Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Marko 2:1-28

2  Hata hivyo, baada ya siku kadhaa akaingia tena Kapernaumu na habari zikaenea kwamba yuko nyumbani.+  Kwa hiyo wengi wakakusanyika, wengi sana hivi kwamba hapakuwa na nafasi tena, hata karibu na mlango, naye akaanza kuwaambia lile neno.+  Na watu wakaja wakimletea mtu mwenye kupooza akiwa amebebwa na watu wanne.+  Lakini kwa kutoweza kumleta moja kwa moja mpaka alipokuwa Yesu kwa sababu ya umati, wakaiondoa paa juu ya mahali alipokuwa, na baada ya kutoboa tundu wakakiteremsha kitanda ambacho juu yake yule mwenye kupooza alikuwa amelala.+  Na Yesu alipoona imani+ yao akamwambia yule mwenye kupooza: “Mwanangu, dhambi zako zimesamehewa.”+  Basi hapo palikuwa na baadhi ya waandishi, wakiwa wameketi na kuwaza mioyoni mwao:+  “Kwa nini mtu huyu anaongea namna hii? Anakufuru. Nani anayeweza kusamehe dhambi ila mmoja, Mungu?”+  Lakini Yesu, baada ya kutambua mara moja rohoni mwake kwamba walikuwa wakiwaza hivyo ndani yao wenyewe, akawaambia: “Kwa nini mnawaza mambo haya mioyoni mwenu?+  Ni jambo gani lililo rahisi zaidi, kumwambia mwenye kupooza, ‘Umesamehewa dhambi zako,’ au kusema, ‘Simama, uchukue kitanda chako, utembee’?+ 10  Lakini ili mjue kwamba Mwana wa binadamu+ ana mamlaka ya kusamehe dhambi duniani,”+​—⁠akamwambia yule mwenye kupooza: 11  “Ninakuambia, Simama, uchukue kitanda chako, uende nyumbani kwako.”+ 12  Ndipo akaondoka, akachukua mara moja kitanda chake, akatembea mbele yao wote na kwenda nje,+ hivi kwamba wote wakastaajabu, nao wakamtukuza Mungu, wakisema: “Hatujaona kamwe jambo kama hilo.”+ 13  Tena akaenda kando ya bahari; na umati wote ukaendelea kumjia, naye akaanza kuufundisha. 14  Lakini alipokuwa akipita kandokando, akamwona Lawi+ mwana wa Alfayo akiwa ameketi kwenye ofisi ya kodi, naye akamwambia: “Uwe mfuasi wangu.” Naye akaondoka, akamfuata.+ 15  Baadaye akawa ameketi mezani, nyumbani kwake, na wakusanya-kodi+ wengi na watenda-dhambi walikuwa wameketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake, kwa maana walikuwa wengi nao wakaanza kumfuata.+ 16  Lakini waandishi wa Mafarisayo, walipoona alikuwa akila pamoja na watenda-dhambi na wakusanya-kodi, wakaanza kuwaambia wanafunzi wake: “Je, yeye hula pamoja na wakusanya-kodi na watenda-dhambi?”+ 17  Aliposikia hilo Yesu akawaambia: “Wale walio na nguvu hawahitaji tabibu, bali wale walio wagonjwa wanamhitaji. Nilikuja kuwaita, si watu waadilifu, bali watenda-dhambi.”+ 18  Basi wanafunzi wa Yohana na Mafarisayo walikuwa na zoea la kufunga. Kwa hiyo wakaja wakamwambia: “Kwa nini wanafunzi wa Yohana na wanafunzi wa Mafarisayo hufunga, lakini wanafunzi wako hawafungi?”+ 19  Na Yesu akawaambia: “Je, wakati bwana-arusi yupo pamoja nao rafiki za bwana-arusi wanaweza kufunga?+ Maadamu wana bwana-arusi pamoja nao hawawezi kufunga.+ 20  Lakini siku zitakuja wakati ambapo bwana-arusi ataondolewa kwao, ndipo watakapofunga siku hiyo.+ 21  Hakuna mtu anayeshona kiraka cha nguo mpya juu ya vazi la nje la zamani; akifanya hivyo, nguvu zake huvuta ile nguo mpya kutoka kwenye lile vazi la zamani, nalo huraruka vibaya zaidi.+ 22  Pia, hakuna mtu anayeweka divai mpya ndani ya viriba vya divai vilivyozeeka; akifanya hivyo, divai hupasua ngozi ya viriba hivyo, na divai hupotea na vilevile ngozi.+ Bali watu huweka divai mpya ndani ya viriba vipya vya divai.”+ 23  Basi akawa akipita katikati ya mashamba ya nafaka siku ya sabato, na wanafunzi wake wakaanza kupita waking’oa+ masuke ya nafaka.+ 24  Kwa hiyo Mafarisayo wakaanza kumwambia: “Tazama sasa! Kwa nini wanafanya jambo lisilo halali katika siku ya sabato?”+ 25  Lakini yeye akawaambia: “Je, hamjasoma hata mara moja jambo alilofanya Daudi+ alipokuwa na uhitaji akaona njaa, yeye na wale watu waliokuwa pamoja naye?+ 26  Jinsi alivyoingia ndani ya nyumba ya Mungu, katika lile simulizi juu ya Abiathari+ mkuu wa makuhani, akala mikate ya toleo,+ ambayo si halali+ kwa mtu yeyote kula ila makuhani, naye akawapa wale watu waliokuwa pamoja naye sehemu yake pia?”+ 27  Kwa hiyo akaendelea kuwaambia: “Sabato ilikuja kwa ajili ya mwanadamu,+ wala si mwanadamu kwa ajili ya sabato;+ 28  kwa sababu hiyo Mwana wa binadamu ni Bwana hata wa sabato.”+

Maelezo ya Chini