Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Isaya 60:1-22

60  “Simama,+ Ee mwanamke, toa nuru,+ kwa maana nuru yako imekuja+ na utukufu wa Yehova umeangaza juu yako.+  Kwa maana, tazama! giza+ litaifunika dunia, na weusi mzito utavifunika vikundi vya mataifa; lakini Yehova ataangaza juu yako, na utukufu wake utaonekana juu yako.+  Na hakika mataifa yataenda kwenye nuru yako,+ na wafalme+ kwenye mwangaza wa mwanga wako.+  “Inua macho yako pande zote, uone! Wote hao wamekusanywa pamoja;+ wamekuja kwako wewe.+ Wana wako wanaendelea kuja kutoka mbali, na binti zako ambao watatunzwa wakiwa ubavuni.+  Wakati huo utaona na hakika ung’ae,+ na moyo wako kwa kweli utatetemeka na kupanuka, kwa sababu mali za bahari zitajielekeza kwako; mali za mataifa zitakuja kwako.+  Wingi unaosukasuka wa ngamia utakufunika, ngamia-dume wachanga wa Midiani na wa Efa.+ Wale wote kutoka Sheba+—watakuja. Watabeba dhahabu na ubani. Nao watatangaza sifa za Yehova.+  Makundi yote ya Kedari+​—​yatakusanywa pamoja kwako. Kondoo-dume wa Nebayothi+—watakuhudumia.+ Wakiwa na kibali watakuja juu ya madhabahu yangu,+ nami nitairembesha nyumba yangu ya urembo.+  “Ni nani hawa wanaokuja wakiruka kama wingu,+ na kama njiwa kwenye matundu yao ya ndege?  Kwa maana visiwa vitaendelea kunitumaini,+ meli za Tarshishi+ pia kama pale mwanzoni, ili kuwaleta wana wako kutoka mbali,+ wakiwa na fedha yao na dhahabu yao,+ kwa ajili ya jina+ la Yehova Mungu wako na kwa Mtakatifu wa Israeli,+ kwa maana atakuwa amekurembesha.+ 10  Na wageni kwa kweli watazijenga kuta zako,+ na wafalme wao wenyewe watakuhudumia;+ kwa maana nitakuwa nimekwisha kukupiga katika ghadhabu yangu,+ lakini katika nia yangu njema hakika nitakuwa nimekuonyesha rehema.+ 11  “Na malango yako kwa kweli yataachwa wazi sikuzote;+ hayatafungwa wakati wa mchana wala wakati wa usiku, ili kukuletea mali za mataifa,+ na wafalme wao watakuwa wenye kuongoza.+ 12  Kwa maana taifa lolote na ufalme wowote ambao hautakutumikia, utaangamia; nayo mataifa yataharibiwa bila shaka.+ 13  “Utukufu wa Lebanoni utakuja kwako wewe, mberoshi, mtidhari na mvinje wakati uleule,+ ili kuparembesha patakatifu pangu;+ nami nitapatukuza mahali pangu pa miguu.+ 14  “Na wana wa wale wanaokutesa watakuja kwako, wakiwa wanainama;+ na wale wote wanaokuvunjia heshima watainama penye nyayo za miguu yako,+ nao watakuita wewe jiji la Yehova, Sayuni+ wa Mtakatifu wa Israeli. 15  “Badala ya wewe kuwa aliyeachwa kabisa na kuchukiwa, bila kuwa na yeyote anayepita katikati,+ nitakuweka kuwa kitu cha fahari mpaka wakati usio na kipimo, furaha kwa kizazi baada ya kizazi.+ 16  Nawe kwa kweli utanyonya maziwa ya mataifa,+ utanyonya matiti ya wafalme;+ nawe utajua hakika kwamba mimi, Yehova,+ ni Mwokozi+ wako, na Mwenye Nguvu+ wa Yakobo ni Mkombozi+ wako. 17  Badala ya shaba nitaingiza dhahabu,+ na badala ya chuma nitaingiza fedha, na badala ya miti, shaba, na badala ya mawe, chuma; nami nitaweka amani kuwa waangalizi+ wako na uadilifu kuwa wagawa-kazi wako.+ 18  “Jeuri haitasikiwa tena katika nchi yako, uporaji na mvunjiko ndani ya mipaka yako.+ Na hakika wewe utaziita kuta zako Wokovu+ na malango yako Sifa. 19  Kwa maana kwako wewe jua halitakuwa tena nuru wakati wa mchana, na mwezi hautakupa tena mwangaza kuwa nuru. Na Yehova atakuwa kwako nuru+ inayodumu mpaka wakati usio na kipimo, na Mungu wako kuwa urembo wako.+ 20  Jua lako halitatua tena, wala mwezi wako hautafifia; kwa maana Yehova atakuwa kwako nuru+ inayodumu mpaka wakati usio na kipimo, na siku za kuomboleza kwako zitakuwa zimemalizika.+ 21  Na kwa habari ya watu wako, wote watakuwa waadilifu;+ mpaka wakati usio na kipimo wataimiliki nchi,+ chipukizi nililolipanda,+ kazi ya mikono yangu,+ ili mimi nirembeshwe.+ 22  Mdogo atakuwa elfu, na mnyonge atakuwa taifa lenye nguvu.+ Mimi mwenyewe, Yehova, nitaharakisha jambo hilo kwa wakati wake.”+

Maelezo ya Chini