Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Kumbukumbu la Torati 33:1-29

33  Sasa hii ndiyo baraka+ ambayo Musa mtu wa Mungu wa kweli+ aliwabariki nayo wana wa Israeli kabla ya kifo chake.  Naye akasema:“Yehova—alikuja kutoka Sinai,+Naye akamulika juu yao kutoka Seiri.+Aliangaza kutoka katika eneo lenye milima la Parani,+Naye alikuwa pamoja na makumi ya maelfu ya watakatifu,+Mashujaa wao kwenye mkono wake wa kuume.+   Pia alikuwa akiwatunza kwa upendo watu wake;+Watakatifu wao wote wako mkononi mwako.+Na wao—wao waliegama miguuni pako;+Walianza kupokea baadhi ya maneno yako.+   (Musa aliweka juu yetu sheria kuwa amri,+Miliki ya kutaniko la Yakobo.)+   Naye akawa mfalme katika Yeshuruni,+Wakati ambapo walio vichwa vya watu walikusanyika pamoja,+Hesabu kamili ya makabila ya Israeli.+   Rubeni na aishi wala asife,+Na watu wake wasiwe wachache.”+   Nayo hii ndiyo iliyokuwa baraka ya Yuda,+ alipoendelea kusema:“Usikie, Ee Yehova, sauti ya Yuda,+Nawe umlete kwa watu wake.Mikono yake imeshindania kilicho chake;Nawe uwe msaidizi juu ya wapinzani wake.”+   Na Lawi akamwambia:+“Thumimu yako na Urimu+ yako ni vyake mtu aliye mshikamanifu kwako,+Uliyemjaribu huko Masa.+Ulianza kushindana naye kando ya maji ya Meriba,+   Mtu aliyemwambia baba yake na mama yake, ‘Mimi sijamwona.’Hata ndugu zake hakuwatambua,+Na wanawe hakuwajua.Kwa maana walilishika neno lako,+Na agano lako waliendelea kulishika.+ 10  Na wamfundishe Yakobo hukumu zako+Na Israeli sheria yako.+Na watoe uvumba mbele za mianzi ya pua yako+Na toleo zima kwenye madhabahu yako.+ 11  Bariki, Ee Yehova, nguvu zake,+Na ufurahie utendaji wa mikono yake.+Waumize vikali viunoni mwao wale wanaoinuka juu yake,+Na wale wanaomchukia vikali, ili wasiinuke.”+ 12  Na Benyamini akamwambia:+“Mpendwa+ wa Yehova na akae katika usalama kando yake,+Anapomkinga siku nzima,+Naye lazima akae katikati ya mabega yake.”+ 13  Na Yosefu akamwambia:+“Nchi yake na ibarikiwe daima na Yehova+Kwa vitu bora vya mbinguni, kwa umande,+Na kwa kilindi cha maji kilicho chini,+ 14  Na kwa vitu bora, mazao ya jua,+Na kwa vitu bora, mazao ya mwezi.+ 15  Na kwa vilivyo bora kabisa kutoka katika milima ya mashariki,+Na kwa vitu bora vya vilima vyenye kudumu mpaka wakati usio na kipimo, 16  Na kwa vitu bora vya dunia na vitu vinavyoijaza,+Na kwa kibali cha Yule anayekaa katika kichaka cha miiba.+Na vije juu ya kichwa cha Yosefu+Na juu ya utosi wa kichwa cha yule aliyechaguliwa kutoka kati ya ndugu zake.+ 17  Kama mzaliwa wa kwanza wa ng’ombe-dume ndivyo fahari yake ilivyo,+Na pembe zake ni pembe za ng’ombe-dume wa mwituni.+Atasukuma vikundi vya watu kwa pembe hizo+Wote pamoja mpaka miisho ya dunia,Nao ni makumi ya maelfu ya Efraimu,+Nao ni maelfu ya Manase.” 18  Naye akamwambia Zabuloni:+“Shangilia, Ee Zabuloni, kwa sababu ya kutoka kwako nje,+Na, Isakari, kwa sababu ya mahema yako.+ 19  Wataita vikundi vya watu mlimani.Huko watatoa dhabihu za uadilifu.+Kwa maana watanyonya mali nyingi ya bahari+Na akiba zilizofichika za mchanga.” 20  Naye akamwambia Gadi:+“Amebarikiwa yule anayepanua mipaka ya Gadi.+Yeye atakaa kama simba,+Naye atararua mkono, naam, utosi wa kichwa.+ 21  Naye atajichagulia sehemu ya kwanza,+Kwa maana huko fungu la mpaji-sheria linahifadhiwa.+Na walio vichwa vya watu watajikusanya pamoja.Hakika atautimiza uadilifu wa YehovaNa maamuzi yake ya hukumu pamoja na Israeli.” 22  Naye akamwambia Dani:+“Dani ni mwana-simba.+Ataruka kutoka Bashani.”+ 23  Naye akamwambia Naftali:+“Naftali ameshiba kibaliNaye amejaa baraka ya Yehova.Miliki magharibi na kusini.”+ 24  Naye akamwambia Asheri:+“Aliyebarikiwa na wana ni Asheri.+Na awe aliyekubaliwa na ndugu zake,+Na yule anayechovya mguu wake katika mafuta.+ 25  Chuma na shaba ni makufuli ya lango lako,+Na kulingana na siku zako ndivyo yalivyo matembezi yako ya starehe. 26  Hakuna aliye kama Mungu wa kweli+ wa Yeshuruni,+Anayepanda juu ya mbingu ili kukusaidia+Na juu ya anga zenye kutanda mawingu katika adhama yake.+ 27  Mungu wa nyakati za kale ni mahali pa kujificha,+Na chini kuna mikono yenye kudumu mpaka wakati usio na kipimo.+Naye atawafukuzia mbali adui zako toka mbele yako,+Naye atasema, ‘Waangamize!’+ 28  Na Israeli atakaa katika usalama,+Chemchemi ya Yakobo peke yake,+Katika nchi ya nafaka na divai mpya.+Naam, mbingu zake zitatiririsha umande.+ 29  Una furaha, Ee Israeli!+Ni nani aliye kama wewe,+Kikundi cha watu kinachofurahia wokovu wa Yehova,+Aliye ngao ya msaada wako,+Na Yule aliye upanga wako wa adhama?+Kwa hiyo adui zako watatetemeka mbele yako,+Na wewe—utapakanyaga mahali pao pa juu.”+

Maelezo ya Chini