Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Luka 4:1-44

4  Basi Yesu, akiwa amejaa roho takatifu, akarudi kutoka Yordani, naye akaongozwa na roho huku na huku nyikani+  kwa siku 40,+ alipokuwa akijaribiwa+ na Ibilisi. Zaidi ya hayo, hakula chochote katika siku hizo, na kwa hiyo, zilipomalizika, akaona njaa.  Ndipo Ibilisi akamwambia: “Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate.”  Lakini Yesu akamjibu: “Imeandikwa, ‘Mwanadamu hataishi kwa mkate tu.’ ”+  Kwa hiyo akamleta juu na kumwonyesha mara moja falme zote za dunia inayokaliwa;  naye Ibilisi akamwambia: “Hakika nitakupa mamlaka+ yote hii na utukufu wake, kwa sababu nimepewa, na yeyote ninayetaka mimi humpa.+  Kwa hiyo, ukifanya tendo+ la ibada mbele yangu, yote itakuwa yako.”  Yesu akajibu akamwambia: “Imeandikwa, ‘Yehova Mungu+ wako ndiye unayepaswa kumwabudu, na yeye peke yake ndiye unayepaswa kumtolea utumishi mtakatifu.’ ”+  Sasa akamwongoza kuingia Yerusalemu, akamsimamisha juu ya mnara+ wa hekalu na kumwambia: “Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini kutoka hapa;+ 10  kwa maana imeandikwa, ‘Atawaagiza malaika zake kukuhusu wewe, ili wakulinde,’+ 11  nao, ‘Watakuchukua mikononi mwao, ili usipate kamwe kuugonga mguu wako juu ya jiwe.’ ”+ 12  Yesu akajibu, akamwambia: “Imesemwa, ‘Usimjaribu Yehova Mungu wako.’ ”+ 13  Kwa hiyo Ibilisi, akiisha kumaliza majaribu yote, akamwacha mpaka wakati mwingine unaofaa.+ 14  Basi Yesu akarudi katika nguvu za roho na kuingia Galilaya.+ Na habari nzuri juu yake zikaenea katika nchi yote inayozunguka.+ 15  Pia, akaanza kufundisha katika masinagogi yao, akiheshimiwa na wote.+ 16  Naye akaja mpaka Nazareti,+ ambako alikuwa amelelewa; na, kulingana na desturi yake siku ya sabato, akaingia katika sinagogi,+ naye akasimama ili asome. 17  Kwa hiyo akapewa kitabu cha kukunjwa cha nabii Isaya, naye akakifungua na kupata mahali palipokuwa pameandikwa: 18  “Roho ya Yehova+ iko juu yangu, kwa sababu alinitia mafuta kuwatangazia maskini habari njema, alinituma kuhubiri kuachiliwa huru kwa mateka na kupata kuona tena kwa vipofu, kuacha waliopondeka waende zao wakiwa wameachiliwa huru,+ 19  kuhubiri mwaka wa Yehova wenye kukubalika.”+ 20  Ndipo akakikunja kitabu hicho, akamrudishia mtumishi, akaketi; na wote katika sinagogi wakamkazia macho. 21  Ndipo akaanza kuwaambia: “Leo andiko hili ambalo mmesikia sasa hivi limetimizwa.”+ 22  Nao wote wakaanza kutoa ushahidi mwema juu yake wakistaajabia maneno yenye kuvutia+ sana yaliyokuwa yakitoka kinywani mwake, na walikuwa wakisema: “Huyu ni mwana wa Yosefu, sivyo?”+ 23  Ndipo akawaambia: “Bila shaka mtautumia mfano huu kwangu, ‘Tabibu,+ jiponye mwenyewe; mambo+ tuliyosikia kwamba yamekwisha kutukia katika Kapernaumu+ yafanye pia hapa katika eneo la nyumbani kwako.’ ”+ 24  Lakini akawaambia: “Kwa kweli ninawaambia ninyi kwamba hakuna nabii anayekubaliwa katika eneo la nyumbani kwake. 25  Kwa mfano, kwa kweli ninawaambia ninyi, Kulikuwa na wajane wengi katika Israeli siku za Eliya, wakati mbingu ilipofungwa kwa miaka mitatu na miezi sita, hivi kwamba njaa kubwa ikatokea katika nchi yote,+ 26  lakini Eliya hakutumwa kwenda kwa hata mmoja wa wanawake hao, ila tu kwenda Sarefathi+ katika nchi ya Sidoni kwa mjane mmoja. 27  Pia, kulikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli wakati wa nabii Elisha, lakini hakuna hata mmoja wao aliyetakaswa, ila Naamani yule mtu wa Siria.”+ 28  Basi wote hao waliokuwa wakisikia mambo hayo katika sinagogi wakajawa na hasira;+ 29  nao wakaondoka, wakamharakisha kwenda nje ya jiji, nao wakampeleka mpaka ukingo wa mlima ambao jiji lao lilikuwa limejengwa juu yake, ili wamporomoshe chini.+ 30  Lakini akapita katikati yao na kwenda zake.+ 31  Naye akashuka kwenda Kapernaumu,+ jiji moja la Galilaya. Naye alikuwa akiwafundisha siku ya sabato; 32  nao wakastaajabishwa na njia yake ya kufundisha,+ kwa sababu maneno yake yalikuwa yenye mamlaka.+ 33  Basi katika sinagogi kulikuwa na mtu mwenye roho,+ roho mwovu, mchafu, naye akapaaza sauti: 34  “Ah! Tuna nini nawe,+ Yesu Mnazareti?+ Je, umekuja kutuangamiza? Ninajua+ wewe ni nani, Mtakatifu wa Mungu.”+ 35  Lakini Yesu akamkemea, akisema: “Nyamaza, na umtoke.” Kwa hiyo, baada ya kumwangusha mtu huyo chini katikati yao, yule roho mwovu akamtoka bila kumuumiza.+ 36  Ndipo wote wakashangaa, nao wakaanza kuongea wao kwa wao, wakisema: “Maneno haya ni ya namna gani, kwa sababu yeye huagiza roho wachafu kwa mamlaka na nguvu, nao hutoka?”+ 37  Kwa hiyo habari juu yake zikaenea katika kila pembe ya nchi yenye kuzunguka.+ 38  Baada ya kutoka katika sinagogi akaingia katika nyumba ya Simoni. Basi mama-mkwe wa Simoni alikuwa akitaabishwa na homa kali, nao wakamwomba Yesu kwa ajili yake.+ 39  Kwa hiyo akasimama kando yake akaikemea homa hiyo,+ nayo ikamwacha. Akasimama mara moja akaanza kuwahudumia.+ 40  Lakini jua lilipokuwa likitua, wale wote waliokuwa na watu wanaougua magonjwa mbalimbali wakawaleta kwake. Akawa akiwaponya kwa kuweka mikono yake juu ya kila mmoja wao.+ 41  Roho waovu pia wakawa wakiwatoka wengi,+ wakipaaza sauti na kusema: “Wewe ndiye Mwana wa Mungu.”+ Lakini, kwa kuwakemea, hakuwa akiwaruhusu kusema,+ kwa sababu walijua kuwa yeye+ ndiye Kristo.+ 42  Hata hivyo, kulipokuwa mchana, akaenda mahali ambapo hapakuwa na watu.+ Lakini umati ukaanza kumtafuta huku na huku na kuja mpaka alipokuwa, nao ukajaribu kumzuia asitoke kwao. 43  Lakini akawaambia: “Ni lazima nitangaze habari njema ya ufalme wa Mungu kwenye majiji mengine pia, kwa sababu nilitumwa kufanya hivyo.”+ 44  Basi akaendelea kuhubiri katika masinagogi ya Yudea.+

Maelezo ya Chini