Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Marko 7:1-37

7  Sasa Mafarisayo na baadhi ya waandishi waliokuwa wamekuja kutoka Yerusalemu wakakusanyika kumzunguka.+  Nao walipoona baadhi ya wanafunzi wake wakila mlo wao kwa mikono najisi, yaani, ambayo haijanawishwa+⁠—  kwa maana Mafarisayo na Wayahudi wote hawali isipokuwa wawe wamenawa mikono yao mpaka kwenye kiwiko, kwa kushika sana mapokeo ya watu wa nyakati za hapo zamani,  na, wanaporudi kutoka sokoni, hawali chakula isipokuwa wawe wamejisafisha kwa kunyunyiza; na kuna mapokeo+ mengine mengi ambayo wamepokea ili kushika sana, ubatizo wa vikombe na mitungi na vyombo vya shaba;+⁠—  Kwa hiyo Mafarisayo na waandishi hao wakamuuliza: “Kwa nini wanafunzi wako hawajiendeshi kulingana na mapokeo ya watu wa zamani, bali hula mlo wao kwa mikono iliyo najisi?”+  Akawaambia: “Isaya kwa kufaa alitoa unabii juu yenu wanafiki, kama ilivyoandikwa,+ ‘Watu hawa huniheshimu mimi kwa midomo yao, bali mioyo yao iko mbali nami.+  Wao huniabudu bure, kwa sababu wao hufundisha amri za wanadamu kuwa mafundisho.’+  Mnaiacha amri ya Mungu, na kuyashika sana mapokeo ya wanadamu.”+  Zaidi ya hayo, akaendelea kuwaambia: “Kwa ustadi mnaweka kando amri+ ya Mungu kusudi mbaki na mapokeo yenu. 10  Kwa mfano, Musa alisema, ‘Mheshimu baba yako na mama yako,’+ na, ‘Yule anayemtukana baba yake au mama yake na afe.’+ 11  Lakini ninyi husema, ‘Mtu akimwambia baba yake au mama yake: “Chochote nilicho nacho unachoweza kufaidika nacho kutoka kwangu ni korbani,+ (yaani, zawadi iliyowekwa wakfu+ kwa Mungu,)” ’​—1  Ninyi hammruhusu afanye hata jambo moja kwa ajili ya baba yake au mama yake,+1  na hivyo mnalibatilisha neno la Mungu+ kwa mapokeo yenu ambayo mlipewa. Nanyi hufanya mambo mengi+ yanayofanana na hilo.”1  Kwa hiyo, akiuita tena umati kwake, akaendelea kuuambia: “Nisikilizeni, ninyi nyote, mpate maana.+1  Hakuna kitu chochote kutoka nje ya mtu kinachoingia ndani yake ambacho kinaweza kumtia unajisi; bali mambo yanayotoka ndani ya mtu ndiyo mambo yanayomtia mtu unajisi.”+1  —— 17  Basi alipokuwa ameingia katika nyumba akiwa mbali na umati, wanafunzi wake wakaanza kumuuliza habari ya mfano huo.+ 18  Kwa hiyo akawaambia: “Ninyi pia hamna ufahamu kama wao?+ Je, hamjui kwamba hakuna chochote kutoka nje kinachoingia ndani ya mtu ambacho kinaweza kumtia unajisi, 19  kwa kuwa hicho hupita na kuingia, si ndani ya moyo wake, bali ndani ya matumbo yake, nacho hutoka nje na kuingia ndani ya shimo la choo?”+ Kwa njia hiyo akatangaza vyakula vyote kuwa safi.+ 20  Tena akasema: “Kile ambacho hutoka ndani ya mtu ndicho humtia mtu unajisi;+ 21  kwa maana kutoka ndani, kutoka katika moyo wa watu,+ hutoka mawazo mabaya: uasherati,+ wizi, mauaji,+ 22  uzinzi, kutamani,+ matendo ya uovu, udanganyifu, mwenendo mpotovu,+ jicho lenye wivu, makufuru, majivuno, ukosefu wa akili. 23  Mambo hayo yote maovu hutoka ndani nayo humtia mtu unajisi.”+ 24  Akatoka huko, akaenda katika maeneo ya Tiro na Sidoni.+ Naye akaingia katika nyumba wala hakutaka mtu yeyote ajue. Na bado hakuweza kuepuka kutambuliwa;+ 25  lakini mara moja mwanamke ambaye binti yake mdogo alikuwa na roho mchafu akasikia habari zake akaja na kujiangusha chini miguuni pake.+ 26  Yule mwanamke alikuwa wa kutoka Ugiriki, wa taifa la Sirofoinike; naye akawa akimwomba amfukuze roho mwovu kutoka katika binti yake.+ 27  Lakini akaanza kumwambia mwanamke huyo: “Kwanza acha watoto washibe, kwa maana si sawa kuuchukua mkate wa watoto+ na kuwatupia mbwa wadogo.”+ 28  Hata hivyo, mwanamke huyo akajibu, akamwambia: “Ndiyo, bwana, lakini hao mbwa wadogo walio chini ya meza hula sehemu ya makombo+ ya watoto wadogo.”+ 29  Ndipo akamwambia mwanamke huyo: “Kwa sababu umesema hivyo, nenda; yule roho mwovu amemtoka binti yako.”+ 30  Kwa hiyo akaenda nyumbani kwake na kumkuta+ huyo mtoto mchanga akiwa amelazwa kitandani na roho mwovu amemtoka. 31  Basi alipokuwa akirudi kutoka katika maeneo ya Tiro akapitia Sidoni mpaka bahari ya Galilaya akipanda na kupita katikati ya maeneo ya Dekapoli.+ 32  Huko wakamletea mtu aliye kiziwi na mwenye kizuizi cha usemi, nao wakamsihi aweke mkono wake juu yake.+ 33  Naye akamchukua kutoka katika umati na kumpeleka mahali pasipo na watu akaweka vidole vyake ndani ya masikio ya yule mtu na, baada ya kutema mate, akamgusa ulimi wake.+ 34  Naye akatazama juu mbinguni,+ akavuta pumzi+ kwa nguvu na kumwambia: “Efatha,” yaani, “Funguka.” 35  Basi, uwezo wake wa kusikia ukafunguka,+ na kile kifungo cha ulimi wake kikafunguliwa, naye akaanza kusema kama kawaida. 36  Ndipo akawaamuru wasimwambie yeyote;+ lakini kwa kadiri alivyozidi kuwawaamuru, ndivyo walivyozidi kutangaza jambo hilo.+ 37  Kwa kweli, walikuwa wakistaajabu+ sana nao wakasema: “Amefanya mambo yote vema. Anafanya hata viziwi wasikie na wasioweza kusema, waseme.”+

Maelezo ya Chini