Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Kumbukumbu la Torati 30:1-20

30  “Na itatukia kwamba wakati ambapo maneno yote haya yatakuja juu yako, baraka+ na laana,+ ambazo nimeweka mbele yako, nawe umeyarudisha moyoni+ mwako kati ya mataifa yote ambako Yehova Mungu wako amekutawanya,+  nawe utakapokuwa umerudi kwa Yehova Mungu wako+ na kusikiliza sauti yake kulingana na yote ninayokuamuru leo, wewe na wana wako, kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote,+  ndipo Yehova Mungu wako atakaporudisha mateka+ wako pia na kukuonyesha rehema+ na kukukusanya tena kutoka kwa vikundi vyote vya watu ambako Yehova Mungu wako amekutawanya.+  Ikiwa watu wako waliotawanywa watakuwa kwenye mwisho wa mbingu, kutoka huko Yehova Mungu wako atakukusanya na kutoka huko atakuchukua.+  Yehova Mungu wako kwa kweli atakuleta katika nchi ambayo baba zako walimiliki, nawe utaimiliki; naye kwa kweli atakufanyia mema na kukuzidisha wewe kuliko baba zako.+  Na Yehova Mungu wako atautahiri moyo wako+ na moyo wa uzao wako,+ ili wewe umpende Yehova Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote kwa ajili ya uhai wako.+  Na Yehova Mungu wako hakika ataweka viapo hivi vyote juu ya adui zako na wale wanaokuchukia, ambao wamekutesa.+  “Na wewe, utageuka uisikilize sauti ya Yehova na kufanya amri zake zote ninazokuamuru leo.+  Na Yehova Mungu wako kwa kweli atakufanya uwe na wingi kupita kiasi katika kila kazi ya mkono wako,+ katika uzao wa tumbo lako na katika uzao wa wanyama wako wa kufugwa+ na mazao ya udongo wako,+ na kutokeza ufanisi;+ kwa sababu Yehova atakuwa na furaha tena juu yako kwa mema, kama vile alivyokuwa na furaha juu ya mababu zako;+ 10  kwa maana utaisikiliza sauti ya Yehova Mungu wako ili uzishike amri zake na sheria zake zilizoandikwa katika kitabu hiki cha sheria,+ kwa sababu utarudi kwa Yehova Mungu wako kwa moyo wako wote na nafsi yako yote.+ 11  “Kwa maana amri hii ninayokuamuru leo si ngumu mno kwako, wala haiko mbali.+ 12  Haiko mbinguni, hata useme, ‘Ni nani atakayepanda kwa ajili yetu mpaka mbinguni ailete kwetu, atuwezeshe kuisikia ili tuifanye?’+ 13  Wala haiko ule upande mwingine wa bahari, hata useme, ‘Ni nani atakayevuka kwa ajili yetu mpaka ule upande mwingine wa bahari ailete kwetu, atuwezeshe kuisikia ili tuifanye?’ 14  Kwa maana neno hilo liko karibu sana nawe, katika kinywa chako mwenyewe na katika moyo wako mwenyewe,+ ili ulifanye.+ 15  “Tazama, naweka mbele yako leo uzima na mema, na kifo na mabaya.+ 16  Ikiwa utazisikiliza amri za Yehova Mungu wako, ninazokuamuru leo, ili kumpenda Yehova Mungu wako,+ kutembea katika njia zake na kushika amri+ zake na kanuni zake na maamuzi yake ya hukumu,+ ndipo hakika utakapoendelea kuwa hai+ na kuongezeka, na Yehova Mungu wako atakubariki katika nchi unayoenda kuimiliki.+ 17  “Lakini moyo wako ukigeukia mbali nawe usisikilize,+ na hakika ushawishiwe na kuinamia miungu mingine na kuitumikia,+ 18  nawaambia ninyi leo kwamba hakika mtaangamia.+ Hamtarefusha siku zenu katika nchi mnayovuka Yordani ili kuimiliki. 19  Nachukua mbingu na dunia kuwa mashahidi juu yenu leo,+ kwamba nimeweka uzima na kifo mbele yako,+ baraka+ na laana;+ nawe lazima uchague uzima ili uendelee kuwa hai,+ wewe na uzao wako,+ 20  kwa kumpenda Yehova Mungu wako,+ kwa kuisikiliza sauti yake na kwa kushikamana naye;+ kwa maana yeye ni uhai wako na urefu wa siku zako,+ ili ukae katika nchi ambayo Yehova aliwaapia mababu zako Abrahamu, Isaka na Yakobo kwamba atawapa wao.”+

Maelezo ya Chini