Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Isaya 38:1-22

38  Katika siku hizo Hezekia akawa mgonjwa kufikia hatua ya kufa.+ Basi Isaya+ mwana wa Amozi nabii akaingia kwake na kumwambia: “Yehova amesema hivi, ‘Wape amri watu wa nyumba yako,+ kwa maana wewe hakika utakufa wala hutaishi.’”+  Ndipo Hezekia akageuza uso wake kuelekea ukuta,+ akaanza kusali kwa Yehova+  na kusema: “Nakuomba, Ee Yehova, tafadhali ukumbuke+ jinsi nilivyotembea+ mbele zako kwa ukweli+ na kwa moyo mkamilifu,+ nami nimetenda yaliyokuwa mema machoni pako.” Na Hezekia akaanza kulia sana.+  Sasa neno+ la Yehova likamjia Isaya, kusema:  “Nenda, umwambie Hezekia, ‘Yehova, Mungu wa Daudi babu yako+ amesema hivi: “Nimeisikia sala yako.+ Nimeyaona machozi yako.+ Tazama, naongeza miaka kumi na mitano juu ya siku zako;+  nami nitakukomboa wewe pamoja na jiji hili kutoka katika mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitalilinda jiji hili.+  Na hii ndiyo ishara kwa ajili yako kutoka kwa Yehova kwamba Yehova atatenda neno hili ambalo amesema:+  Tazama, ninafanya kivuli cha vipandio ambacho kilikuwa kimeshuka juu ya vile vipandio vya ngazi ya Ahazi kwa sababu ya jua+ kirudi nyuma vipandio kumi.”’”+ Na jua likarudi nyuma polepole vipandio kumi juu ya vipandio vya ngazi ambavyo lilikuwa limeshuka.+  Haya ni maandishi ya Hezekia mfalme wa Yuda, aliposhikwa na ugonjwa+ kisha akapona ugonjwa wake.+ 10  Mimi nilisema: “Katikati ya siku zangu nitaingia katika malango+ ya Kaburi.*Nitanyimwa mabaki+ ya miaka yangu.” 11  Nimesema: “Sitamwona Yah, ndiyo, Yah, katika nchi ya walio hai.+Sitawaona wanadamu tena—pamoja na wakaaji wa nchi ya kukoma. 12  Makao yangu yameng’olewa+ na kuondolewa kwangu kama hema la wachungaji.Nimeukunja uhai wangu kama mfumaji wa nguo;Mtu fulani ananikatilia mbali+ kutoka kwenye nyuzi za mtande.Tangu mapambazuko mpaka usiku unaendelea kunitoa.+ 13  Nimejituliza mpaka asubuhi.+Kama simba, ndivyo anavyoendelea kuivunja mifupa yangu yote;+ Tangu mapambazuko mpaka usiku wewe unaendelea kunitoa.+ 14  Kama barawai, teleka, ndivyo ninavyoendelea kulia;+Ninaendelea kulia kama njiwa.+ Macho yangu yametazama kwa udhaifu kileleni:+‘Ee Yehova, ninakandamizwa. Simama upande wangu.’+ 15  Nitasema nini, na kwa kweli yeye ataniambia nini?+Yeye ametenda pia.+Ninaendelea kutembea kwa unyamavu miaka yangu yote katika uchungu wa nafsi yangu.+ 16  ‘Ee Yehova, kwa sababu hiyo wanaendelea kuishi; na kama ilivyo kwa kila mtu, ndivyo na uhai wa roho yangu.+Nawe utanirudishia afya na hakika kunihifadhi hai.+ 17  Tazama! Kwa ajili ya amani nilipata jambo chungu, ndiyo, chungu;+Nawe mwenyewe umeshikamana na nafsi yangu na kuizuia kutokana na shimo la uharibifu.+Kwa maana umezitupa dhambi zangu zote nyuma ya mgongo wako.+ 18  Kwa maana Kaburi* haliwezi kukusifu;+ kifo hakiwezi kukusifu.+Wale wanaoshuka shimoni hawawezi kuutumaini ukweli wako.+ 19  Aliye hai, aliye hai, ndiye anayeweza kukusifu,+Kama vile mimi ninavyoweza leo hii.+Baba anaweza kuwapa wanawe ujuzi+ kuhusu ukweli wako. 20  Ee Yehova, chukua hatua ya kuniokoa,+ nasi tutapiga nyimbo zangu za kinanda nilizochagua+Siku zote za maisha yetu katika nyumba ya Yehova.’”+ 21  Naye Isaya akasema: “Acha wachukue keki ya tini kavu zilizoshinikizwa na mlipake lile jipu,+ ili apone.”+ 22  Wakati huo Hezekia akasema: “Kuna ishara gani kwamba nitapanda kwenda katika nyumba ya Yehova?”+

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.
Sheoli. Tazama Nyongeza 4.