Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Isaya 3:1-26

3  Kwa maana, tazama!+ Bwana wa kweli, Yehova wa majeshi, anaondoa katika Yerusalemu+ na katika Yuda kitegemeo na tegemeo, kitegemeo kizima cha mkate na kitegemeo kizima cha maji,+  mwanamume mwenye nguvu na shujaa wa vita, mwamuzi na nabii,+ na mwaguzi na mwanamume mzee,+  mkuu wa watu 50+ na mwanamume mwenye kuheshimiwa sana na mshauri na mjuzi wa ufundi wa uchawi, na mchawi stadi.+  Nami hakika nitawafanya wavulana kuwa wakuu wao, na nguvu za kidhalimu zitatawala juu yao.+  Na watu kwa kweli wataoneana, kila mmoja na mwenzake.+ Watashambulia, mvulana juu ya mwanamume mzee,+ na mwenye kupuuzwa juu ya mtu aliye wa kuheshimiwa.+  Kwa maana kila mmoja atamshika ndugu yake ndani ya nyumba ya baba yake, akisema: “Wewe una nguo ya kujitanda. Unapaswa kuwa dikteta+ kwetu, na hili rundo la mabomoko lililoharibiwa linapasa kuwa chini ya mkono wako.”  Yeye atapaaza sauti yake siku hiyo, akisema: “Mimi sitakuwa mfunga-majeraha; na nyumbani mwangu hamna mkate wala nguo ya kujitanda. Msiniweke kuwa dikteta juu ya watu.”  Kwa maana Yerusalemu limejikwaa na Yuda imeanguka,+ kwa sababu ulimi wao na matendo yao yanapingana na Yehova,+ katika kujiendesha kwa uasi machoni pa utukufu wake.+  Sura ya nyuso zao kwa kweli hushuhudia dhidi yao,+ nazo zinaeleza kuhusu dhambi yao kama ile ya Sodoma.+ Hawajaificha. Ole wa nafsi yao! Kwa maana wamejiletea wenyewe msiba.+ 10  Semeni kwamba itakuwa vema kwa mwadilifu,+ kwa maana watakula matunda ya matendo yao.+ 11  Ole wake mtu mwovu!—Msiba; kwa maana matendo yaliyotendwa kwa mikono yake mwenyewe atalipwa yeye!+ 12  Na kuhusu watu wangu, wagawa-kazi wao wanatenda vikali, na wanawake kwa kweli hutawala juu yao.+ Enyi watu wangu, wale wanaowaongoza wanawapoteza ninyi,+ nao wameivuruga njia ya mapito yenu.+ 13  Yehova anasimama ili kushindana, naye amesimama ili kukata hukumu juu ya vikundi vya watu.+ 14  Yehova mwenyewe ataingia katika hukumu pamoja na wazee wa watu wake na wakuu wao.+ “Nanyi wenyewe mmeliteketeza kwa moto shamba la mizabibu. Vitu vilivyochukuliwa kwa unyang’anyi kutoka kwa mwenye kuteseka vimo ndani ya nyumba zenu.+ 15  Ninyi mnamaanisha nini kwa kuwa mnawaponda watu wangu, na kwa kuwa mnazisaga nyuso za wenye kuteseka?”+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu, Yehova wa majeshi. 16  Na Yehova anasema: “Kwa sababu binti za Sayuni wamekuwa na majivuno, nao wanatembea shingo zao zikiwa zimenyooshwa na kutupa macho yao kwa kutamani, wanatembea kwa hatua fupifupi, na kwa miguu yao wanatoa milio ya kengele,+ 17  Yehova pia atafanya utosi wa binti za Sayuni kuwa na vigaga,+ na Yehova mwenyewe atafunua wazi paji la uso wao.+ 18  Katika siku hiyo Yehova ataondolea mbali uzuri wa bangili na tepe za kichwani na mapambo yenye umbo la mwezi,+ 19  herini na vikuku na shungi,+ 20  vitambaa vya kichwani na mafurungu na mavazi ya kifuani+ na ‘nyumba za nafsi’ na kauri zenye kuvuma za mapambo,+ 21  pete za vidole na pete za pua,+ 22  na kanzu za fahari na kanzu fupi za nje na kanzu na vikoba, 23  na vioo vya mkononi+ na mavazi ya ndani na vilemba+ na shungi+ kubwa. 24  “Na itatukia kwamba badala ya mafuta ya zeri+ kutakuwa na harufu tupu ya kuoza; na badala ya mshipi, kamba; na badala ya nywele zilizosukwa kwa mpangilio wa usanii, upara;+ na badala ya vazi lenye thamani, kuvaa nguo za magunia;+ kutiwa alama+ mwilini badala ya urembo. 25  Wanaume wako wataanguka kwa upanga, na nguvu zako kwa vita.+ 26  Na milango yake italazimika kuomboleza na kuhuzunika,+ naye hakika ataachwa ukiwa. Atakaa chini kwenye udongo.”+

Maelezo ya Chini