Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Isaya 24:1-23

24  Tazama! Yehova anaifanya nchi kuwa tupu na kuifanya ukiwa,+ naye amepotoa uso wake+ na kuwatawanya wakaaji wake.+  Na itakuwa kwa watu kama vile ilivyo kwa kuhani; itakuwa kwa mtumishi kama vile ilivyo kwa bwana wake; itakuwa kwa mjakazi kama vile ilivyo kwa bimkubwa wake; itakuwa kwa mnunuzi kama vile ilivyo kwa muuzaji; itakuwa kwa mkopeshaji kama vile ilivyo kwa mkopaji; itakuwa kwa mchukua-faida kama vile ilivyo kwa mlipa-faida.+  Hakika nchi itafanywa kuwa tupu, na hakika itaporwa,+ kwa maana Yehova mwenyewe amesema neno hilo.+  Nchi imeomboleza,+ imefifia. Nchi yenye kuzaa imenyauka, imefifia. Wakuu wa watu wa nchi wamenyauka.+  Nayo nchi imechafuliwa chini ya wakaaji wake,+ kwa maana wamezivunja sheria,+ wamelibadili sharti,+ wamevunja agano linalodumu mpaka wakati usio na kipimo.+  Ndiyo sababu laana imeila nchi,+ na wakaaji wake wamehesabiwa hatia. Ndiyo sababu wakaaji wa nchi wamepungua hesabu, na wanadamu wanaoweza kufa walio wachache sana ndio wamebaki.+  Divai mpya imeomboleza, mzabibu umenyauka,+ wote wenye furaha moyoni wameanza kuugua.+  Furaha ya matari imekoma, kelele za waliosisimuka sana zimekoma, furaha ya kinubi imekoma.+  Wanakunywa divai bila wimbo wowote; kileo kinakuwa kichungu kwa wale wanaokinywa. 10  Mji uliohamwa umebomolewa;+ kila nyumba imefungwa isiingiwe. 11  Kuna kilio barabarani kwa sababu ya upungufu wa divai. Shangwe yote imepitilia mbali; furaha ya nchi imeondoka.+ 12  Hali ya kushangaza imeachwa nyuma katika jiji; lango limebomolewa na kuwa tuta tupu la mabomoko.+ 13  Kwa maana itakuwa hivyo katikati ya nchi, katikati ya vikundi vya watu, kama kupigwa kwa mzeituni,+ kama masalio wakati ukusanyaji wa zabibu umemalizika.+ 14  Wao wenyewe watapaaza sauti yao, watapiga vigelegele kwa shangwe. Hakika watapaaza vilio vya shangwe kutoka baharini kwa ukuu wa Yehova.+ 15  Ndiyo sababu katika eneo la nuru+ watamtukuza Yehova,+ katika visiwa vya bahari jina la Yehova,+ Mungu wa Israeli. 16  Kuna muziki ambao tumesikia kutoka mwisho wa nchi:+ “Pambo kwake Aliye Mwadilifu!”+ Lakini nasema: “Mimi nimekonda,+ mimi nimekonda! Ole wangu! Wanaotenda hila wametenda kwa hila.+ Wanaotenda hila wametenda kwa hila.”+ 17  Hofu na shimo na mtego ziko juu yako, wewe mkaaji wa nchi.+ 18  Na itatukia kwamba yeyote anayeikimbia sauti ya kitu kinachotia hofu ataanguka katika shimo, na yeyote anayetoka ndani ya shimo atakamatwa katika mtego.+ Kwa maana milango ya maji ambayo iko juu itafunguliwa,+ na misingi ya nchi itatikisika.+ 19  Nchi imepasuka kabisa, nchi imetikiswa kabisa, nchi imeyumbishwa-yumbishwa kabisa.+ 20  Nchi inasonga kwa kuyumba-yumba kabisa kama mlevi, nayo imeyumba huku na huku kama kijumba cha mlinzi.+ Na makosa yake yamekuwa mazito juu yake,+ nayo itaanguka, hivi kwamba haitasimama tena.+ 21  Na itatukia katika siku hiyo kwamba Yehova ataelekeza fikira zake juu ya jeshi lililo juu mahali pa juu, na juu ya wafalme wa nchi juu ya nchi.+ 22  Nao hakika watakusanywa kama kukusanywa kwa wafungwa ndani ya shimo,+ na kufungiwa ndani ya gereza la shimoni;+ na baada ya siku nyingi watakaziwa fikira.+ 23  Na mwezi mpevu umefedheheka, na jua linaloangaza limeona aibu,+ kwa maana Yehova wa majeshi amekuwa mfalme+ katika Mlima Sayuni+ na katika Yerusalemu na mbele ya wanaume wake wazee kwa utukufu.+

Maelezo ya Chini