Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Luka 13:1-35

13  Katika majira hayo kulikuwa na watu fulani waliomletea habari juu ya Wagalilaya+ ambao Pilato alikuwa amechanganya damu yao pamoja na dhabihu zao.  Kwa hiyo akajibu, akawaambia: “Je, mnafikiri kwamba Wagalilaya hao walikuwa watenda-dhambi+ wabaya zaidi kuliko Wagalilaya wengine wote kwa sababu wamepatwa na mambo hayo?  Ninawaambia ninyi, kwa kweli, hapana; lakini, msipotubu, nyote mtaangamizwa vivyo hivyo.+  Au wale kumi na wanane ambao mnara katika Siloamu uliwaangukia, na kuwaua, je, mnafikiri kwamba walikuwa na deni kubwa zaidi kuliko watu wengine wote waliokuwa wakikaa Yerusalemu?  Ninawaambia ninyi, kwa kweli, hapana; lakini, msipotubu, ninyi nyote mtaangamizwa vivyo hivyo.”+  Ndipo akaendelea kutoa mfano huu: “Mtu fulani alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu,+ naye akaja akitafuta matunda juu yake,+ lakini hakupata yoyote.+  Ndipo akamwambia mtunza-mizabibu, ‘Kwa miaka mitatu+ sasa nimekuwa nikija kutafuta matunda juu ya mtini huu, lakini sijapata yoyote. Ukate!+ Kwa nini huo uufanye udongo ukae bure?’  Akajibu akamwambia, ‘Bwana, uache+ mwaka huu pia, mpaka niupalilie na kuweka mbolea;  na ndipo ukizaa matunda wakati ujao, basi ni vema; lakini ikiwa sivyo, utaukata.’ ”+ 10  Basi alikuwa akifundisha katika moja la masinagogi siku ya sabato. 11  Na, tazama! mwanamke mwenye roho+ ya udhaifu kwa miaka kumi na minane, naye alikuwa amepindika vibaya na alikuwa hawezi kusimama wima kamwe. 12  Alipomwona mwanamke huyo, Yesu alisema naye na kumwambia: “Mwanamke, umefunguliwa+ kutoka udhaifu wako.” 13  Naye akaweka mikono yake juu ya mwanamke huyo; naye akanyooka+ mara moja, akaanza kumtukuza Mungu. 14  Lakini ofisa-msimamizi wa sinagogi, akiwa ameghadhibika kwa sababu Yesu alimponya siku ya sabato, akajibu na kuanza kuuambia umati: “Kuna siku sita ambapo kazi inapaswa kufanywa;+ kwa hiyo, njooni mponywe katika siku hizo, wala si siku ya sabato.”+ 15  Hata hivyo, Bwana akamjibu na kusema: “Wanafiki,+ je, kila mmoja wenu siku ya sabato hafungui ng’ombe wake au punda wake kutoka kwenye kibanda na kumpeleka akamnyweshe?+ 16  Basi, je, haikuwa haki mwanamke huyu aliye binti ya Abrahamu,+ na ambaye Shetani alikuwa amemfunga, tazama! miaka kumi na minane, afunguliwe kutoka kwenye kifungo hiki siku ya sabato?” 17  Basi, aliposema mambo hayo, wote waliokuwa wakimpinga wakaanza kuona aibu;+ lakini umati wote wakaanza kuyashangilia mambo matukufu yote aliyofanya.+ 18  Kwa hiyo akaendelea kusema: “Ufalme wa Mungu ni kama nini, nami nitaulinganisha na nini?+ 19  Ni kama mbegu ya haradali ambayo mtu alichukua akaiweka katika bustani yake, nayo ikakua ikawa mti, nao ndege wa mbinguni+ wakapata makao katika matawi yake.”+ 20  Naye tena akasema: “Nitaulinganisha ufalme wa Mungu na nini? 21  Ni kama chachu, ambayo mwanamke alichukua na kuitia katika vipimo vikubwa vitatu vya unga mpaka tonge lote lilipochacha.”+ 22  Naye akasafiri kutoka jiji mpaka jiji na kutoka kijiji mpaka kijiji, akifundisha na kuendelea katika safari yake mpaka Yerusalemu.+ 23  Sasa mtu fulani akamwambia: “Bwana, je, wale wanaookolewa ni wachache?”+ Akawaambia: 24  “Jitahidini+ sana ili mwingie kupitia mlango mwembamba,+ kwa sababu wengi, ninawaambia ninyi, watajaribu kuingia lakini hawataweza,+ 25  wakati mwenye nyumba anapomaliza kusimama na kuufunga mlango, nanyi mnaanza kusimama nje na kupiga hodi mlangoni, mkisema, ‘Bwana, tufungulie.’+ Lakini atawajibu na kuwaambia ninyi, ‘Sijui mnatoka wapi.’+ 26  Ndipo mtakapoanza kusema, ‘Tulikula na kunywa mbele yako, na wewe ulifundisha katika njia zetu pana.’+ 27  Lakini atasema na kuwaambia ninyi, ‘Sijui mnatoka wapi. Ondokeni kwangu, ninyi nyote mnaotenda ukosefu wa uadilifu!’+ 28  Hapo ndipo mtalia na kusaga meno yenu,+ wakati mtakapomwona Abrahamu na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu,+ lakini ninyi wenyewe mkiwa mmetupwa nje. 29  Zaidi ya hayo, watu watakuja kutoka sehemu za mashariki na za magharibi, na kutoka kaskazini na kusini,+ nao wataketi mezani katika ufalme wa Mungu.+ 30  Na, tazama! kuna wale wa mwisho watakaokuwa wa kwanza, na kuna wale wa kwanza watakaokuwa wa mwisho.”+ 31  Saa ileile Mafarisayo fulani wakaja, wakimwambia: “Toka hapa uende zako, kwa sababu Herode anataka kukuua.” 32  Naye akawaambia: “Nendeni mkamwambie mbweha+ huyo, ‘Tazama! Mimi ninatoa roho waovu na kuponya leo na kesho, na siku ya tatu nitakuwa nimemaliza.’+ 33  Hata hivyo, lazima niende zangu leo na kesho na siku inayofuata, kwa sababu haikubaliki nabii kuangamizwa nje ya Yerusalemu.+ 34  Yerusalemu, Yerusalemu, muuaji+ wa manabii na anayewapiga kwa mawe+ hao waliotumwa kwake​—⁠ni mara ngapi nilitaka kuwakusanya watoto wako pamoja kama vile ambavyo kuku hukusanya vifaranga chini ya mabawa yake,+ lakini ninyi hamkutaka!+ 35  Tazama! Nyumba+ yenu mmeachiwa hali ya ukiwa. Ninawaambia, Ninyi hamtaniona kamwe mpaka mtakaposema, ‘Aliyebarikiwa ni yule anayekuja katika jina la Yehova!’ ”+

Maelezo ya Chini