Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Isaya 8:1-22

8  Na Yehova akaniambia: “Jichukulie bamba kubwa+ na uandike juu yake kwa kalamu ya mwanadamu anayeweza kufa, ‘Maher-shalal-hash-bazi.’  Nami nipate ushuhuda+ kwa ajili yangu mwenyewe kwa mashahidi waaminifu,+ Uria kuhani+ na Zekaria mwana wa Yeberekia.”  Ndipo nikamkaribia yule nabii wa kike, naye akapata mimba na baada ya muda akazaa mwana.+ Yehova sasa akaniambia: “Mwite jina lake Maher-shalal-hash-bazi,  kwa maana kabla mvulana huyo hajajua jinsi ya kuita,+ ‘Baba yangu!’ na ‘Mama yangu!’ mtu fulani atachukulia mbali mali za Damasko na nyara za Samaria mbele ya mfalme wa Ashuru.”+  Na kwa mara nyingine tena Yehova akaniambia, akisema:  “Kwa sababu kikundi hiki cha watu kimeyakataa+ maji ya Shiloa+ yanayotiririka polepole, na kuna kumfurahia+ Resini mwana wa Remalia;+  kwa hiyo, tazama! Yehova analeta juu yao+ maji yenye nguvu na yaliyo mengi ya ule Mto,+ mfalme wa Ashuru+ na utukufu wake wote.+ Naye hakika atakuja juu ya sakafu zake zote za vijito na kwenda juu ya kingo zake zote  na kusonga mbele kupitia Yuda. Kwa kweli yeye atafurika na kuvuka.+ Atafika mpaka shingoni.+ Na kunyooshwa kwa mabawa+ yake kutatokea ili kuujaza upana wa nchi yako, Ee Imanueli!”+  Fanyeni madhara, enyi vikundi vya watu, na mvunjwe vipande-vipande; na tegeni sikio, enyi nyote mlio katika sehemu za mbali za dunia!+ Jifungeni mshipi,+ na mvunjwe vipande-vipande!+ Jifungeni mshipi, na mvunjwe vipande-vipande! 10  Pangeni hila, nayo itavunjwa!+ Semeni neno lolote, nalo halitasimama, kwa maana Mungu yupo pamoja nasi!+ 11  Kwa maana Yehova ameniambia hivi kwa nguvu za mkono, ili anigeuze kando niache kutembea katika njia ya kikundi hiki cha watu, kusema: 12  “Ninyi msiseme, ‘Ni hila!’ kuhusu yale yote ambayo kikundi hiki cha watu huendelea kusema, ‘Ni hila!’+ na kitu wanachokiogopa ninyi msikiogope, wala msikitetemekee.+ 13  Yehova wa majeshi—yeye Ndiye mnayepaswa kuona kuwa mtakatifu,+ naye ndiye anayepaswa kuwa kitu cha kuogopwa nanyi,+ na Yeye ndiye anayepaswa kuwatetemesha ninyi.”+ 14  Naye atakuwa kama mahali patakatifu;+ lakini kama jiwe la kujigonga juu yake na kama mwamba wa kujikwaa+ juu yake kwa nyumba zote mbili za Israeli, kama mtego na kama mnaso kwa wakaaji wa Yerusalemu.+ 15  Na wengi kati yao hakika watajikwaa na kuanguka na kuvunjwa, na kunaswa na kukamatwa.+ 16  Funga ule ushuhuda,+ tia muhuri kwenye sheria kati ya wanafunzi wangu!+ 17  Nami nitaendelea kumtarajia Yehova,+ ambaye anauficha uso wake kutoka kwa nyumba ya Yakobo,+ nami nitamtumaini yeye.+ 18  Tazama! Mimi na watoto ambao Yehova amenipa+ ni kama ishara+ na kama miujiza katika Israeli kutoka kwa Yehova wa majeshi, anayekaa katika Mlima Sayuni.+ 19  Nao wakiwaambia ninyi: “Toeni maombi kwa wenye kuwasiliana na pepo+ au kwa wale wenye roho ya kubashiri wanaonong’oneza+ na kusema maneno kwa sauti za chini,” je, kundi lolote la watu halipaswi kutoa maombi kwa Mungu wake?+ Je, maombi yatolewe kwa watu waliokufa kwa ajili ya watu walio hai?+ 20  Kwa sheria na kwa ushuhuda!+ Hakika wataendelea kusema yanayolingana na neno hili+ ambalo halitaona nuru ya mapambazuko.+ 21  Na kila mtu hakika atapita kati ya nchi akiwa na mkazo sana na njaa;+ na itatukia kwamba kwa sababu ana njaa naye amejitia ghadhabu, kwa kweli atamlaani mfalme wake na Mungu+ wake naye hakika atakaza macho kuelekea juu. 22  Naye ataiangalia dunia, na, lo! taabu na giza,+ weusi, nyakati ngumu na weusi bila mwangaza.+

Maelezo ya Chini