Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Maombolezo 3:1-66

א [ʼAʹleph] 3  Mimi ndiye mwanamume ambaye ameona mateso+ kwa sababu ya fimbo ya ghadhabu yake.   Mimi ndiye ameongoza, naye hunitembeza katika giza wala si katika nuru.+   Kwa kweli, yeye hugeuza tena na tena mkono wake juu yangu mchana kutwa.+ ב [Behth]   Amefanya nyama yangu na ngozi yangu ichakae.+ Amevunja mifupa yangu.+   Amejenga juu yangu, ili anizunguke+ kwa mmea wenye sumu+ pamoja na magumu.   Amenifanya niketi mahali penye giza+ kama watu waliokufa zamani.+ ג [Giʹmel]   Amenizuia kana kwamba kwa ukuta wa mawe, ili nisiweze kutoka.+ Amefanya pingu zangu za shaba+ ziwe nzito.   Pia, nikiomba na kulilia msaada, yeye kwa kweli huizuia sala yangu.+   Amezuia njia zangu kwa mawe yaliyochongwa.+ Amepotosha barabara zangu.+ ד [Daʹleth] 10  Kwangu, yeye ni kama dubu anayevizia,+ kama simba mafichoni.+ 11  Amevuruga njia zangu, naye huniachilia niwe bure tu. Amenifanya niwe mtu aliyeachwa ukiwa.+ 12  Amekanyaga upinde wake,+ naye huniweka niwe shabaha ya mshale.+ ה [Heʼ] 13  Ameingiza ndani ya figo zangu mishale, wana wa podo lake.+ 14  Nimekuwa kitu cha kuchekwa+ na watu wote wanaonipinga, nimekuwa kichwa cha wimbo wao mchana kutwa.+ 15  Amenishibisha vitu vichungu.+ Amenijaza pakanga.+ ו [Waw] 16  Naye huvunja meno yangu kwa changarawe.+ Amenifanya nijikunje katika majivu.+ 17  Wewe pia hunitupilia mbali ili nafsi yangu isiwe na amani. Nimepoteza kumbukumbu ya mema.+ 18  Nami huendelea kusema: “Utukufu wangu umeangamia, na tarajio langu kutoka kwa Yehova.”+ ז [Zaʹyin] 19  Ukumbuke mateso yangu na hali yangu ya kukosa makao,+ pakanga na mmea wenye sumu.+ 20  Hakika nafsi yako itakumbuka na kuinama juu yangu.+ 21  Hili ndilo nitakalokumbuka moyoni mwangu.+ Ndiyo sababu nitaonyesha mtazamo wa kungojea.+ ח [Chehth] 22  Ni kutokana na matendo ya fadhili zenye upendo+ za Yehova kwamba hatujaisha,+ kwa maana hakika rehema zake hazitakoma.+ 23  Ni mapya kila asubuhi.+ Uaminifu wako ni mwingi.+ 24  “Yehova ni fungu langu,”+ nafsi yangu imesema, “ndiyo sababu nitaonyesha mtazamo wa kumngojea.”+ ט [Tehth] 25  Yehova ni mwema kwa yule anayemtumaini,+ kwa nafsi inayoendelea kumtafuta.+ 26  Ni jambo jema kwa mtu kuungojea,+ ndiyo, kimyakimya,+ wokovu wa Yehova.+ 27  Ni jambo jema kwa mwanamume kuchukua nira wakati wa ujana wake.+ י [Yohdh] 28  Acha aketi katika upweke na kukaa kimya,+ kwa sababu ameweka kitu fulani juu yake.+ 29  Acha atie kinywa chake mavumbini.+ Labda kuna tumaini fulani.+ 30  Acha ampe shavu lake yule anayempiga.+ Acha apate shibe yake ya shutuma.+ כ [Kaph] 31  Kwa maana Yehova hataendelea kuwatupilia mbali watu mpaka wakati usio na kipimo.+ 32  Kwa maana, ijapokuwa ameleta huzuni,+ hakika pia ataonyesha rehema kulingana na wingi wa fadhili zake zenye upendo.