Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Isaya 58:1-14

58  “Ita kwa sauti kamili kutoka kooni; usizuie.+ Paaza sauti yako kama baragumu, uwaambie watu wangu maasi+ yao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao.  Ingawa hivyo siku baada ya siku waliendelea kunitafuta mimi, nao wakawa wakionyesha kupendezwa kuzijua njia zangu,+ kama taifa lililoendeleza uadilifu na ambalo halikuwa limeiacha haki ya Mungu wao,+ kwa kuwa waliendelea kuniomba hukumu za uadilifu, wakimkaribia Mungu ambaye walipendezwa naye,+  “‘Kwa nini tulifunga nawe hukuona,+ tukazitesa nafsi+ zetu nawe ukawa huangalii?’+ “Kwa kweli ninyi mlikuwa mkipata upendezi katika siku ile ya kufunga kwenu, wakati kulipokuwa na wafanyakazi wenu wote ambao mliendelea kuwalazimisha kwenda kazini.+  Kwa kweli mlikuwa mkifunga kwa kusudi la kugombana na kupambana,+ na kwa kusudi la kupiga kwa ngumi ya uovu.+ Je, hamkuendelea kufunga kama katika siku ile ya kufanya sauti yenu isikike kileleni?  Je, kufunga ambako ninachagua kunapasa kuwa hivi, kama siku ya mtu wa udongo kuitesa nafsi yake?+ Kwa kuinamisha kichwa chake kama kitete, na kwamba atandike nguo ya gunia na majivu kuwa kitanda chake?+ Je, hilo ndilo unaloliita kuwa ni kufunga na siku inayokubalika kwa Yehova?+  “Je, huku siko kule kufunga ambako mimi nachagua? Kufungua pingu za uovu,+ kufungua vifungo vya nira,+ na kuwaachilia huru wale waliopondwa,+ na kwamba ninyi mkate kila nira iwe vipande viwili?+  Je, si kumgawia mwenye njaa mkate wako,+ na kwamba uwaingize nyumbani kwako watu wanaoteseka, wasio na makao?+ Kwamba, ukimwona mtu aliye uchi, umfunike,+ na kwamba usijifiche kutoka kwa watu wenye damu moja nawe?+  “Kama ingekuwa hivyo nuru yako ingetokea kama mapambazuko;+ na kupona kungetokea haraka kwa ajili yako.+ Na uadilifu wako hakika ungetembea mbele yako;+ utukufu wa Yehova ungekuwa ulinzi wako wa nyuma.+  Kama ingekuwa hivyo wewe ungeita, na Yehova mwenyewe angejibu;+ ungelilia msaada, naye angesema, ‘Mimi hapa!’ “Ukiondoa katikati yako nira,+ kunyoosha kidole+ na kusema mambo yenye madhara;+ 10  nawe ukimpa mwenye njaa tamaa yako ya nafsi,+ ukiishibisha nafsi ambayo inateseka, nuru yako pia hakika itamulika hata gizani, na giza lako litakuwa kama katikati ya mchana.+ 11  Na Yehova hatakosa kukuongoza+ sikuzote+ na kuishibisha nafsi yako hata katika nchi yenye kukauka,+ naye ataitia nguvu mifupa yako;+ nawe utakuwa kama bustani iliyonyweshwa maji vizuri,+ na kama chemchemi ya maji, ambayo maji yake hayaishi. 12  Na kwa mwongozo wako hakika watu watajenga mahali palipoharibiwa muda mrefu;+ utaisimamisha misingi ya vizazi vyenye kufuatana.+ Na wewe kwa kweli utaitwa mrekebishaji wa tundu,+ mtengenezaji wa barabara za kukaa kando yake. 13  “Ikiwa kwa ajili ya sabato utarudisha nyuma mguu wako kuhusiana na kuyafanya mapendezi yako mwenyewe katika siku yangu takatifu,+ na kwa kweli uiite sabato kuwa ni furaha tele, siku takatifu ya Yehova, inayotukuzwa,+ nawe kwa kweli uitukuze badala ya kufanya njia zako mwenyewe, badala ya kutafuta kinachokupendeza na kusema neno; 14  ndipo utakapopata furaha tele katika Yehova,+ nami nitakupandisha mahali pa juu pa dunia;+ nitakufanya ule kutokana na fungu la urithi la Yakobo babu yako,+ kwa maana kinywa chenyewe cha Yehova kimesema hayo.”+

Maelezo ya Chini