Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Kumbukumbu la Torati 23:1-25

23  “Mwanamume yeyote aliyefanywa towashi+ kwa kuvunjwa mapumbu+ au kwa kukatwa uume wake asiingie katika kutaniko la Yehova.  “Mwana-haramu+ yeyote asiingie katika kutaniko la Yehova. Hata kufikia kizazi cha kumi mtu yeyote wake asiingie katika kutaniko la Yehova.  “Mwamoni au Mmoabu yeyote asiingie katika kutaniko la Yehova.+ Hata kufikia kizazi cha kumi mtu yeyote wao asiingie katika kutaniko la Yehova mpaka wakati usio na kipimo,  kwa sababu hawakuja kuwasaidia+ kwa mkate na maji njiani mlipokuwa mkitoka Misri,+ na kwa sababu walimkodi juu yako Balaamu yule mwana wa Beori kutoka Pethori ya Mesopotamia, ili akulaani.+  Na Yehova Mungu wako hakutaka kumsikiliza Balaamu;+ lakini Yehova Mungu wako kwa ajili yako aligeuza ile laana ikawa baraka,+ kwa sababu Yehova Mungu wako alikupenda.+  Usifanyie kazi amani yao na ufanisi wao siku zako zote mpaka wakati usio na kipimo.+  “Usimchukie Mwedomu, kwa maana yeye ni ndugu yako.+ “Usimchukie Mmisri, kwa maana ulikuwa mkaaji mgeni katika nchi yake.+  Wana ambao huenda wakazaliwa wakiwa kizazi cha tatu wanaweza kuingia wenyewe katika kutaniko la Yehova.  “Ikiwa utaenda nje kambini kupigana na adui zako, ndipo utajiepusha na kila jambo baya.+ 10  Ikiwa kati yako kutakuwa na mwanamume ambaye haendelei kuwa safi, kwa sababu ya uchafuzi ambao hutukia usiku,+ atatoka nje ya kambi. Hataingia katikati ya kambi.+ 11  Na itatukia kwamba jioni inapofika ataoga kwa maji, na wakati wa kutua kwa jua anaweza kuingia katikati ya kambi.+ 12  Na mahali pa faragha panapaswa kuwapo kwa ajili ya matumizi yako nje ya kambi, nawe utaenda nje huko. 13  Nawe unapaswa kuwa na kijiti cha kuchimbia kwa ajili ya matumizi yako pamoja na vifaa vyako, na itatukia kwamba utakapochutama nje, utachimba shimo pia kwa hicho na kugeuka na kufunika mavi yako.+ 14  Kwa maana Yehova Mungu wako anatembea ndani ya kambi yako ili kukukomboa+ na kuwatia adui zako mkononi mwako;+ na kambi yako lazima iwe takatifu,+ ili asione kitu chochote kisichofaa ndani yako naye ageuke na kuacha kuandamana nawe.+ 15  “Usimtie mtumwa mkononi mwa bwana wake anapomkimbia bwana wake na kuja kwako.+ 16  Ataendelea kukaa pamoja nawe katikati yako katika mahali popote atakapochagua katika moja la majiji yako,+ popote anapopenda. Usimtendee vibaya.+ 17  “Yeyote kati ya binti za Israeli asiwe kahaba wa hekaluni,+ wala yeyote kati ya wana wa Israeli asiwe kahaba wa hekaluni.+ 18  Usilete malipo+ ya kahaba au bei ya mbwa+ ndani ya nyumba ya Yehova Mungu wako kwa ajili ya nadhiri yoyote, kwa sababu hao ni chukizo kwa Yehova Mungu wako, naam, wote wawili. 19  “Usimfanye ndugu yako alipe faida,+ faida juu ya pesa, faida juu ya chakula,+ faida juu ya kitu chochote ambacho mtu anaweza kudai faida. 20  Unaweza kumlipiza mgeni+ faida, lakini ndugu yako usimfanye alipe faida;+ ili Yehova Mungu wako akubariki katika kazi zako zote katika nchi ambayo unaenda kuimiliki.+ 21  “Ikiwa utaweka nadhiri kwa Yehova+ Mungu wako, usikawie kuitimiza,+ kwa sababu Yehova Mungu wako lazima ataitaka kutoka kwako, nayo kwa kweli itakuwa dhambi kwako.+ 22  Lakini ikiwa utaepuka kuweka nadhiri, haitakuwa dhambi kwako.+ 23  Maneno ya midomo yako utayatimiza,+ nawe lazima ufanye kama vile ambavyo umeweka nadhiri kwa Yehova Mungu wako kama toleo la hiari ambalo ulisema kwa kinywa chako.+ 24  “Ikiwa utaingia katika shamba la mizabibu la mwenzako, utakula zabibu zinazotosha kuishibisha nafsi yako tu, lakini usitie zozote katika chombo chako.+ 25  “Ikiwa utaenda kwenye nafaka ya mwenzako inayosimama, utachuma masuke yaliyoiva tu kwa mkono wako, lakini usiusogeze mundu huku na huku juu ya nafaka inayosimama ya mwenzako.+

Maelezo ya Chini