Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Isaya 34:1-17

34  Njooni karibu, enyi mataifa, ili msikie;+ nanyi vikundi vya taifa,+ kazeni uangalifu. Dunia na vyote vilivyomo na visikilize,+ nchi yenye kuzaa+ na mazao yake yote.+  Kwa maana Yehova ana hasira juu ya mataifa yote,+ na ghadhabu juu ya jeshi lao lote.+ Yeye atawaangamiza; atawatoa wauawe.+  Na watu wao waliouawa watatupwa nje; na harufu mbaya ya mizoga yao itapaa;+ na milima itayeyuka kwa sababu ya damu yao.+  Na wale wote wa jeshi la mbingu wataoza. Na mbingu zitakunjwa,+ kama vile kitabu cha kukunjwa;+ na jeshi lao lote litanyauka, kama vile majani yanavyonyauka na kuanguka kutoka kwenye mzabibu na kama tini iliyonyauka na kuanguka kutoka kwenye mtini.+  “Kwa maana upanga+ wangu hakika utaloweshwa mbinguni. Tazama! Utashuka juu ya Edomu,+ na juu ya watu ambao nimewatenga ili niwaangamize+ katika haki.  Yehova ana upanga; nao utajazwa damu;+ utalainishwa kwa mafuta, kwa damu ya wana-kondoo dume na mbuzi-dume, kwa mafuta+ ya figo za kondoo-dume. Kwa maana Yehova ana dhabihu katika Bosra, na machinjo makubwa katika nchi ya Edomu.+  Na ng’ombe-mwitu+ watateremka pamoja nao, na ng’ombe wachanga pamoja na wenye nguvu;+ na nchi yao itajaa damu, na mavumbi yao yatapakwa mafuta.”+  Kwa maana Yehova ana siku ya kisasi,+ mwaka wa malipo kwa ajili ya kesi juu ya Sayuni.+  Na mito yake itabadilishwa iwe lami, na mavumbi yake yawe kiberiti; na nchi yake itakuwa kama lami inayowaka.+ 10  Haitazimwa wakati wa mchana wala wakati wa usiku; moshi wake utaendelea kupaa mpaka wakati usio na kipimo.+ Atakauka kutoka kizazi hata kizazi;+ milele na milele hakuna atakayevuka katikati yake.+ 11  Na mwari na nungunungu watammiliki, na bundi wenye masikio marefu na kunguru watakaa ndani yake;+ na yeye atanyoosha juu yake kamba ya kupimia+ ya utupu na mawe ya ukiwa. 12  Watu wake wenye vyeo—hakuna yeyote hapo watakayemwita kwenye ufalme, na wakuu wake wote watakuwa si kitu.+ 13  Miiba itatokea kwenye minara yake ya makao, upupu na magugu yenye miiba katika mahali pake penye ngome;+ naye atakuwa makao ya mbwa-mwitu,+ ua kwa ajili ya mbuni.+ 14  Na wakaaji wa maeneo yasiyo na maji watakutana na wanyama wanaopiga mayowe, na hata roho mwovu mwenye umbo la mbuzi+ atamwita mwenzake. Ndiyo, hapo babewatoto atastarehe na kujipa mahali pa kupumzika.+ 15  Nyoka-pili ametengeneza kiota chake hapo na kutaga mayai, naye atayaangua na kuyakusanya pamoja chini ya kivuli chake. Ndiyo, ndege-mbua+ watajikusanya hapo, kila mmoja na mwenzake. 16  Mjitafutie wenyewe katika kitabu+ cha Yehova na msome kwa sauti: hakuna hata mmoja wao amekosekana;+ kwa kweli kila mmoja wao hakosi kuwa na mwenzake, kwa maana kinywa cha Yehova ndicho kimeamuru,+ na roho yake ndiyo imewakusanya pamoja.+ 17  Na ni Yeye amewapigia kura, na mkono wake mwenyewe umewagawia mahali hapo kwa kamba ya kupimia.+ Wataimiliki mpaka wakati usio na kipimo; watakaa ndani yake kizazi baada ya kizazi.

Maelezo ya Chini