Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Isaya 44:1-28

44  “Na sasa sikiliza, Ee Yakobo mtumishi wangu,+ na wewe, Ee Israeli, ambaye nimekuchagua.+  Yehova, Mtengenezaji+ wako na Mfanyizaji+ wako, ambaye aliendelea kukusaidia tangu tumboni,+ amesema hivi, ‘Usiogope,+ Ee mtumishi wangu Yakobo, na wewe, Yeshuruni,+ ambaye nimekuchagua.  Kwa maana nitamimina maji juu ya mwenye kiu,+ na vijito vinavyotiririka juu ya mahali pakavu.+ Nitaimimina roho yangu juu ya uzao wako,+ na baraka yangu juu ya wazao wako.  Nao watachipuka kama katikati ya majani mabichi,+ kama mierebi+ kando ya mitaro ya maji.  Huyu atasema: “Mimi ni wa Yehova.”+ Yule naye atajiita kwa jina la Yakobo,+ na mwingine ataandika juu ya mkono wake: “Mali ya Yehova.” Na mwingine atajiita kwa jina la Israeli.’+  “Yehova, Mfalme wa Israeli+ na Mkombozi wake,+ Yehova wa majeshi, amesema hivi, ‘Mimi ndiye wa kwanza na mimi ndiye wa mwisho,+ na zaidi yangu hakuna Mungu.+  Na ni nani aliye kama mimi?+ Na aite, ili alitangaze na kulileta kwangu.+ Tangu wakati nilipowachagua watu wa zamani za kale,+ mambo yanayokuja na vilevile mambo yatakayoingia na wayatangaze.  Msiwe na hofu, wala msishangazwe.+ Je, tangu wakati huo mimi sikuwafanya ninyi mmoja mmoja myasikie na kuyatangaza?+ Nanyi ni mashahidi wangu.+ Je, kuna Mungu zaidi ya mimi?+ Hapana, hakuna Mwamba.+ Sikumtambua yeyote.’”  Wanaofanya sanamu ya kuchongwa wote ni ubatili,+ na vipenzi vyao hawatakuwa na faida yoyote;+ na wakiwa mashahidi wao hawaoni lolote wala hawajui lolote,+ ili waone aibu.+ 10  Ni nani ambaye amefanya mungu au kutengeneza sanamu ya kuyeyushwa?+ Imekuwa isiyo na faida yoyote.+ 11  Tazama! Wenzake wote wataona aibu,+ na hao mafundi ni kutoka kati ya watu wa udongo. Wote watajikusanya pamoja.+ Watasimama tuli. Watakuwa na hofu. Wataona aibu wakati uleule.+ 12  Naye mfuaji wa chuma kwa kutumia tezo, amekuwa akishughulika kufanya hivyo kwa kutumia makaa; naye anaitengeneza kwa nyundo, naye anaendelea kushughulika kufanya hivyo kwa mkono wake wenye nguvu.+ Pia, ameona njaa, na kwa hiyo hana nguvu. Hajanywa maji; kwa hiyo anachoka. 13  Naye mchongaji wa mti, ameinyoosha kamba ya kupimia; huinakili kwa chokaa nyekundu; huitengeneza kwa chombo kinachoparuza mbao; naye huendelea kuinakili kwa bikari, na hatua kwa hatua huifanya kuwa kama mfano wa mtu,+ kama urembo wa mwanadamu, ili iketi ndani ya nyumba.+ 14  Kuna mtu ambaye kazi yake ni kukata mierezi; naye huchukua aina fulani ya mti, mti mkubwa, naye huuachilia uwe na nguvu kwa ajili yake mwenyewe kati ya miti ya msituni.+ Aliupanda mlaurusi, na mvua inayonyesha huendelea kuufanya uwe mkubwa. 