Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Isaya 41:1-29

41  “Nyamazeni mbele zangu, ninyi visiwa;+ na vikundi vya mataifa+ vipate nguvu mpya. Na wakaribie.+ Na waseme wakati huo. Na tuje karibu pamoja kwa ajili ya hukumu.+  “Ni nani ambaye amemwamsha mtu kutoka mashariki?+ Ni nani ambaye katika uadilifu alimwita miguuni pake Yeye, ili kumpa mataifa mbele yake, na ili kumfanya atiishe wafalme?+ Ni nani ambaye aliendelea kuwatoa kama mavumbi kwa upanga wake, hivi kwamba kwa upinde wake wamefukuzwa huku na huku kama majani makavu?+  Ni nani aliyeendelea kuwafuatilia, aliyeendelea kupita kwa amani kwa miguu yake juu ya njia ambayo hakuijia?  Ni nani ambaye amekuwa akitenda+ na kufanya hayo, akiviita vizazi tangu mwanzoni?+ “Mimi, Yehova, Yule wa Kwanza;+ na kwa wale wa mwisho mimi ni yuleyule.”+  Visiwa+ viliona na kuanza kuogopa. Miisho ya dunia ilianza kutetemeka.+ Walikaribia na kuendelea kuja.  Wakawa wakimsaidia kila mmoja mwenzake, na mtu akawa akimwambia ndugu yake: “Uwe na nguvu.”+  Kwa hiyo fundi akamtia nguvu fundi wa chuma;+ yeye anayelainisha kwa nyundo ya chuma akamtia nguvu yeye anayefua kwenye fuawe, akisema hivi kuhusu ile lehemu: “Ni nzuri.” Mwishowe mtu akaipigilia misumari ili isiweze kuyumba-yumba.+  “Lakini wewe, Ee Israeli, ni mtumishi wangu,+ wewe, Ee Yakobo, ambaye nimemchagua,+ uzao wa Abrahamu+ rafiki yangu;+  wewe, ambaye nimekushika kutoka miisho ya dunia,+ na wewe, ambaye nimekuita kutoka sehemu zake za mbali.+ Na basi nikakuambia, ‘Wewe ni mtumishi wangu;+ nimekuchagua wewe,+ nami sikukukataa.+ 10  Usiogope, kwa maana mimi nipo pamoja nawe.+ Usitazame huku na huku, kwa maana mimi ni Mungu wako.+ Nitakutia nguvu.+ Nitakusaidia kwelikweli.+ Nitakushika kwelikweli kwa mkono wangu wa kuume+ wa uadilifu.’+ 11  “Tazama! Wale wote wanaowaka hasira juu yako wataona aibu na kufedheheshwa.+ Watu wanaogombana nawe watakuwa si kitu na kuangamia.+ 12  Utawatafuta, lakini hutawapata, wale watu wanaopambana nawe.+ Watakuwa kama kitu ambacho hakipo na kama si kitu,+ wale watu wanaokupiga vita. 13  Kwa maana mimi, Yehova Mungu wako, ninaushika mkono wako wa kuume,+ Mwenye kukuambia, ‘Usiogope.+ Mimi mwenyewe nitakusaidia.’+ 14  “Usiogope, wewe Yakobo uliye mdudu,+ ninyi watu wa Israeli.+ Mimi mwenyewe nitakusaidia,” asema Yehova, Mkombozi+ wako, Mtakatifu wa Israeli. 15  “Tazama! nimekufanya kuwa chombo cha kupuria,+ kifaa kipya cha kupuria kilicho na meno yenye makali kuwili. Utaikanyaga milima na kuiponda; na vilima utavifanya kuwa kama tu makapi.+ 16  Utawapepeta,+ na upepo utawachukulia mbali,+ na dhoruba ya upepo itawasukuma kwenda njia mbalimbali.+ Nawe mwenyewe utashangilia katika Yehova.+ Utajisifu katika Mtakatifu wa Israeli.”+ 17  “Wenye kuteseka na maskini wanatafuta maji,+ lakini hakuna yoyote. Ulimi wao umekauka+ kwa sababu ya kiu.+ Mimi mwenyewe, Yehova, nitawajibu wao.+ Mimi, Mungu wa Israeli, sitawaacha wao.+ 18  Nitafungua mito juu ya vilima vitupu, na mabubujiko katikati ya nchi tambarare za bondeni.+ Nitaifanya nyika kuwa dimbwi la maji lenye matete mengi, na nchi isiyo na maji kuwa chemchemi za maji.+ 19  Katika nyika nitaweka mwerezi, mshita na mhadasi na mfuta.+ Nitaweka mberoshi katika nchi tambarare ya chini ya jangwani, mtidhari na mvinje wakati uleule;+ 20  ili watu waone na kujua na kusikiliza na kuwa na ufahamu wakati uleule, kwamba ni mkono wa Yehova umefanya hayo, na ni Mtakatifu wa Israeli aliyeumba hilo.”+ 21  “Leteni mbele kesi yenu ya ubishi,”+ asema Yehova. “Toeni hoja zenu,”+ asema Mfalme wa Yakobo.+ 22  “Leteni na kutuambia mambo ambayo yatatendeka. Mambo ya kwanza—yalikuwa ni nini—semeni, ili tuyatie moyoni mwetu na kujua wakati wake ujao. Au, tufanyeni tuyasikie mambo yanayokuja.+ 23  Semeni mambo ambayo yatakuja baadaye, ili tujue kwamba ninyi ni miungu.+ Ndiyo, mnapaswa kutenda mema au kutenda mabaya, ili tutazame huku na huku na kuyaona wakati uleule.+ 24  Tazama! Ninyi ni kitu ambacho hakipo, na mafanikio yenu si kitu.+ Mtu yeyote anayewachagua ninyi ni chukizo.+ 25  “Nimemwamsha mtu kutoka kaskazini, naye atakuja.+ Kutoka mashariki+ ataliitia jina langu. Naye atakuja juu ya watawala-wasaidizi kana kwamba wao ni udongo+ na kama vile mfinyanzi anayekanyagia chini chombo kibichi. 26  “Ni nani ambaye amesema jambo lolote tangu mwanzo, ili tujue, au kutoka nyakati za zamani, ili tuseme, ‘Yeye anasema sawa’?+ Kwa kweli hakuna yeyote anayesema. Kwa kweli hakuna yeyote anayemfanya mtu asikie. Kwa kweli hakuna yeyote anayeyasikia maneno yenu.”+ 27  Kuna mmoja kwanza, anayeambia Sayuni: “Tazama! Wako hapa!”+ na kuambia Yerusalemu nitawapa mletaji wa habari njema.+ 28  Nami nikaendelea kuona, na, tazama, hapakuwa na mtu; na kutoka kwao waliokuwa hapo hapakuwa pia na yeyote aliyekuwa akitoa shauri.+ Nami nikaendelea kuwauliza, ili watoe jibu. 29  Tazama! Wote ni kitu ambacho hakipo. Kazi zao si kitu. Sanamu zao za kuyeyushwa ni upepo na ubatili.+

Maelezo ya Chini