Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Isaya 27:1-13

27  Katika siku ile Yehova,+ akiwa na upanga wake mgumu na wenye nguvu,+ ataelekeza uangalifu wake juu ya Lewiathani,*+ yule nyoka anayenyiririka,+ juu ya Lewiathani, yule nyoka mpotovu, na hakika yeye atamuua huyo mnyama mkubwa wa baharini+ aliye ndani ya bahari.  Katika siku ile mwimbieni huyo mwanamke:+ “Shamba la mizabibu+ la divai yenye kutoa povu!  Mimi, Yehova, ninamlinda yeye.+ Nitamnywesha maji kila wakati.+ Ili yeyote asielekeze fikira zake kupigana naye, nitamlinda usiku na mchana.+  Mimi sina ghadhabu.+ Ni nani atakayenipa vichaka vya miiba+ na magugu katika pigano? Nitavikanyaga hivyo. Nitaviwasha moto kwa wakati mmoja.+  Kama sivyo na ashike ngome yangu, na afanye amani pamoja nami; na afanye amani pamoja nami.”+  Katika siku zinazokuja Yakobo atatia mizizi, Israeli+ atachanua maua na kwa kweli achipuke; na kwelikweli wao watajaza matunda juu ya uso wa nchi yenye kuzaa.+  Je, ni lazima mtu ampige kwa pigo kama la mtu anayempiga? Au, je, ni lazima auawe kwa mauaji kama ya watu wake waliouawa?+  Utashindana naye kwa mlio wa kushtua utakapokuwa ukimfukuza. Lazima yeye atamfukuza huyo kwa mlipuko wake, ulio mkali katika siku ya upepo wa mashariki.+  Basi kwa njia hii kosa la Yakobo litafanyiwa upatanisho,+ na haya ni matunda yote wakati anapoiondoa dhambi yake,+ wakati anapofanya mawe yote ya madhabahu kama mawe ya chokaa ambayo yamepondwa, hivi kwamba miti mitakatifu+ na vinara vya uvumba havitasimama.+ 10  Kwa maana jiji lenye ngome litakuwa peke yake, uwanja wa malisho utaachwa peke yake na kuachwa kama nyika.+ Ndama atalisha hapo, naye atalala hapo; naye kwa kweli atakula matawi yake.+ 11  Vitawi vyake vitakapokuwa vimekauka, wanawake wanaoingia watavivunja, na kuviwasha.+ Kwa maana wao ni kundi la watu lisilo na hamu ya uelewaji.+ Ndiyo sababu Mtengenezaji wake hatalionyesha rehema, na Mfanyizaji wake hatalionyesha kibali.+ 12  Na itatukia katika siku ile kwamba Yehova atayapiga matunda,+ kuanzia kijito kinachotiririka cha ule Mto+ mpaka kwenye bonde la mto la Misri,+ na basi ninyi mtaokotwa mmoja baada ya mwingine,+ enyi wana wa Israeli. 13  Na itatukia katika siku ile kwamba baragumu kubwa itapigwa,+ na wale wanaoangamia katika nchi ya Ashuru+ na wale waliotawanyika katika nchi ya Misri+ hakika watakuja na kumwinamia+ Yehova kwenye mlima mtakatifu katika Yerusalemu.+

Maelezo ya Chini

Pengine mamba.