Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Isaya 42:1-25

42  Tazama! Mtumishi wangu,+ ambaye ninamshika sana!+ Mchaguliwa wangu,+ ambaye nafsi yangu imemkubali!+ Nimetia roho yangu ndani yake.+ Yeye atawatolea mataifa haki.+  Hatapaaza kilio wala kupaaza sauti yake, naye hataacha sauti yake isikike barabarani.+  Hataponda tete lililovunjika;+ wala hatazima utambi wa kitani unaofifia. Ataleta haki katika ukweli.+  Hatafifia wala kupondwa mpaka atakapoweka haki duniani;+ navyo visiwa vitaendelea kuingojea sheria yake.+  Mungu wa kweli, Yehova, Muumba wa mbingu+ na Mkuu anayezitandaza;+ Yeye anayeitandaza dunia+ na mazao yake,+ Yeye anayewapa pumzi+ watu walio juu yake,+ na roho wale wanaotembea ndani yake, amesema hivi:+  “Mimi mwenyewe, Yehova, nimekuita katika uadilifu,+ nami nikakushika mkono wako.+ Nami nitakulinda na kukutoa kuwa agano la watu,+ kuwa nuru ya mataifa,+  ili wewe uyafungue macho yenye upofu,+ umtoe mfungwa katika gereza la shimoni,+ uwatoe katika nyumba ya kizuizini wale wanaoketi gizani.+  “Mimi ni Yehova. Hilo ni jina langu;+ nami sitampa mwingine yeyote utukufu wangu mwenyewe,+ wala sitazipa+ sanamu za kuchongwa sifa yangu.+  “Mambo ya kwanza—tazama, yamekuja,+ lakini ninayatangaza mambo mapya. Kabla hayajaanza kutokea, mimi huwafanya ninyi myasikie.”+ 10  Mwimbieni Yehova wimbo mpya,+ sifa yake kutoka mwisho wa dunia,+ ninyi mnaoshuka kwenda baharini+ na kwa vyote vilivyomo ndani yake, ninyi visiwa na ninyi mnaokaa ndani yake.+ 11  Nyika+ na majiji yake na yapaaze sauti yao, makao ambayo Kedari hukaa.+ Wakaaji wa mwamba+ na wapaaze kilio kwa shangwe. Watu na walie kwa sauti kubwa kutoka katika vilele vya milima. 12  Nao wamhesabie Yehova utukufu,+ nao watangaze sifa zake katika visiwa.+ 13  Yehova mwenyewe atatokea kama mwanamume mwenye nguvu.+ Ataamsha bidii kama shujaa wa vita.+ Atapaaza sauti, ndiyo, atapiga kelele za vita;+ atajionyesha kuwa mwenye nguvu zaidi juu ya adui zake.+ 14  “Nimenyamaza kimya kwa muda mrefu.+ Niliendelea kukaa kimya.+ Niliendelea kujizuia.+ Nitakoroma kama mwanamke anayezaa, nitahema, na kutweta wakati uleule.+ 15  Nitaharibu+ milima na vilima, nami nitakausha majani yake yote. Nami nitaibadili mito iwe visiwa, nitayakausha madimbwi yenye matete mengi.+ 16  Nami nitawafanya vipofu watembee katika njia ambayo hawakuijua;+ nitawafanya wakanyage katika barabara ambayo hawakuijua.+ Nitabadili mahali penye giza mbele yao pawe nuru,+ na nchi ya mawemawe iwe nchi tambarare.+ Hayo ndiyo mambo ambayo nitafanya kwa ajili yao, nami sitawaacha.”+ 17  Watarudishwa, wataona aibu sana, wale wanaoitegemea sanamu ya kuchongwa,+ wale wanaoiambia sanamu ya kuyeyushwa: “Ninyi ni miungu yetu.”+ 18  Sikieni, ninyi viziwi; na tazameni ili mwone, ninyi vipofu.+ 19  Ni nani aliye kipofu, ikiwa si mtumishi wangu, na ni nani aliye kiziwi kama mjumbe wangu ninayemtuma? Ni nani aliye kipofu kama yule aliyepewa thawabu, au kipofu kama mtumishi wa Yehova?+ 20  Jambo lililohitajika ni kuona mambo mengi, lakini wewe hukuendelea kuangalia.+ Jambo lililohitajika ni kufungua masikio, lakini wewe hukuendelea kusikiliza.+ 21  Yehova mwenyewe, kwa ajili ya uadilifu wake,+ amependezwa kuitukuza sheria+ na kuifanya iwe na utukufu. 22  Lakini ni kikundi cha watu walioporwa na kunyakuliwa,+ wote wakiwa wamenaswa katika mashimo, nao wameendelea kufichwa katika nyumba za kizuizi.+ Wamekuwa kwa ajili ya kuporwa bila mkombozi,+ kwa ajili ya kunyakuliwa bila yeyote wa kusema: “Rudisha!” 23  Ni nani kati yenu atakayetega sikio asikie jambo hili? Ni nani atakayekaza uangalifu na kusikiliza kwa ajili ya nyakati za baadaye?+ 24  Ni nani ambaye amemtoa Yakobo kwa ajili ya kunyakuliwa tu, na Israeli kwa waporaji? Je, si Yehova, Yeye ambaye tumemtendea dhambi, na ambaye hawakutaka kutembea katika njia zake na ambaye hawakuisikiliza sheria yake?+ 25  Kwa hiyo Yeye aliendelea kumwaga ghadhabu juu yake, hasira yake, na nguvu za vita.+ Nayo ikaendelea kumteketeza pande zote,+ lakini hakuangalia;+ nayo ikaendelea kuwaka juu yake, lakini akawa haweki lolote moyoni.+

Maelezo ya Chini