Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Kumbukumbu la Torati 22:1-30

22  “Usimwone ng’ombe wa ndugu yako au kondoo wake akipotea njia nawe uwaache kimakusudi.+ Kwa vyovyote unapaswa kuwarudisha kwa ndugu yako.+  Na ikiwa ndugu yako hayuko karibu nawe na wewe hujamjua, utamleta mnyama huyo nyumbani mwako, naye atakaa nawe mpaka ndugu yako awe amemtafuta. Nawe utamrudisha kwake.+  Hivyo ndivyo pia utakavyofanya na punda wake, na hivyo ndivyo utakavyofanya na nguo yake ya kujitanda, na hivyo ndivyo utakavyofanya na kitu chochote kilichopotea cha ndugu yako, kinachopotea kutoka kwake na ambacho umepata. Hutaruhusiwa kukiacha.  “Usimwone punda wa ndugu yako au ng’ombe wake akianguka barabarani nawe uwaache kimakusudi. Kwa vyovyote unapaswa kuwasaidia na kuwainua.+  “Vazi lolote la mwanamume lisivaliwe na mwanamke, wala mwanamume asivae nguo ya kujitanda ya mwanamke;+ kwa maana mtu yeyote anayefanya mambo hayo ni chukizo kwa Yehova Mungu wako.  “Ikiwa kiota cha ndege kitakuwa mbele yako njiani, katika mti wowote au chini kikiwa na vifaranga+ au mayai, naye mama anakalia vifaranga au mayai, usimchukue mama pamoja na watoto.+  Kwa vyovyote unapaswa kumwacha mama aende zake, lakini unaweza kuchukua watoto; ili mambo yapate kukuendea vema wewe, nawe urefushe siku zako.+  “Ikiwa utajenga nyumba mpya, pia utafanya ukuta wa ukingoni kwa ajili ya dari lako,+ ili usiletee nyumba yako hatia ya damu kwa sababu mtu anaweza kuanguka kutoka hapo.  “Usipande shamba lako la mizabibu aina mbili za mbegu,+ mazao kamili ya mbegu hiyo ambayo huenda ukapanda na mazao ya shamba la mizabibu yasije yakatwaliwa na patakatifu. 10  “Usilime kwa ng’ombe-dume na punda pamoja.+ 11  “Usivae kitu kilichochanganywa cha sufu na kitani pamoja.+ 12  “Utajifanyia shada kwenye miisho minne ya mavazi yako ambayo wewe hujifunika nayo.+ 13  “Ikiwa mwanamume atamchukua mwanamke, alale naye, na aje kumchukia,+ 14  naye awe amemshtaki mwanamke huyo kuwa mwenye matendo yenye sifa mbaya na kuleta jina baya+ juu yake, naye amesema, ‘Mwanamke huyu nimemchukua, nikamkaribia, nami sikupata uthibitisho wa ubikira ndani yake’;+ 15  baba ya msichana huyo na mama yake wataleta uthibitisho wa ubikira wa msichana huyo kwa wanaume wazee wa jiji hilo kwenye lango lake;+ 16  naye baba ya msichana atawaambia wanaume wazee, ‘Nilimpa mwanamume huyu binti yangu awe mke wake, naye akamchukia.+ 17  Na tazama, anamshtaki juu ya matendo yenye sifa mbaya,+ na kusema: “Nimepata kujua kwamba binti yako hana uthibitisho wa ubikira.”+ Sasa huu ndio uthibitisho wa ubikira wa binti yangu.’ Nao watatandaza nguo hiyo ya kujitanda mbele ya wanaume wazee wa jiji hilo. 18  Nao wanaume wazee+ wa jiji hilo watamchukua mwanamume huyo na kumtia nidhamu.+ 19  Nao watamtoza shekeli mia moja na kumpa baba ya msichana huyo, kwa sababu alileta jina baya juu ya bikira wa Israeli;+ naye ataendelea kuwa mke wake. Hataruhusiwa kumtaliki siku zake zote. 20  “Hata hivyo, ikiwa jambo hilo limeonekana kuwa kweli, uthibitisho wa ubikira haukupatikana ndani ya msichana huyo,+ 21  watamtoa nje msichana huyo kwenye mlango wa nyumba ya baba yake, nao watu wa jiji lake watampiga kwa mawe, naye lazima afe, kwa sababu amefanya upumbavu wenye kufedhehesha+ katika Israeli kwa kufanya ukahaba katika nyumba ya baba yake.+ Kwa hiyo lazima utaondolea mbali lililo baya kutoka katikati yako.+ 22  “Ikiwa mwanamume atapatikana akilala na mwanamke aliye na mume,+ wote wawili watauawa pamoja, yule mwanamume anayelala na mwanamke pamoja na huyo mwanamke.+ Kwa hiyo lazima utaondolea mbali lililo baya kutoka katika Israeli.+ 23  “Ikiwa kulikuwa na msichana bikira aliyechumbiwa na mwanamume,+ na mwanamume fulani akamkuta jijini na kulala naye,+ 24  mtawatoa wote wawili mpaka kwenye lango la jiji na kuwapiga kwa mawe, nao lazima wafe, yule msichana kwa sababu hakupiga mayowe jijini, na yule mwanamume kwa sababu alimfedhehesha mke wa mwenzake.+ Kwa hiyo lazima utaondolea mbali lililo ovu kutoka katikati yako.+ 25  “Hata hivyo, ikiwa mwanamume huyo alimkuta uwanjani msichana huyo aliyechumbiwa, naye mwanamume huyo akamkamata na kulala naye, mwanamume huyo aliyelala naye atakufa yeye peke yake, 26  naye yule msichana msimfanye lolote. Msichana huyo hana dhambi inayostahili kifo, kwa sababu kama vile mtu humwinukia mwenzake na kumuua,+ naam, nafsi, ndivyo ilivyo katika hali hii. 27  Kwa maana alimkuta uwanjani. Msichana aliyechumbiwa alipiga mayowe, lakini hakukuwa na mtu wa kumwokoa. 28  “Na mwanamume akimkuta msichana, bikira ambaye hajachumbiwa, naye kwa kweli amkamate na kulala naye,+ nao wapatikane,+ 29  mwanamume aliyelala naye atampa baba ya msichana shekeli 50,+ naye msichana huyo atakuwa mke wake kwa sababu mwanamume huyo alimfedhehesha. Hataruhusiwa kumtaliki siku zake zote.+ 30  “Mwanamume yeyote hapaswi kumchukua mke wa baba yake, asije akaufunua upindo wa nguo ya baba yake.+

Maelezo ya Chini