kuna mtu anayewanyima wengine yaliyo sawa, lakini hilo huleta uhitaji tu.+ 25  Nafsi yenye ukarimu hiyo yenyewe itanoneshwa,+ naye anayenywesha wengine kwa ukarimu yeye mwenyewe pia atanyweshwa kwa ukarimu.+ 26  Anayewanyima watu nafaka—watu watamlaani, lakini kuna baraka kwa ajili ya kichwa cha mtu anayekubali inunuliwe.+ 27  Anayetafuta mema ataendelea kutafuta nia njema;+ lakini anayetafuta ubaya, huo utamjia.+ 28  Anayetegemea utajiri wake​​—​yeye mwenyewe ataanguka;+ lakini waadilifu watasitawi kama majani.+ 29  Yeyote anayeiletea nyumba yake taabu,+ ataumiliki upepo;+ na mtu mpumbavu atakuwa mtumishi wa mtu mwenye hekima moyoni. 30  Matunda ya mwadilifu ni mti wa uzima,+ naye anayevuta nafsi za watu ni mwenye hekima.+ 31  Tazama! Mtu mwadilifu—katika dunia atapewa thawabu.+ Basi mwovu na mtenda-dhambi watapewa thawabu hata zaidi!+

Maelezo ya Chini