Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Isaya 28:1-29

28  Ole wake taji lenye utukufu la walevi wa Efraimu,+ na ua linalonyauka la pambo lake la uzuri lililo juu ya kichwa cha bonde lenye rutuba la wale ambao divai imewashinda nguvu!  Tazama! Yehova ana mtu mwenye nguvu na aliye hodari.+ Hakika atatupa chini kwa nguvu kama dhoruba ya mawe yenye mngurumo,+ dhoruba yenye kuangamiza, kama dhoruba yenye mngurumo ya maji yenye nguvu, yanayofurika.+  Mataji yenye utukufu ya walevi wa Efraimu yatakanyagiwa+ chini kwa miguu.  Na ua linalonyauka+ la pambo lake la uzuri lililo juu ya kichwa cha bonde lenye rutuba litakuwa kama tini ya mapema+ kabla ya wakati wa kiangazi, ambayo, wakati mwonaji anapoiona, ikiwa bado mkononi mwake, yeye huimeza.  Katika siku hiyo Yehova wa majeshi atakuwa kama taji la pambo+ na kama shada la urembo+ kwa wale wanaobaki+ kati ya watu wake,  na kama roho ya haki kwa yule anayeketi katika hukumu,+ na kama nguvu kwa wale wanaogeuzia mbali pigano kutoka katika lango.+  Na hawa pia—kwa sababu ya divai wamepotea na kwa sababu ya kileo wametanga-tanga. Kuhani na nabii+—wamepotea kwa sababu ya kileo, wamevurugika kutokana na divai, wametanga-tanga+ kutokana na kileo; wamepotea katika kuona kwao, wameyumba-yumba kuhusu uamuzi.  Kwa maana meza zote zimejaa matapiko machafu+—hakuna mahali ambapo hayapo.  Mtu atamfundisha nani ujuzi,+ na mtu atamfanya nani aelewe yale ambayo yamesikiwa?+ Je, ni wale ambao wameachishwa kunyonya, wale walioondolewa kwenye maziwa?+ 10  Kwa maana ni “amri juu ya amri, amri juu ya amri, kamba ya kupimia juu ya kamba ya kupimia, kamba ya kupimia juu ya kamba ya kupimia, hapa kidogo, pale kidogo.”+ 11  Kwa maana kwa njia ya wale wanaogugumiza kwa midomo yao+ na kwa lugha tofauti+ yeye atasema na watu hawa,+ 12  wale ambao amewaambia: “Hapa ndipo mahali pa kupumzika. Mpeni pumziko yeye aliyechoka. Na hapa ndipo mahali pa starehe,” lakini ambao hawakuwa tayari kusikia.+ 13  Na neno la Yehova hakika litakuwa kwao “amri juu ya amri, amri juu ya amri, kamba ya kupimia juu ya kamba ya kupimia, kamba ya kupimia juu ya kamba ya kupimia,+ hapa kidogo, pale kidogo,” ili waende na hakika wajikwae kuelekea nyuma na kwa kweli wavunjwe na kunaswa na kukamatwa.+ 14  Kwa hiyo sikieni neno la Yehova, ninyi wenye kujigamba, ninyi watawala+ wa watu hawa walio katika Yerusalemu: 15  Kwa sababu mmesema: “Tumefanya agano pamoja na Kifo;+ nasi tumetekeleza maono pamoja na Kaburi;*+ lile furiko la ghafula linalofurika, ikiwa litapita katikati, halitatufikia, kwa maana tumefanya uwongo kuwa kimbilio+ letu nasi tumejificha katika jambo lisilo la kweli”;+ 16  kwa hiyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi: “Tazama, ninaweka katika Sayuni+ jiwe+ kuwa msingi, jiwe lililojaribiwa,+ jiwe la pembeni+ lenye thamani la msingi imara.+ Yeyote anayeonyesha imani hataingiwa na wasiwasi.+ 17  Nami nitaifanya haki kuwa kamba ya kupimia+ na uadilifu+ kuwa timazi; na mvua ya mawe+ itafagilia mbali lile kimbilio la uwongo,+ na maji yatafurika mahali pa maficho.+ 18  Na lile agano lenu pamoja na Kifo hakika litavunjwa,+ na yale maono yenu pamoja na Kaburi* hayatasimama.+ Lile furiko la ghafula linalofurika, wakati linapopita katikati+—ninyi pia mtakuwa mahali pa kukanyagwa-kanyagwa nalo.+ 19  Kila mara linapopita katikati, litawachukua ninyi,+ kwa sababu litapita katikati asubuhi baada ya asubuhi, wakati wa mchana na wakati wa usiku; nalo litakuwa sababu ya kutetemeka+ ili kufanya wengine waelewe yale ambayo yamesikiwa.” 20  Kwa maana kitanda kimekuwa kifupi mno mtu asiweze kujinyoosha juu yake, na shuka iliyofumwa ni nyembamba mno mtu anapojifunika. 21  Kwa maana Yehova atasimama kama katika Mlima Perasimu,+ atafadhaika kama katika nchi tambarare ya chini karibu na Gibeoni,+ ili afanye tendo lake​—​tendo lake ni la ajabu​—​na ili afanye kazi yake​—​kazi yake si ya kawaida.+ 22  Na sasa msijionyeshe kuwa wenye kudhihaki,+ ili pingu zenu zisiwe na nguvu, kwa maana kuna maangamizi, jambo lililoamuliwa, ambalo nimelisikia habari zake kutoka kwa Bwana Mwenye Enzi Kuu,+ Yehova wa majeshi, kwa ajili ya nchi yote.+ 23  Tegeni sikio, na mwisikilize sauti yangu; kazeni uangalifu na mlisikilize neno langu. 24  Je, mkulima hulima mchana wote+ ili kupanda mbegu, na kuchimbua na kuvunja udongo wake?+ 25  Anapokuwa ameufanya udongo wake kuwa laini, je, hatawanyi bizari nyeusi na kuinyunyiza bizari,+ na je, hatii ndani ngano, mtama,+ na shayiri mahali palipochaguliwa,+ na kusemethi+ kuwa mpaka wake?+ 26  Na mtu humrekebisha+ kulingana na lililo sawa. Mungu wake mwenyewe humfundisha.+ 27  Kwa maana bizari nyeusi haisagwi kwa kifaa cha kupuria;+ wala gurudumu la gari la kukokotwa halizungushwi juu ya bizari. Kwa maana kwa kawaida bizari nyeusi hupigwa kwa fimbo,+ na bizari kwa fimbo ya mkono. 28  Je, kwa kawaida unga wa mkate hupondwa? Kwa maana mtu haendelei kuukanyaga+ bila kuacha kamwe.+ Na lazima yeye aanze kuzungusha gurudumu la gari lake la kukokotwa, na farasi zake, lakini yeye haupondi.+ 29  Na haya pia yametoka kwa Yehova wa majeshi mwenyewe,+ ambaye amekuwa wa ajabu katika shauri, ambaye amefanya kwa njia kuu kazi yenye matokeo.+

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.
Sheoli. Tazama Nyongeza 4.