Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Isaya 7:1-25

7  Sasa ikawa katika siku za Ahazi+ mwana wa Yothamu mwana wa Uzia, mfalme wa Yuda, kwamba Resini+ mfalme wa Siria na Peka+ mwana wa Remalia, mfalme wa Israeli, walikuja Yerusalemu ili kupiga vita juu yake, naye hakuweza kupiga vita juu yake.+  Na habari ikapelekwa kwa nyumba ya Daudi, kusema: “Siria imeegemea Efraimu.”+ Na moyo wake na moyo wa watu wake ukaanza kutetemeka, kama kutetemeka kwa miti ya msituni kwa sababu ya upepo.+  Na Yehova akamwambia Isaya: “Tafadhali ondoka, uende kukutana na Ahazi, wewe na Shear-yashubu+ mwana wako, kwenye mwisho wa bomba+ la kidimbwi cha juu kando ya njia kuu ya uwanja wa mfuaji wa nguo.+  Nawe umwambie, ‘Jiangalie na uendelee kukaa bila wasiwasi.+ Usiwe na hofu, wala usiache moyo wako uogope+ kwa sababu ya ncha mbili za mkia za hivi vipande vya mti vinavyotoa moshi, kwa sababu ya hasira kali ya Resini na Siria na mwana wa Remalia,+  kwa sababu Siria pamoja na Efraimu na mwana wa Remalia wamekata shauri la jambo baya juu yako, wakisema:  “Na tupande juu ya Yuda na kuirarua, tuichukue iwe yetu kupitia mashambulizi; nasi tumfanye mfalme mwingine atawale ndani yake, mwana wa Tabeeli.”+  “‘Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Halitasimama, wala halitatokea.+  Kwa maana kichwa cha Siria ni Damasko, na kichwa cha Damasko ni Resini; na katika muda wa miaka 65 tu Efraimu itavunjwa vipande-vipande ili isiwe kikundi cha watu.+  Na kichwa cha Efraimu ni Samaria,+ na kichwa cha Samaria ni mwana wa Remalia.+ Ninyi msipokuwa na imani, basi hamtadumu muda mrefu.”’”+ 10  Na Yehova akaendelea kumwambia Ahazi, akisema: 11  “Jiombee ishara kutoka kwa Yehova Mungu wako,+ ifanye kuwa yenye kina kirefu kama Kaburi* au uifanye kuwa ndefu kama maeneo ya juu.” 12  Lakini Ahazi akasema: “Sitaomba, wala sitamjaribu Yehova.” 13  Naye akasema: “Tafadhali, sikiliza, Ee nyumba ya Daudi. Je, ni jambo dogo kwenu kuwachosha wanadamu, kwamba pia mmchoshe Mungu wangu?+ 14  Kwa hiyo Yehova mwenyewe atawapa ninyi ishara: Tazama! Mwanamwali+ kwa kweli atapata mimba,+ naye atazaa mwana,+ naye hakika atamwita jina lake Imanueli. 15  Atakula siagi na asali kufikia wakati atakapojua jinsi ya kukataa lililo baya na kuchagua lililo jema.+ 16  Kwa maana kabla ya mvulana huyo kujua jinsi ya kukataa lililo baya na kuchagua lililo jema,+ nchi ya wale wafalme wawili mnaowahofu na kuchukizwa kwa sababu yao itaachwa kabisa.+ 17  Yehova ataleta juu yenu+ na juu ya watu wenu na juu ya nyumba ya baba yako siku ambazo hazijaja tangu siku ile Efraimu alipoondoka kando ya Yuda,+ yaani, mfalme wa Ashuru.+ 18  “Na itatukia katika siku hiyo kwamba Yehova atawapigia mluzi nzi walio katika mwisho wa mifereji ya Nile ya Misri na nyuki+ walio katika nchi ya Ashuru,+ 19  nao wote hakika wataingia na kutua, juu ya mabonde ya mito yenye maporomoko na juu ya mipasuko ya miamba na juu ya miti yote yenye miiba na juu ya mahali pote pa kunyweshea.+ 20  “Katika siku hiyo, kwa kutumia wembe uliokodiwa katika eneo la ule Mto,+ kwa kumtumia mfalme wa Ashuru,+ Yehova atakinyoa kichwa na nywele za miguu, nao utafagilia mbali hata ndevu.+ 21  “Na itatukia katika siku hiyo kwamba mtu mmoja atahifadhi hai ng’ombe mchanga wa mifugo na kondoo wawili.+ 22  Na itatukia kwamba, kutokana na wingi wa kutokezwa kwa maziwa, atakula siagi; kwa sababu siagi na asali+ ndivyo vitu atakavyokula kila mtu aliyebaki katikati ya nchi. 23  “Na itatukia katika siku hiyo kwamba kila mahali palipokuwa na mizabibu elfu moja, yenye thamani ya vipande elfu moja vya fedha,+ patakuwa—kwa ajili ya vichaka vya miiba na kwa ajili ya magugu.+ 24  Atakuja hapo akiwa na mishale na upinde,+ kwa sababu nchi yote itakuwa vichaka vitupu vya miiba na magugu. 25  Na milima yote ambayo ilikuwa ikiondolewa mimea misumbufu kwa jembewewe hutakuja hapo kwa kuogopa vichaka vya miiba na magugu; napo hakika patakuwa mahali pa kufungulia ng’ombe na nchi ya kukanyagwa na kondoo.”+

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.