Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Kumbukumbu la Torati 6:1-25

6  “Sasa hizi ndizo amri, masharti na maamuzi ya hukumu ambayo Yehova Mungu wenu ameamuru mfundishwe,+ ili myatende katika nchi mnayovuka ili kuimiliki;  upate kumwogopa+ Yehova Mungu wako ili kushika sheria zake zote na amri zake ambazo ninakuamuru wewe, wewe na mwana wako na mjukuu wako,+ siku zote za maisha yako, na ili siku zako ziwe ndefu.+  Nawe usikilize, Ee Israeli, nawe uwe mwangalifu kuzitenda,+ ili mambo yakuendee vema+ nanyi mpate kuwa wengi sana, kama vile ambavyo Yehova Mungu wa mababu zako amekuahidi wewe,+ kuhusu nchi inayotiririka maziwa na asali.  “Sikiliza, Ee Israeli: Yehova Mungu wetu ni Yehova mmoja.+  Nawe lazima umpende Yehova Mungu wako kwa moyo+ wako wote na kwa nafsi+ yako yote na kwa nguvu+ zako zote.  Na maneno haya ninayokuamuru leo lazima yawe moyoni mwako;+  nawe uyakazie kwa mwana wako+ na kuyasema unapoketi katika nyumba yako na unapotembea barabarani na unapolala+ na unapoamka.  Nawe uyafunge kama ishara kwenye mkono wako,+ na yawe kama utepe wa kipaji katikati ya macho yako;+  nawe uyaandike juu ya miimo ya mlango wa nyumba yako na juu ya malango yako.+ 10  “Na itatukia kwamba Yehova Mungu wako atakapokuleta katika nchi ambayo aliwaapia mababu zako Abrahamu, Isaka na Yakobo, kwamba atakupa,+ majiji makubwa na yenye kupendeza ambayo wewe hukuyajenga,+ 11  na nyumba zilizojaa vitu vyote vizuri na ambazo hukuzijaza, na mashimo ya maji yaliyochimbwa ambayo hukuyachimba, mashamba ya mizabibu na mizeituni ambayo hukuipanda, nawe utakapokuwa umekula na kushiba,+ 12  jiangalie usije ukamsahau+ Yehova, aliyekutoa katika nchi ya Misri, kutoka katika nyumba ya watumwa. 13  Unapaswa kumwogopa Yehova Mungu wako,+ nawe unapaswa kumtumikia yeye,+ nawe unapaswa kuapa kwa jina lake.+ 14  Usiifuate miungu mingine, miungu yoyote ya vikundi vya watu wanaowazunguka pande zote,+ 15  (kwa maana Yehova Mungu wako aliye katikati yako ni Mungu anayetaka watu wajitoe kikamili,)+ hasira ya Yehova isije ikawaka juu yako,+ naye akuangamize kutoka katika uso wa nchi.+ 16  “Msimjaribu Yehova Mungu wenu,+ vile mlivyomjaribu huko Masa.+ 17  Mnapaswa kuzishika kwa vyovyote amri za Yehova Mungu+ wenu na ushuhuda+ wake na masharti+ yake ambayo amekuamuru.+ 18  Nawe ufanye yaliyo sawa na yaliyo mema machoni pa Yehova, ili mambo yakuendee vema+ wewe, nawe kwa kweli upate kuingia na kuimiliki ile nchi nzuri ambayo Yehova amewaapia mababu zako,+ 19  kwa kuwasukumia mbali adui zako wote toka mbele yako, kama vile ambavyo Yehova ameahidi.+ 20  “Ikiwa mwana wako atakuuliza katika siku fulani wakati ujao,+ akisema, ‘Ushuhuda na masharti na maamuzi ya hukumu ambayo Yehova Mungu wetu amewaamuru ninyi yanamaanisha nini?’ 21  ndipo utakapomwambia mwana wako, ‘Tulikuwa watumwa kwa Farao katika Misri, lakini Yehova alitutoa Misri kwa mkono wenye nguvu.+ 22  Basi Yehova akaendelea kuweka ishara na miujiza,+ kubwa na zenye kuleta msiba, juu ya Misri, juu ya Farao na juu ya nyumba yake yote mbele ya macho yetu.+ 23  Naye akatutoa huko ili atulete hapa, atupe nchi ambayo alikuwa amewaapia mababu zetu.+ 24  Basi Yehova akatuamuru tushike masharti yote haya,+ tumwogope Yehova Mungu wetu kwa ajili ya hali njema yetu sikuzote,+ ili tupate kuendelea kuwa hai kama ilivyo leo hii.+ 25  Nayo itamaanisha uadilifu kwetu,+ kwamba tuwe waangalifu kutenda amri yote hii mbele za Yehova Mungu wetu, kama vile ambavyo ametuamuru.’+

Maelezo ya Chini