Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Isaya 22:1-25

22  Tangazo la bonde la maono:+ Una nini wewe, basi, hata nyote mkaenda juu ya paa?+  Ulijaa machafuko, jiji lenye msukosuko, mji wenye furaha.+ Watu wako waliouawa hawakuuawa kwa upanga, wala hawakufa vitani.+  Madikteta+ wako wote wamekimbia kwa wakati mmoja.+ Wamechukuliwa kuwa wafungwa bila kuhitaji upinde. Watu wako wote ambao wamepatikana wamechukuliwa kuwa wafungwa pamoja.+ Walikuwa wamekimbia kwenda mbali.  Ndiyo sababu nimesema: “Msinitazame. Nitaonyesha uchungu katika kulia.+ Ninyi msisisitize juu ya kunifariji kwa sababu ya kuporwa kwa binti ya watu wangu.+  Kwa maana ni siku ya kuvurugika+ na ya kukanyagiwa+ chini na ya kufadhaisha+ ambayo Bwana Mwenye Enzi Kuu, Yehova wa majeshi, anayo katika bonde la maono. Kuna mbomoaji wa ukuta,+ na kilio kitaenda kwenye mlima.+  Na Elamu+ imelichukua podo, katika gari la vita la mtu wa udongo, pamoja na farasi wa vita; na Kiri+ imeifunua ngao.  Na itatukia kwamba nchi zako tambarare za chini zilizo bora zaidi zitajaa magari ya vita, na farasi wa vita lazima wajiweke katika lango,  na mtu atakiondoa kisitiri cha Yuda. Na siku hiyo utatazama kulielekea ghala la silaha+ la nyumba ya msitu,+  nanyi hakika mtayaona yale matundu ya ukuta wa Jiji la Daudi, kwa maana kwa kweli yatakuwa mengi.+ Nanyi mtayakusanya maji ya kidimbwi cha chini.+ 10  Nanyi kwa kweli mtazihesabu nyumba za Yerusalemu. Nanyi pia mtazibomoa nyumba ili kuufanya ukuta+ usiweze kufikiwa. 11  Nanyi lazima mfanye beseni kati ya hizo kuta mbili kwa ajili ya kukusanya maji ya kidimbwi cha kale.+ Nanyi hakika hamtamtazama Mtengenezaji Mkuu wake, na yeye aliyeifanya zamani za kale hakika hamtamwona. 12  “Na Bwana Mwenye Enzi Kuu,+ Yehova wa majeshi, atataka katika siku hiyo kuwe kilio+ na maombolezo na upara na kuvaa nguo za magunia.+ 13  Lakini, tazama! furaha na shangwe, kuchinja ng’ombe na kuchinja kondoo, kula nyama na kunywa divai,+ ‘Na tule na tunywe, kwa maana kesho tutakufa.’”+ 14  Na Yehova wa majeshi amejifunua masikioni mwangu:+ “‘Kosa hili halitafanyiwa upatanisho+ kwa ajili yenu mpaka mtakapokufa,’+ Bwana Mwenye Enzi Kuu, Yehova wa majeshi, amesema.” 15  Bwana Mwenye Enzi Kuu, Yehova wa majeshi, amesema hivi: “Nenda, ingia kwa huyu msimamizi-nyumba, kwa Shebna,+ aliye juu ya nyumba,+ 16  ‘Hapa kuna nini ambacho ni haki yako, na hapa kuna nani ambaye ni haki yako, hata ukajichimbia hapa kaburi?’+ Anachimba kaburi lake juu ya kilele; anajichongea makao katika mwamba. 17  ‘Tazama! Yehova anakutupa chini kwa mtupo wenye jeuri, Ee mwanamume, na kukushika kwa nguvu. 18  Bila shaka atakufunga imara, kama mpira kwa ajili ya nchi pana. Utakufa huko, na huko magari ya utukufu wako yatakuwa aibu ya nyumba ya bwana wako. 19  Nami nitakusukuma utoke katika cheo chako; na mtu atakuondoa katika cheo chako rasmi.+ 20  “‘Na lazima itatukia katika siku hiyo kwamba nitamwita mtumishi wangu,+ yaani, Eliakimu+ mwana wa Hilkia.+ 21  Nami nitamvika kanzu yako, nitamfunga imara ukumbuu wako,+ nitaitia mkononi mwake mamlaka yako; naye lazima awe baba kwa mkaaji wa Yerusalemu na kwa nyumba ya Yuda.+ 22  Nami nitauweka ufunguo+ wa nyumba ya Daudi juu ya bega lake, naye atafungua bila mtu yeyote kufunga, atafunga bila mtu yeyote kufungua.+ 23  Nami nitampigilia kama kigingi+ mahali panapodumu, naye lazima awe kama kiti cha ufalme cha utukufu kwa nyumba ya baba yake.+ 24  Nao wataning’iniza juu yake utukufu wote wa nyumba ya baba yake, wazao na machipukizi, vyombo vyote vya aina ndogo, vyombo vya aina ya bakuli na vilevile vyombo vya mitungi mikubwa. 25  “‘Katika siku hiyo,’ asema Yehova wa majeshi, ‘kile kigingi+ ambacho kimepigiliwa mahali panapodumu kitang’olewa,+ nacho kitakatwa na kuanguka, na mzigo ulio juu yake utakatiliwa mbali, kwa maana Yehova mwenyewe amesema hayo.’”+

Maelezo ya Chini