Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Isaya 45:1-25

45  Yehova amemwambia hivi mtiwa-mafuta wake,+ Koreshi, ambaye mkono wake wa kuume nimeushika,+ ili kuyatiisha mataifa mbele yake,+ hivi kwamba nivifungue viuno vya wafalme; nifungue mbele yake milango yenye pande mbili, hivi kwamba hata malango hayatafungwa:  “Mimi nitaenda mbele yako,+ nami nitayanyoosha matuta ya nchi.+ Nitavunja vipande-vipande milango ya shaba, nami nitayakata na kuyaangusha mapingo ya chuma.+  Nami nitakupa wewe hazina zilizo katika giza na hazina+ zilizofichwa katika maficho, ili ujue kwamba mimi ni Yehova, Yule anayekuita kwa jina lako,+ Mungu wa Israeli.  Nilikuita wewe kwa jina, kwa ajili ya mtumishi wangu Yakobo na kwa ajili ya Israeli mchaguliwa wangu;+ nilikupa jina la heshima, ijapokuwa hukunijua mimi.+  Mimi ni Yehova, na hakuna mwingine yeyote.+ Zaidi ya mimi hakuna Mungu.+ Nitakulinda kwa ukaribu, ingawa hukunijua mimi,  ili watu wajue kutoka mashariki na kutoka magharibi ya kuwa hakuna yeyote mwingine zaidi yangu.+ Mimi ni Yehova, na hakuna mwingine yeyote.+  Kufanyiza nuru+ na kuumba giza,+ kufanya amani+ na kuumba msiba,+ mimi, Yehova, ninafanya mambo hayo yote.+  “Ninyi mbingu, sababisheni mtiririko kutoka juu;+ na anga zenye mawingu zitiririshe uadilifu.+ Dunia na ifunguke, nayo izae wokovu, nayo ichipushe uadilifu+ wakati uleule. Mimi mwenyewe, Yehova, nimeiumba.”+  Ole wake yeye ambaye ameshindana na Mfanyizaji wake,+ kama kigae cha udongo na vigae vingine vya udongo! Je, udongo+ umwambie mfanyizaji wake: “Wewe hutengeneza nini?” Na kitu ulichotengeneza kiseme: “Yeye hana mikono”? 10  Ole wake anayemwambia baba: “Wewe umezaa nini?” na kumwambia mke: “Una uchungu wa kuzaa nini?”+ 11  Yehova, Mtakatifu wa Israeli+ na Mfanyizaji+ wake, amesema hivi: “Niulizeni hata mambo ambayo yanakuja+ kuwahusu wanangu;+ na kuhusu utendaji+ wa mikono yangu ninyi mnapaswa kuniamuru. 12  Mimi mwenyewe nimeifanya dunia+ nami nimemuumba mwanadamu juu yake.+ Mimi—mikono yangu mwenyewe imezitandaza mbingu,+ nami nimeliamuru jeshi lake lote.”+ 13  “Mimi nimemwamsha mtu katika uadilifu,+ na njia zake zote nitazinyoosha.+ Yeye ndiye atakayelijenga jiji langu,+ na watu wangu walio uhamishoni atawaacha waende zao,+ si kwa bei+ fulani wala kwa rushwa,” Yehova wa majeshi amesema. 14  Yehova amesema hivi: “Wafanyakazi wa Misri+ wasiolipwa na wanabiashara wa Ethiopia na Wasabea,+ watu warefu,+ watakujia wewe, nao watakuwa wako.+ Watatembea nyuma yako; watakuja wamefungwa pingu,+ nao watakuinamia wewe.+ Watasali kwako, wakisema, ‘Kwa kweli Mungu ameungana na wewe,+ na hakuna mwingine yeyote; hakuna Mungu mwingine.’”+ 15  Kwa kweli wewe ni Mungu anayejificha,+ Mungu wa Israeli, Mwokozi.+ 16  Hakika wote wataona aibu na kufedheheshwa.+ Watengenezaji wa maumbo ya sanamu watatembea kwa kufedheheka pamoja. 17  Naye Israeli hakika ataokolewa kwa kuwa katika muungano na Yehova+ apate wokovu mpaka nyakati zisizo na kipimo.+ Ninyi hamtaona aibu,+ wala hamtafedheheshwa+ mpaka nyakati zisizo na kipimo za milele. 18  Kwa maana Yehova, Muumba wa mbingu,+ Yeye Mungu wa kweli,+ Mfanyizaji wa dunia na Mtengenezaji wake,+ Yeye aliyeifanya imara,+ ambaye hakuiumba tu bila sababu, ambaye aliiumba ili ikaliwe na watu,+ amesema hivi: “Mimi ni Yehova, wala hakuna mwingine.+ 19  Sikusema katika mahali pa maficho,+ mahali penye giza pa dunia; wala sikuuambia uzao wa Yakobo, ‘Nitafuteni mimi tu bila sababu.’+ Mimi ni Yehova, ninayesema lililo la uadilifu, ninayetangaza lililo la unyoofu.+ 20  “Jikusanyeni na kuja.+ Njooni karibu pamoja, ninyi wenye kuponyoka kutoka katika mataifa.+ Wale wanaochukua miti ya sanamu yao ya kuchongwa hawajapata ujuzi wowote, wala wale wanaotoa sala kwa mungu ambaye hawezi kuokoa.+ 21  Toeni habari zenu na ripoti yenu.+ Ndiyo, na washauriane pamoja kwa umoja. Ni nani ambaye amefanya hili lisikiwe tangu zamani za kale?+ Ni nani ambaye ametoa habari zake tangu wakati huo?+ Je, si mimi, Yehova, ambaye hakuna Mungu mwingine zaidi yangu;+ Mungu mwadilifu na Mwokozi,+ kukiwa hakuna mwingine isipokuwa mimi?+ 22  “Geukeni mje kwangu mkaokolewe,+ ninyi nyote mlio katika miisho ya dunia; kwa maana mimi ni Mungu, wala hakuna mwingine yeyote.+ 23  Nimeapa kwa nafsi yangu mwenyewe+—neno limetoka kinywani mwangu katika uadilifu,+ hivi kwamba halitarudi+—kwamba kila goti litapigwa mbele zangu,+ kila ulimi utaapa,+ 24  ukisema, ‘Hakika kuna uadilifu kamili na nguvu katika Yehova.+ Wale wote wanaomwakia hasira watakuja kwake moja kwa moja na kuona aibu.+ 25  Uzao+ wote wa Israeli utaonekana kuwa sawa+ katika Yehova na watajisifu.’”+

Maelezo ya Chini