Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Marko 13:1-37

13  Alipokuwa akitoka hekaluni mmoja wa wanafunzi wake akamwambia: “Mwalimu, ona! jinsi yalivyo mawe haya na majengo haya!”+  Hata hivyo, Yesu akamwambia: “Unayaona majengo haya makubwa?+ Hakuna jiwe litakaloachwa hapa juu ya jiwe+ nalo lisiangushwe chini.”+  Na alipokuwa ameketi juu ya Mlima wa Mizeituni, hekalu likiwa linaonekana, Petro+ na Yakobo na Yohana na Andrea wakaanza kumuuliza faraghani:+  “Tuambie, mambo haya yatakuwa wakati gani, na ni nini itakayokuwa ishara ya wakati ambapo mambo yote haya yanakusudiwa kufikia mwisho?”+  Kwa hiyo Yesu akaanza kuwaambia: “Jihadharini mtu yeyote asiwapotoshe.+  Wengi watakuja kwa msingi wa jina langu, wakisema, ‘Mimi ndiye,’ nao watawapotosha wengi.+  Zaidi ya hayo, mnaposikia juu ya vita na habari za vita, msiogope; mambo hayo lazima yatukie, lakini ule mwisho bado.+  “Kwa maana taifa litasimama kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme,+ kutakuwa na matetemeko ya nchi+ mahali pamoja baada ya pengine, kutakuwa na upungufu wa chakula.+ Hayo ni mwanzo wa maumivu ya taabu.+  “Kwa habari yenu, jihadharini; watu watawapeleka mahakamani,+ nanyi mtapigwa katika masinagogi+ na kusimamishwa mbele ya magavana na wafalme kwa ajili yangu, kuwa ushahidi kwao.+ 10  Pia, katika mataifa yote lazima habari njema+ ihubiriwe kwanza.+ 11  Lakini wanapowapeleka, msihangaike kimbele juu ya jambo mtakalosema;+ bali jambo lolote mtakalopewa saa hiyo, semeni hilo, kwa maana si ninyi mnaosema, bali ni roho takatifu.+ 12  Zaidi ya hayo, ndugu atamtoa ndugu yake auawe, na baba atamtoa mtoto,+ na watoto watainuka juu ya wazazi na kufanya wauawe;+ 13  nanyi mtachukiwa na watu wote kwa sababu ya jina langu.+ Lakini yule ambaye atavumilia mpaka mwisho+ ndiye atakayeokolewa.+ 14  “Hata hivyo, mtakapoona lile chukizo+ linalosababisha ukiwa likiwa+ limesimama mahali ambapo halipaswi (msomaji na atumie utambuzi),+ ndipo wale walio katika Yudea waanze kukimbilia milimani.+ 15  Mtu aliye juu ya paa ya nyumba asishuke, wala asiingie ndani kuchukua kitu chochote kutoka nyumbani mwake;+ 16  na mtu aliye shambani asirudi kwenye vitu vilivyo nyuma kuchukua vazi lake la nje.+ 17  Ole wao wanawake wenye mimba na wale wanaonyonyesha mtoto mchanga katika siku hizo!+ 18  Endeleeni kusali kwamba yasitukie wakati wa majira ya baridi kali;+ 19  kwa maana siku hizo zitakuwa siku za dhiki+ ya namna ambayo haijatukia tangu mwanzo wa uumbaji ambao Mungu aliumba mpaka wakati huo, na haitatukia tena.+ 20  Kwa kweli, kama Yehova+ hangezifupisha siku hizo, hakuna chochote chenye mwili ambacho kingeokolewa. Lakini amezifupisha siku hizo+ kwa sababu ya waliochaguliwa+ ambao amewachagua.+ 21  “Ndipo, pia, mtu yeyote akiwaambia, ‘Tazameni! Kristo huyu hapa,’ ‘Tazameni! ndiye yule pale,’+ msiamini.+ 22  Kwa maana Makristo wa uwongo na manabii wa uwongo watatokea+ na kutoa ishara na maajabu+ ili kupotosha, ikiwezekana, wale waliochaguliwa.+ 23  Basi, jihadharini;+ nimewaambia mambo yote kimbele.+ 24  “Lakini katika siku hizo, baada ya dhiki hiyo, jua litatiwa giza, na mwezi hautatoa nuru yake, 25  nazo nyota zitakuwa zikianguka kutoka mbinguni na nguvu zilizo mbinguni zitatikiswa.+ 26  Ndipo watakapomwona Mwana wa binadamu+ akija katika mawingu akiwa na nguvu nyingi na utukufu.+ 27  Ndipo atakapowatuma malaika na kuwakusanya pamoja watu wake waliochaguliwa+ kutoka zile pepo nne, kutoka mwisho wa dunia mpaka mwisho wa mbingu.+ 28  “Basi kutokana na mtini jifunzeni mfano huu: Mara tu tawi lake changa linapokuwa jororo na kutoa majani yake, mnajua kwamba kiangazi kiko karibu.+ 29  Vivyo hivyo ninyi pia, mnapoona mambo hayo yakitukia, jueni kwamba yuko karibu, milangoni.+ 30  Kwa kweli ninawaambia ninyi kwamba kizazi hiki hakitapitilia mbali kamwe mpaka mambo yote hayo yatukie.+ 31  Mbingu+ na dunia zitapitilia mbali, lakini maneno+ yangu hayatapitilia mbali.+ 32  “Kuhusu siku ile au saa ile hakuna mtu anayejua, wala malaika mbinguni wala Mwana, ila Baba.+ 33  Endeleeni kutazama, Endeleeni kukesha,+ kwa maana hamjui wakati uliowekwa ni gani.+ 34  Ni kama mtu anayesafiri kwenda ng’ambo,+ ambaye aliacha nyumba yake na kuwapa mamlaka watumwa wake, kila mmoja kazi yake, na kumwamuru mtunza-mlango aendelee kukesha. 35  Kwa hiyo endeleeni kukesha,+ kwa maana hamjui bwana wa nyumba anakuja wakati gani, kama ni wakati wa jioni au katikati ya usiku au anapowika jogoo au asubuhi na mapema;+ 36  ili anapofika kwa ghafula, asiwakute mkiwa mmelala usingizi.+ 37  Lakini lile ninalowaambia ninyi ninawaambia wote, Endeleeni kukesha.”+

Maelezo ya Chini