+ 33  Kwa maana si kutoka moyoni mwake mwenyewe kwamba amewatesa au kuwahuzunisha wana wa binadamu.+ ל [Laʹmedh] 34  Kuponda wafungwa wote wa dunia+ chini ya miguu ya mtu,+ 35  Kugeuza kando hukumu ya mwanamume mbele za uso wa Aliye Juu Zaidi,+ 36  Kupotosha mtu katika kesi yake, Yehova mwenyewe hayakubali mambo hayo.+ מ [Mem] 37  Basi, ni nani amesema kwamba jambo litokee wakati Yehova mwenyewe hakuamuru?+ 38  Mambo mabaya na yaliyo mema hayatoki katika kinywa cha Aliye Juu Zaidi.+ 39  Mwanadamu aliye hai, mwanamume, anawezaje kuzoea kulalamika+ kwa sababu ya dhambi yake?+ נ [Nun] 40  Na tutafute njia zetu na kuzichunguza,+ nasi turudi kabisa kwa Yehova.+ 41  Acheni tuinue mioyo yetu pamoja na mikono yetu kwa Mungu aliye mbinguni:+ 42  “Sisi wenyewe tumekosa, nasi tumejiendesha kwa uasi.+ Wewe mwenyewe hukusamehe.+ ס [Saʹmekh] 43  Umeweka kizuizi kwa hasira usiweze kufikiwa,+ nawe unaendelea kutufuatilia.+ Umeua; hukuonyesha huruma yoyote.+ 44  Umeweka kizuizi cha wingu kubwa usiweze kufikiwa,+ ili sala isiweze kupenya.+ 45  Unatufanya tuwe takataka na uchafu katikati ya vikundi vya watu.”+ פ [Peʼ] 46  Adui zetu wote wamefungua vinywa vyao juu yetu.+ 47  Hofu na shimo vimekuwa vyetu,+ ukiwa na kuvunjika.+ 48  Jicho langu huendelea kutiririka vijito vya maji kwa sababu ya kuvunjika kwa binti ya watu wangu.+ ע [ʽAʹyin] 49  Jicho langu limemwagika nalo halitatulia, hivi kwamba hakuna mapumziko,+ 50  Mpaka Yehova atakapotazama chini na kuona kutoka mbinguni.+ 51  Jicho langu limeitendea nafsi yangu vikali,+ kwa sababu ya binti wote wa jiji langu.+ צ [Tsa·dhehʹ] 52  Hakika adui zangu wameniwinda kama ndege,+ bila sababu.+ 53  Wamenyamazisha uhai wangu shimoni kwenyewe,+ nao wakaendelea kunitupia mawe. 54  Maji yametiririka juu ya kichwa changu.+ Nimesema: “Hakika nitakatiliwa mbali!”+ ק [Qohph] 55  Nimeita jina lako, Ee Yehova, kutoka katika shimo la chini kabisa.+ 56  Uisikilize sauti yangu.+ Usifiche sikio lako kwa ombi langu la kitulizo, kwa kilio changu cha kuomba msaada.+ 57  Umekaribia katika siku ile ambayo niliendelea kukuita.+ Ukasema: “Usiogope.”+ ר [Rehsh] 58  Umechukua mashindano ya nafsi yangu, Ee Yehova.+ Umekomboa uhai wangu.+ 59  Umeona kosa nililotendewa, Ee Yehova.+ Tafadhali fanya hukumu kwa ajili yangu.+ 60  Umeona kisasi chao chote, fikira zao zote juu yangu.+ ש [Sin] au [Shin] 61  Umesikia shutuma zao, fikira zao zote juu yangu, Ee Yehova,+ 62  Midomo ya wale wanaosimama kunipinga+ na kunong’ona kwao juu yangu mchana kutwa.+ 63  Tazama wanapoketi na wanaposimama.+ Mimi ndiye kiini cha wimbo wao.+ ת [Taw] 64  Utawalipa tendo fulani, kulingana na kazi ya mikono yao, Ee Yehova.+ 65  Utawapa dharau la moyo,+ laana yako kwao.+ 66  Utawafuatilia katika hasira na kuwaangamiza+ chini ya mbingu za Yehova.+

Maelezo ya Chini