Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Luka 5:1-39

5  Pindi moja umati ulipokuwa ukimsonga na kusikiliza neno la Mungu, alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti.+  Naye akaona mashua mbili zimeegeshwa kando ya ziwa, lakini wavuvi walikuwa wametoka ndani yake nao walikuwa wakiosha nyavu zao.+  Akapanda ndani ya moja kati ya mashua hizo, iliyokuwa ya Simoni, akamwomba aivute mbali kidogo na nchi kavu. Ndipo akaketi, na kuanza kuufundisha umati akiwa kwenye mashua+ hiyo.  Alipoacha kusema, akamwambia Simoni: “Vuta mpaka mahali penye kilindi, nanyi mshushe nyavu+ zenu, mvue.”  Lakini Simoni akajibu, akasema: “Mwalimu, tulitaabika usiku wote na hatukupata chochote,+ lakini nitazishusha nyavu kwa amri yako.”  Basi, walipofanya hivyo, wakakusanya samaki wengi sana. Kwa kweli, nyavu zao zikaanza kupasuka.  Kwa hiyo wakawapungia wenzao mkono katika ile mashua nyingine waje kuwasaidia;+ nao wakaja, wakajaza mashua zote mbili, hivi kwamba zikaanza kuzama.  Alipoona hili, Simoni Petro+ akaanguka magotini pa Yesu, akisema: “Ondoka kwangu, kwa sababu mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana.”+  Kwa maana yeye na wote waliokuwa pamoja naye walishangazwa sana na samaki waliovua, 10  na vivyo hivyo Yakobo na Yohana pia, wana wa Zebedayo,+ ambao walikuwa washiriki pamoja na Simoni. Lakini Yesu akamwambia Simoni: “Acha kuogopa. Tangu sasa na kuendelea utakuwa ukiwavua watu wakiwa hai.”+ 11  Kwa hiyo wakazirudisha mashua kwenye nchi kavu, wakaacha kila kitu, wakamfuata.+ 12  Pindi nyingine alipokuwa katika moja kati ya majiji hayo, tazama! mwanamume mwenye kujaa ukoma! Alipomwona Yesu akajiangusha kifudifudi akamwomba, akisema: “Bwana, ikiwa tu unataka, unaweza kunitakasa.”+ 13  Kwa hiyo, akaunyoosha mkono wake, akamgusa, na kusema: “Ninataka. Takasika.” Na mara moja ule ukoma ukamtoka.+ 14  Naye akamwagiza mtu huyo asimwambie mtu yeyote:+ “Lakini nenda zako, ukajionyeshe kwa kuhani,+ na kutoa toleo+ la kutakaswa kwako, sawa na vile Musa alivyoamuru, ili kuwa ushahidi kwao.”+ 15  Lakini habari juu yake ilikuwa ikienea hata zaidi, na umati mkubwa ukawa ukikusanyika ili kumsikiliza na kuponywa magonjwa yao.+ 16  Hata hivyo, akaendelea kukaa faraghani katika majangwa na kusali.+ 17  Siku moja alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na walimu wa sheria waliokuwa wamekuja kutoka kila kijiji cha Galilaya na Yudea na Yerusalemu walikuwa wameketi hapo; nazo nguvu za Yehova zilikuwa hapo ili aponye.+ 18  Na, tazama! wanaume waliokuwa wamembeba kitandani mtu aliyekuwa amepooza, nao walikuwa wakitafuta njia ya kumwingiza na kumweka mbele yake.+ 19  Kwa hiyo, walipokosa njia ya kumwingiza kwa sababu ya umati, wakapanda juu kwenye paa, na kupitia vigae wakamshusha chini pamoja na kile kitanda kidogo kati ya wale waliokuwa mbele ya Yesu.+ 20  Naye alipoona imani yao akasema: “Ewe mtu, umesamehewa dhambi zako.”+ 21  Basi waandishi na Mafarisayo wakaanza kujadiliana, wakisema: “Ni nani huyu anayesema makufuru?+ Ni nani anayeweza kusamehe dhambi ila Mungu peke yake?”+ 22  Lakini Yesu, akifahamu mawazo yao, akawajibu, akasema: “Ni nini mnachowaza mioyoni mwenu?+ 23  Ni jambo gani lililo rahisi zaidi, kusema, ‘Umesamehewa dhambi zako,’ au kusema, ‘Simama utembee’?+ 24  Lakini ili mjue kwamba Mwana wa binadamu ana mamlaka ya kusamehe dhambi duniani —⁠” akamwambia mtu aliyepooza: “Ninakuambia, Simama, chukua kitanda chako, uende nyumbani.”+ 25  Na mara moja akasimama mbele yao, akachukua kile alichokuwa akilalia, akaenda nyumbani kwake, akimtukuza Mungu.+ 26  Ndipo wote wakashangilia,+ nao wakaanza kumtukuza Mungu, wakaogopa, wakisema: “Tumeona mambo mageni leo!”+ 27  Basi baada ya mambo hayo aliondoka na kumwona mkusanya-kodi anayeitwa Lawi akiwa ameketi kwenye ofisi ya kodi, naye akamwambia: “Uwe mfuasi wangu.”+ 28  Na baada ya kuacha kila kitu+ akaondoka akaanza kumfuata. 29  Pia, Lawi akamwandalia karamu kubwa ya kumkaribisha nyumbani kwake; na kulikuwa na umati mkubwa wa wakusanya-kodi na wengine waliokuwa pamoja nao wakiwa wameketi kwenye mlo.+ 30  Ndipo Mafarisayo na waandishi wao wakaanza kuwanung’unikia wanafunzi wake, wakisema: “Kwa nini mnakula na kunywa pamoja na wakusanya-kodi na watenda-dhambi?”+ 31  Yesu akajibu, akawaambia: “Wale walio na afya hawahitaji tabibu,+ bali wale wanaougua ndio wanaomhitaji.+ 32  Nimekuja kuwaita, si watu waadilifu, bali watenda-dhambi watubu.”+ 33  Wakamwambia: “Wanafunzi wa Yohana hufunga mara nyingi na kutoa dua, na ndivyo wanavyofanya wale wa Mafarisayo, lakini wako hula na kunywa.”+ 34  Yesu akawaambia: “Je, mnaweza kuwafanya rafiki za bwana-arusi wafunge wakati bwana-arusi yupo pamoja nao?+ 35  Lakini siku zitakuja wakati ambapo kwa kweli bwana-arusi+ ataondolewa kwao;+ ndipo watakapofunga siku hizo.”+ 36  Tena, akaendelea kuwapa mfano: “Hakuna mtu ambaye hukata kiraka kutoka katika vazi jipya la nje na kukishonelea katika vazi la nje la zamani; lakini akifanya hivyo, kiraka kipya huraruka na pia kiraka kutoka katika vazi jipya hakilingani na lile vazi la zamani.+ 37  Zaidi ya hayo, hakuna anayeweka divai mpya ndani ya viriba vya divai vilivyozeeka; lakini akifanya hivyo, ndipo divai mpya itavipasua viriba vya divai,+ nayo itamwagika navyo viriba vya divai vitaharibika.+ 38  Lakini divai mpya lazima iwekwe ndani ya viriba vipya vya divai. 39  Hakuna mtu ambaye amekunywa divai ya zamani anayetaka ile mpya; kwa maana husema, ‘Ile ya zamani+ ndiyo nzuri.’ ”

Maelezo ya Chini