Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Isaya 59:1-21

59  Tazama! Mkono wa Yehova haujawa mfupi mno kwamba usiweze kuokoa,+ wala sikio lake halijawa zito mno kwamba lisiweze kusikia.+  Hapana, bali makosa yenu ndiyo mambo yanayosababisha mgawanyiko kati yenu na Mungu wenu,+ na dhambi zenu zimesababisha kufichwa kwa uso wake kutoka kwenu ili asisikie.+  Kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu,+ na vidole vyenu kwa kosa. Midomo yenu imesema uwongo.+ Ulimi wenu uliendelea kunong’ona ukosefu wa uadilifu.+  Hakuna anayeita katika uadilifu,+ wala hakuna yeyote ambaye ameenda mahakamani katika uaminifu. Jambo lisilo la kweli limetegemewa,+ na ubatili umesemwa.+ Taabu imetungwa mimba, na madhara yamezaliwa.+  Wameangua mayai ya nyoka mwenye sumu, nao wakaendelea kufuma utando wa buibui.+ Yeyote aliyekula sehemu ya mayai yao alikufa, na yai lililovunjwa likawa likiangua nyoka mwenye sumu.+  Utando wao wa buibui hautatumika kama vazi, wala hawatajifunika kwa kazi zao.+ Kazi zao ni kazi zenye madhara, na matendo ya jeuri yako mikononi mwao.+  Miguu yao huendelea kukimbia kuelekea ubaya mtupu,+ nao wanafanya haraka kumwaga damu isiyo na hatia.+ Mawazo yao ni mawazo yenye madhara;+ uporaji na mvunjiko zimo katika njia kuu zao.+  Wameipuuza njia ya amani,+ wala hakuna haki katika mapito yao.+ Wamejipotoshea wenyewe barabara zao.+ Hakuna yeyote anayetembea humo atakayejua amani.+  Ndiyo sababu haki imekuwa mbali sana nasi, na uadilifu hautufikii. Tunaendelea kutumainia nuru, lakini, tazama! giza; kutumainia mwangaza, lakini tukazidi kutembea katika weusi unaoendelea.+ 10  Tunaendelea kupapasa tukiutafuta ukuta kama vipofu, nasi tunaendelea kupapasa kama wale wasio na macho.+ Tumejikwaa katikati ya mchana kama katika giza la jioni; kati ya wenye nguvu sisi ni kama wafu tu.+ 11  Tunaendelea kuugua, sisi sote, kama dubu; nasi tunaendelea kulia kwa huzuni kama njiwa.+ Tuliendelea kutumaini kupata haki,+ lakini hapakuwa na yoyote; kutumaini kupata wokovu, lakini umekaa mbali nasi.+ 12  Kwa maana maasi yetu yamekuwa mengi mbele zako;+ nazo dhambi zetu, kila moja imeshuhudia juu yetu.+ Kwa maana maasi yetu yapo pamoja nasi; nayo makosa yetu tunayajua vema.+ 13  Kumekuwa na ukosaji na kumkana Yehova;+ na kulikuwako kurudi nyuma kutoka kwa Mungu wetu, kusema ukandamizaji na maasi,+ kutunga na kunong’ona maneno ya uwongo kutoka moyoni.+ 14  Na haki ililazimishwa kusonga nyuma,+ nao uadilifu uliendelea kusimama mbali.+ Kwa maana kweli imejikwaa hata katika kiwanja cha watu wote, na lililonyooka haliwezi kuingia.+ 15  Na kweli haipo,+ na mtu yeyote anayeacha ubaya anaporwa.+ Na Yehova akaona, na ikawa vibaya machoni pake kwamba haki haikuwapo.+ 16  Naye alipoona kwamba hapakuwa na mtu, akaanza kushangaa kwamba hapakuwa na yeyote anayeingilia kati.+ Na mkono wake ukaokoa kwa ajili yake, na uadilifu wake mwenyewe ndilo jambo lililomtegemeza.+ 17  Ndipo akavaa uadilifu kama vazi la chuma,+ na kofia ya chuma ya wokovu juu ya kichwa chake.+ Zaidi ya hayo, alivaa nguo za kisasi kama mavazi+ na kujifunga kwa bidii kana kwamba ni koti lisilo na mikono.+ 18  Atatoa thawabu kulingana na matendo,+ ghadhabu kwa adui zake, atawatendea adui zake kama vile inavyostahili.+ Atavilipa visiwa tendo linalostahili.+ 19  Nao wataanza kuliogopa jina la Yehova kutoka magharibi,+ na kutoka mashariki utukufu wake,+ kwa maana ataingia kama mto wenye kutaabisha, ambao roho ya Yehova imeuendesha.+ 20  “Naye Mkombozi+ hakika atakuja Sayuni,+ na kwa wale wanaouacha ukosaji katika Yakobo,”+ asema Yehova. 21  “Lakini mimi, hili ndilo agano langu pamoja nao,”+ Yehova amesema. “Roho yangu iliyo juu yako+ na maneno yangu ambayo nimetia kinywani mwako+—hayataondolewa kinywani mwako wala kinywani mwa uzao wako wala kinywani mwa uzao wa uzao wako,” Yehova amesema, “tangu sasa mpaka wakati usio na kipimo.”+

Maelezo ya Chini