Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Isaya 23:1-18

23  Tangazo la Tiro:+ Pigeni mayowe, enyi meli za Tarshishi!+ kwa maana imeporwa isiwe bandari tena, isiwe mahali pa kuingia.+ Wamefunuliwa habari kutoka katika nchi ya Kitimu.+  Kaeni kimya, enyi wakaaji wa nchi ya pwani. Wanabiashara kutoka Sidoni,+ wale wanaovuka bahari—wamekujaza.  Na mbegu ya Shihori+ imekuwa juu ya maji mengi, mavuno ya Nile, mapato yake; nayo yakaja kuwa faida ya mataifa.+  Ona aibu, Ee Sidoni;+ Ee ngome ya bahari, kwa sababu bahari imesema: “Sijapata uchungu wa kuzaa, nami sijazaa, wala sijalea vijana, wala kulea mabikira.”+  Kama vile wakati wa ile habari juu ya Misri,+ ndivyo watu watakavyokuwa na maumivu makali wakati wa ile habari juu ya Tiro.+  Vukeni mpaka Tarshishi; pigeni mayowe, enyi wakaaji wa nchi ya pwani.  Je, hili ndilo jiji lenu lililokuwa na furaha tangu siku za kale, tangu nyakati zake za zamani? Miguu yake ilikuwa ikimpeleka mbali kukaa kama mgeni.  Ni nani ambaye ametoa shauri hili+ juu ya Tiro, mwenye kuvika watu mataji, ambaye wanabiashara wake walikuwa wakuu, ambaye wafanya-biashara wake walikuwa watu wenye vyeo wa dunia?+  Yehova wa majeshi mwenyewe ametoa shauri hili,+ kutia unajisi kiburi cha uzuri wote,+ kuwatendea kwa dharau watu wote wenye vyeo wa dunia.+ 10  Vuka juu ya nchi yako kama Mto Nile, Ee binti Tarshishi.+ Hakuna tena kiwanda cha meli.+ 11  Ameunyoosha mkono wake juu ya bahari; amezifadhaisha falme.+ Yehova mwenyewe ametoa amri juu ya Foinike, ya kuziangamiza ngome zake.+ 12  Naye asema: “Usifurahi kamwe tena,+ ewe uliyekandamizwa, bikira binti Sidoni.+ Simama, vuka mpaka Kitimu.+ Hata huko hakutakuwa na utulivu kwako.” 13  Tazama! Nchi ya Wakaldayo.+ Hiki ndicho kikundi cha watu—Ashuru+ hakujionyesha kuwa hicho⁠—​walimweka awe msingi kwa ajili ya wakaaji wa jangwani.+ Wamesimamisha minara yao ya kuzingira;+ wameivua minara yake ya makao;+ mtu amemweka kuwa bomoko linaloharibika.+ 14  Pigeni mayowe, enyi meli za Tarshishi, kwa maana ngome yenu imeporwa.+ 15  Na itatukia katika siku hiyo kwamba Tiro lazima lisahauliwe kwa miaka 70,+ sawasawa na siku za mfalme mmoja. Mwishoni mwa ile miaka 70 itakuwa kwa Tiro kama katika wimbo wa kahaba: 16  “Chukua kinubi, lizunguke jiji, Ee kahaba uliyesahauliwa.+ Fanya kila unaloweza kupiga vinanda; fanya nyimbo zako ziwe nyingi, ili upate kukumbukwa.” 17  Na itatukia kwamba mwishoni mwa miaka 70 Yehova atakaza fikira zake juu ya Tiro, naye atarudia malipo+ yake na kufanya ukahaba na falme zote za dunia zilizo juu ya uso wa nchi.+ 18  Na faida yake na malipo+ yake lazima viwe kitu kitakatifu kwa Yehova. Havitawekwa akiba, wala kurundikwa, kwa sababu malipo yake yatakuja kuwa ya wale wanaokaa mbele za Yehova,+ kwa ajili ya kula na kushiba na kwa ajili ya mavazi yenye fahari.+

Maelezo ya Chini