Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003)

Kumbukumbu la Torati 33:1-29

33  Sasa hii ndiyo baraka+ ambayo Musa mtu wa Mungu wa kweli+ aliwabariki nayo wana wa Israeli kabla ya kifo chake.  Naye akasema: “Yehova—alikuja kutoka Sinai,+ Naye akamulika juu yao kutoka Seiri.+ Aliangaza kutoka katika eneo lenye milima la Parani,+ Naye alikuwa pamoja na makumi ya maelfu ya watakatifu,+ Mashujaa wao kwenye mkono wake wa kuume.+   Pia alikuwa akiwatunza kwa upendo watu wake;+ Watakatifu wao wote wako mkononi mwako.+ Na wao—wao waliegama miguuni pako;+ Walianza kupokea baadhi ya maneno yako.+   (Musa aliweka juu yetu sheria kuwa amri,+ Miliki ya kutaniko la Yakobo.)+   Naye akawa mfalme katika Yeshuruni,+ Wakati ambapo walio vichwa vya watu walikusanyika pamoja,+ Hesabu kamili ya makabila ya Israeli.+   Rubeni na aishi wala asife,+ Na watu wake wasiwe wachache.”+   Nayo hii ndiyo iliyokuwa baraka ya Yuda,+ alipoendelea kusema: “Usikie, Ee Yehova, sauti ya Yuda,+ Nawe umlete kwa watu wake. Mikono yake imeshindania kilicho chake; Nawe uwe msaidizi juu ya wapinzani wake.”+   Na Lawi akamwambia:+ “Thumimu yako na Urimu+ yako ni vyake mtu aliye mshikamanifu kwako,+ Uliyemjaribu huko Masa.+ Ulianza kushindana naye kando ya maji ya Meriba,+   Mtu aliyemwambia baba yake na mama yake, ‘Mimi sijamwona.’ Hata ndugu zake hakuwatambua,+ Na wanawe hakuwajua. Kwa maana walilishika neno lako,+ Na agano lako waliendelea kulishika.+ 10  Na wamfundishe Yakobo hukumu zako+ Na Israeli sheria yako.+ Na watoe uvumba mbele za mianzi ya pua yako+ Na toleo zima kwenye madhabahu yako.+ 11  Bariki, Ee Yehova, nguvu zake,+ Na ufurahie utendaji wa mikono yake.+ Waumize vikali viunoni mwao wale wanaoinuka juu yake,+ Na wale wanaomchukia vikali, ili wasiinuke.”+ 12  Na Benyamini akamwambia:+ “Mpendwa+ wa Yehova na akae katika usalama kando yake,+ Anapomkinga siku nzima,+ Naye lazima akae katikati ya mabega yake.”+ 13  Na Yosefu akamwambia:+ “Nchi yake na ibarikiwe daima na Yehova+ Kwa vitu bora vya mbinguni, kwa umande,+ Na kwa kilindi cha maji kilicho chini,+ 14  Na kwa vitu bora, mazao ya jua,+ Na kwa vitu bora, mazao ya mwezi.+ 15  Na kwa vilivyo bora kabisa kutoka katika milima ya mashariki,+ Na kwa vitu bora vya vilima vyenye kudumu mpaka wakati usio na kipimo, 16  Na kwa vitu bora vya dunia na vitu vinavyoijaza,+ Na kwa kibali cha Yule anayekaa katika kichaka cha miiba.+ Na vije juu ya kichwa cha Yosefu+ Na juu ya utosi wa kichwa cha yule aliyechaguliwa kutoka kati ya ndugu zake.+ 17  Kama mzaliwa wa kwanza wa ng’ombe-dume ndivyo fahari yake ilivyo,+ Na pembe zake ni pembe za ng’ombe-dume wa mwituni.+ Atasukuma vikundi vya watu kwa pembe hizo+ Wote pamoja mpaka miisho ya dunia, Nao ni makumi ya maelfu ya Efraimu,+ Nao ni maelfu ya Manase.” 18  Naye akamwambia Zabuloni:+ “Shangilia, Ee Zabuloni, kwa sababu ya kutoka kwako nje,+ Na, Isakari, kwa sababu ya mahema yako.+ 19  Wataita vikundi vya watu mlimani. Huko watatoa dhabihu za uadilifu.+ Kwa maana watanyonya mali nyingi ya bahari+ Na akiba zilizofichika za mchanga.” 20  Naye akamwambia Gadi:+ “Amebarikiwa yule anayepanua mipaka ya Gadi.+ Yeye atakaa kama simba,+ Naye atararua mkono, naam, utosi wa kichwa.+ 21  Naye atajichagulia sehemu ya kwanza,+ Kwa maana huko fungu la mpaji-sheria linahifadhiwa.+ Na walio vichwa vya watu watajikusanya pamoja. Hakika atautimiza uadilifu wa Yehova Na maamuzi yake ya hukumu pamoja na Israeli.” 22  Naye akamwambia Dani:+ “Dani ni mwana-simba.+ Ataruka kutoka Bashani.”+ 23  Naye akamwambia Naftali:+ “Naftali ameshiba kibali Naye amejaa baraka ya Yehova. Miliki magharibi na kusini.”+ 24  Naye akamwambia Asheri:+ “Aliyebarikiwa na wana ni Asheri.+ Na awe aliyekubaliwa na ndugu zake,+ Na yule anayechovya mguu wake katika mafuta.+ 25  Chuma na shaba ni makufuli ya lango lako,+ Na kulingana na siku zako ndivyo yalivyo matembezi yako ya starehe. 26  Hakuna aliye kama Mungu wa kweli+ wa Yeshuruni,+ Anayepanda juu ya mbingu ili kukusaidia+ Na juu ya anga zenye kutanda mawingu katika adhama yake.+ 27  Mungu wa nyakati za kale ni mahali pa kujificha,+ Na chini kuna mikono yenye kudumu mpaka wakati usio na kipimo.+ Naye atawafukuzia mbali adui zako toka mbele yako,+ Naye atasema, ‘Waangamize!’+ 28  Na Israeli atakaa katika usalama,+ Chemchemi ya Yakobo peke yake,+ Katika nchi ya nafaka na divai mpya.+ Naam, mbingu zake zitatiririsha umande.+ 29  Una furaha, Ee Israeli!+ Ni nani aliye kama wewe,+ Kikundi cha watu kinachofurahia wokovu wa Yehova,+ Aliye ngao ya msaada wako,+ Na Yule aliye upanga wako wa adhama?+ Kwa hiyo adui zako watatetemeka mbele yako,+ Na wewe—utapakanyaga mahali pao pa juu.”+

Maelezo ya Chini