Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Isaya 63:1-19

63  Ni nani huyu anayetoka Edomu,+ aliye na mavazi yenye rangi zinazong’aa kutoka Bosra,+ huyu ambaye ana nguo zenye kuheshimika, anayetembea katika wingi wa nguvu zake? “Ni mimi, Yeye ambaye husema katika uadilifu,+ Yeye ambaye ni mwingi wa nguvu za kuokoa.”+  Kwa nini nguo zako ni nyekundu, na mavazi yako ni kama yale ya mtu anayekanyaga ndani ya shinikizo la divai?+  “Mimi mwenyewe nimelikanyaga pipa la divai,+ kulipokuwa hakuna mtu yeyote pamoja nami kutoka katika vikundi vya watu. Nami niliendelea kuwakanyaga katika hasira yangu,+ niliendelea kuwakanyagia chini katika ghadhabu yangu.+ Na damu yao inayobubujika ikaendelea kutawanyika juu ya mavazi yangu,+ nami nimezichafua nguo zangu zote.  Kwa maana siku ya kisasi imo moyoni mwangu,+ na ule mwaka wa watu wangu waliokombolewa umekuja.  Nami niliendelea kutazama, lakini hapakuwa na msaidizi; nikaanza kushangaa, lakini hapakuwa na yeyote aliyetegemeza.+ Kwa hiyo mkono wangu ukanipa wokovu,+ na ghadhabu+ yangu ndiyo iliyonitegemeza.  Nami katika hasira yangu niliendelea kuvikanyagia chini vikundi vya watu, na katika ghadhabu yangu nikaendelea kuwalewesha+ na kuimwaga chini damu yao inayobubujika.”+  Nitazisema fadhili zenye upendo za Yehova,+ sifa za Yehova, kulingana na yote ambayo Yehova ametutendea,+ wema mwingi kwa nyumba ya Israeli+ ambao amewatendea kulingana na rehema+ zake na kulingana na wingi wa fadhili zake zenye upendo.  Naye aliendelea kusema: “Hakika wao ni watu wangu,+ wana ambao hawataonekana kuwa waongo.”+ Basi akawa Mwokozi+ wao.  Wakati wa taabu zao zote hilo lilimtaabisha.+ Na mjumbe wake binafsi akawaokoa.+ Katika upendo wake na katika huruma yake yeye mwenyewe aliwakomboa,+ naye akawainua na kuwachukua siku zote za zamani za kale.+ 10  Lakini wao wenyewe waliasi+ na kuihuzunisha roho yake takatifu.+ Sasa alibadilika akawa adui+ yao; yeye mwenyewe alipiga vita juu yao.+ 11  Na mtu akaanza kuzikumbuka siku za zamani za kale, Musa mtumishi wake: “Yuko wapi Yeye aliyewapandisha kutoka katika bahari+ pamoja na wachungaji wa kundi lake?+ Yuko wapi Yeye aliyetia ndani yake roho Yake takatifu?+ 12  Yeye aliyeufanya mkono+ Wake mzuri uende upande wa mkono wa kuume wa Musa; Yeye aliyegawanya maji kutoka mbele yao+ ili kujifanyia mwenyewe jina linalodumu mpaka wakati usio na kipimo;+ 13  Yeye aliyewatembeza kupitia katikati ya maji yenye kututumuka hivi kwamba, kama farasi nyikani, hawakujikwaa?+ 14  Kama vile mnyama anavyoteremka ndani ya nchi tambarare ya bondeni, ndivyo roho ya Yehova ilivyowapumzisha.”+ Hivyo uliwaongoza watu wako ili ujifanyie mwenyewe jina zuri.+ 15  Tazama kutoka mbinguni,+ uone kutoka katika makao yako yaliyoinuliwa ya utakatifu na uzuri.+ Iko wapi bidii+ yako na nguvu zako kamili, msukosuko wa sehemu zako za ndani,+ na rehema+ zako? Zimejizuia kunielekea.+ 16  Kwa maana wewe ni Baba yetu,+ ingawa huenda iwe Abrahamu mwenyewe hakutujua na huenda iwe Israeli mwenyewe asitutambue, wewe, Ee Yehova, ni Baba yetu. Mkombozi wetu wa zamani za kale ni jina lako.+ 17  Kwa nini, Ee Yehova, unaendelea kutufanya tutange-tange kutoka katika njia zako? Kwa nini unafanya moyo wetu uwe mgumu ili usikuogope?+ Rudi kwa ajili ya watumishi wako, makabila ya fungu lako la urithi.+ 18  Kwa muda kidogo watu wako watakatifu+ walikuwa na miliki. Adui zetu wenyewe wamepakanyaga patakatifu pako.+ 19  Kwa muda mrefu tumekuwa kama watu ambao hukutawala juu yao, kama wale ambao jina lako halikuwa limeitwa juu yao.+

Maelezo ya Chini