Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Isaya 49:1-26

49  Nisikilizeni, enyi visiwa,+ na kazeni uangalifu, enyi vikundi vya mataifa vilivyo mbali.+ Yehova mwenyewe ameniita+ tangu tumboni.+ Amelitaja jina langu tangu tumbo la mama yangu.+  Naye akakifanya kinywa changu kuwa kama upanga mkali.+ Amenificha katika kivuli+ cha mkono wake.+ Naye hatua kwa hatua akanifanya kuwa mshale ulionolewa. Alinificha katika podo lake.  Naye akaniambia: “Wewe ni mtumishi wangu, Ee Israeli,+ wewe ambaye kwako nitaonyesha uzuri wangu.”+  Lakini mimi nikasema: “Nimefanya kazi ya kutaabika bure.+ Nimemaliza nguvu zangu kwa ajili ya jambo lisilo la kweli na la ubatili.+ Kwa kweli hukumu yangu ina Yehova,+ na malipo yangu yana Mungu wangu.”+  Na sasa Yehova, Yeye aliyenifanya tangu tumboni niwe mtumishi wake,+ amesema kwamba nimrudishe Yakobo kwake,+ ili Israeli akusanywe kwake.+ Nami nitatukuzwa machoni pa Yehova, na Mungu wangu atakuwa nguvu zangu.  Naye akasema: “Limekuwa si jambo dogo kwako kuwa mtumishi wangu ili kuyainua makabila ya Yakobo na kuwarudisha hata waliolindwa wa Israeli;+ mimi pia nimekutoa uwe nuru ya mataifa,+ ili wokovu wangu ufike katika sehemu ya mwisho ya dunia.”+  Yehova, Mkombozi wa Israeli,+ Mtakatifu wake, amemwambia hivi yeye ambaye amedharauliwa katika nafsi,+ yeye ambaye amechukiwa na taifa,+ mtumishi wa watawala:+ “Wafalme wataona na hakika watasimama,+ na wakuu, nao watainama, kwa sababu ya Yehova, ambaye ni mwaminifu,+ Mtakatifu wa Israeli, anayekuchagua.”+  Yehova amesema hivi: “Katika wakati wa nia njema nimekujibu,+ na katika siku ya wokovu nimekusaidia;+ nami nikaendelea kukulinda ili nikutoe uwe agano kwa ajili ya watu,+ kuitengeneza upya nchi,+ kuyafanya mafungu ya urithi yaliyofanywa ukiwa yamilikiwe tena,+  kuwaambia wafungwa,+ ‘Tokeni nje!’+ kuwaambia wale walio gizani,+ ‘Jifunueni!’+ Watalisha kando ya njia, na malisho yao yatakuwa kwenye mapito yote yaliyokanyagwa.+ 10  Hawatakuwa na njaa,+ wala kuwa na kiu,+ wala joto kali na jua halitawaunguza.+ Kwa maana Yeye anayewahurumia atawaongoza,+ naye atawaelekeza karibu na mabubujiko ya maji.+ 11  Nami nitaifanya milima yangu yote kuwa njia, na njia zangu kuu zitakuwa juu ya mwinuko.+ 12  Tazama! Hawa watakuja kutoka mbali,+ na, tazama! hawa kutoka kaskazini+ na kutoka magharibi,+ na hawa kutoka katika nchi ya Sinimu.” 13  Toeni kilio cha furaha, ninyi mbingu,+ na uwe na shangwe, Ee dunia.+ Milima na ichangamke kwa kilio kikuu cha furaha.+ Kwa maana Yehova amewafariji watu wake,+ naye anawaonyesha huruma watu wake walioteseka.+ 14  Lakini Sayuni akaendelea kusema: “Yehova ameniacha,+ na Yehova mwenyewe amenisahau.”+ 15  Je, mke anaweza kumsahau mtoto wake anayenyonya hivi kwamba asimhurumie mwana wa tumbo lake?+ Hata hawa wanawake wanaweza kusahau,+ lakini mimi mwenyewe sitakusahau wewe.+ 16  Tazama! Nimekuchora juu ya mikono yangu.+ Kuta zako ziko mbele zangu sikuzote.+ 17  Wana wako wamefanya haraka. Walewale wanaokubomoa na kukuangamiza watatoka kwako. 18  Inua macho yako pande zote, uone. Wote wamekusanywa pamoja.+ Wamekujia. “Kama ninavyoishi,” asema Yehova,+ “utajivika hao wote kana kwamba ni kwa mapambo, nawe utajifunga hao kama bibi-arusi.+ 19  Ingawa kuna mahali pako palipoharibiwa na mahali pako palipofanywa ukiwa na nchi ya mabomoko yako,+ ingawa sasa umesongamana mno kuweza kukaliwa, na wale wanaokumeza wamekuwa mbali,+ 20  bado wana wa hali yako ya kufiwa watasema hivi masikioni mwako,+ ‘Mahali hapa pamesongamana mno kuweza kukaliwa nami.+ Nipe nafasi, ili nipate kukaa.’+ 21  Nawe hakika utasema moyoni mwako, ‘Ni nani amekuwa baba ya hawa kwa ajili yangu, kwa kuwa mimi ni mwanamke aliyefiwa na watoto na ni tasa, aliyeenda uhamishoni na kufungwa?+ Na kwa habari ya hawa, ni nani amewalea?+ Tazama! Mimi mwenyewe nilikuwa nimeachwa nyuma peke yangu.+ Hawa—wamekuwa wapi?’”+ 22  Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Tazama! Nitayainulia mataifa mkono wangu,+ nami nitaviinulia vikundi vya watu ishara yangu.+ Nao wataleta watoto wako katika kifua, nao watawabeba binti zako juu ya bega.+ 23  Na wafalme watakuwa watunzaji kwa ajili yako,+ na binti zao wa kifalme watakuwa wanawake wenye kutunza kwa ajili yako.+ Watakuinamia wewe kifudifudi, nao watayaramba mavumbi ya miguu yako;+ nawe utajua kwamba mimi ni Yehova, ambaye wale wanaonitumaini mimi hawataona aibu.”+ 24  Je, wale waliokwisha kuchukuliwa wanaweza kuchukuliwa kutoka kwa mwanamume mwenye nguvu,+ au, je, kundi la mateka wa mwonevu linaweza kuponyoka?+ 25  Lakini Yehova amesema hivi: “Hata kundi la mateka la mwanamume mwenye nguvu litachukuliwa,+ na wale waliokwisha kuchukuliwa na mwonevu wataponyoka.+ Nami nitashindana na mtu yeyote anayeshindana nawe,+ nami nitawaokoa wana wako.+ 26  Nami nitawafanya wale wanaokutendea vibaya waile nyama yao; nao watalewa kwa damu yao kana kwamba ni kwa divai tamu. Na wanadamu wote watajua kwamba mimi, Yehova,+ ni Mwokozi+ wako na Mkombozi+ wako, Mwenye Nguvu wa Yakobo.”+

Maelezo ya Chini