15  Nao umekuwa kitu cha kutumiwa na mwanadamu ili kufanya moto uendelee kuwaka. Basi yeye huchukua sehemu yake ili aote moto. Kwa kweli yeye huota moto na kuoka mkate. Yeye pia hutengeneza mungu ili apate kumwinamia.+ Ameutengeneza kuwa sanamu ya kuchongwa,+ naye huisujudia. 16  Nusu yake kwa kweli anaiteketeza ndani ya moto. Juu ya nusu yake yeye huchoma vizuri nyama ambayo yeye hula, naye hushiba. Yeye pia huota moto na kusema: “Aha! Nimeota moto. Nimeona nuru ya moto.” 17  Lakini mabaki yake huyafanya kuwa mungu, kuwa sanamu yake ya kuchongwa. Huisujudia na kuinama na kuitolea sala na kusema: “Nikomboe, kwa maana wewe ni mungu wangu.”+ 18  Hawajajua,+ wala hawaelewi,+ kwa sababu macho yao yamechafuliwa ili yasione,+ moyo wao ili usiwe na ufahamu.+ 19  Na hakuna mtu anayekumbuka moyoni mwake+ wala kujua wala kuelewa,+ kusema: “Nusu yake nimeiteketeza motoni, nami nimeoka mkate juu ya makaa yake; ninachoma nyama na kula. Lakini je, niyatengeneze mabaki yake yawe chukizo?+ Je, nisujudie ubao wa mti uliokauka?” 20  Anajilisha majivu.+ Moyo wake ambao umedanganywa umempotosha.+ Naye haikomboi nafsi yake, wala hasemi: “Je, hamna uwongo katika mkono wangu wa kuume?”+ 21  “Kumbuka mambo haya, Ee Yakobo,+ na wewe, Ee Israeli, kwa sababu wewe ni mtumishi wangu.+ Mimi nimekufanya.+ Wewe ni mtumishi wangu. Ee Israeli, mimi sitakusahau.+ 22  Nitayafutilia mbali makosa yako kana kwamba ni kwa wingu,+ na dhambi zako kana kwamba ni kwa wingu kubwa. Rudi kwangu,+ kwa maana nitakukomboa.+ 23  “Pigeni vigelegele kwa shangwe, ninyi mbingu,+ kwa maana Yehova amechukua hatua!+ Pigeni kelele za ushindi,+ ninyi sehemu za chini kabisa za dunia!+ Changamkeni, ninyi milima,+ kwa vigelegele vya shangwe, Ee msitu nanyi miti yote mlio ndani yake! Kwa maana Yehova amemkomboa Yakobo, naye anaonyesha uzuri wake juu ya Israeli.”+ 24  Yehova, Mkombozi+ wako na Mfanyizaji wako tangu tumboni, amesema hivi: “Mimi, Yehova, ninafanya mambo yote, mimi peke yangu ninazitandaza mbingu,+ na kuitandaza dunia.+ Ni nani aliyekuwa pamoja nami? 25  Ninazitangua ishara za wenye kuongea maneno matupu, na ni mimi anayewafanya waaguzi watende kiwazimu;+ Yule anayewageuza watu wenye hekima warudi nyuma, na Yule anayeugeuza ujuzi wao kuwa upumbavu;+ 26  Yule anayelitimiza neno la mtumishi wake, na Yule anayelitekeleza kikamilifu shauri la wajumbe wake;+ Yule anayesema kuhusu Yerusalemu, ‘Atakaliwa,’+ na kuhusu majiji ya Yuda, ‘Yatajengwa upya,+ nami nitapainua mahali pake palipofanywa ukiwa’;+ 27  Yule anayekiambia kilindi cha maji, ‘Kauka; nami nitaikausha mito yako yote’;+ 28  Yule anayesema kumhusu Koreshi,+ ‘Yeye ni mchungaji wangu, naye atatenda kikamilifu mapendezi yangu yote’;+ neno langu kuhusu Yerusalemu, ‘Atajengwa upya,’ na kuhusu hekalu, ‘Msingi wako utawekwa.’”+

Maelezo ya Chini