Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Isaya 21:1-17

21  Tangazo juu ya nyika ya bahari:+ Kama kusonga mbele kwa pepo za dhoruba+ upande wa kusini, jambo linakuja kutoka nyikani, kutoka katika nchi yenye kuogopesha.+  Kuna maono magumu+ ambayo nimeambiwa: Mwenye kutenda kwa hila anatenda kwa hila, na mporaji anapora.+ Nenda juu, Ee Elamu! Zingira, Ee Umedi!+ Nimekomesha kuugua kote kunakosababishwa naye.+  Ndiyo sababu viuno vyangu vimejaa maumivu makali.+ Utungu umenishika, kama utungu wa mwanamke anayezaa.+ Nimevurugika hivi kwamba sisikii; nimeingiwa na wasiwasi hivi kwamba sioni.  Moyo wangu umepigapiga; kutetemeka kumeniogopesha. Gizagiza la jioni ambalo nililipenda limefanywa likawa kwangu kitu cha kutetemesha.+  Meza na ipangwe, viti vipangwe, kuwe na kula, kunywa!+ Simameni, enyi wakuu,+ itieni ngao mafuta.+  Kwa maana Yehova ameniambia hivi: “Nenda, weka mlinzi, ili aseme yale tu anayoyaona.”+  Naye akaona gari la vita pamoja na jozi ya farasi wa vita, gari la vita la punda, gari la vita la ngamia. Naye akasikiliza kwa makini, na kukaza fikira sana.  Naye akaita kama simba:+ “Ee Yehova, juu ya mnara wa mlinzi ninasimama sikuzote wakati wa mchana, na kwenye kituo changu cha ulinzi ninasimama kila usiku.+  Na, tazama, sasa, linakuja gari la vita la watu, pamoja na jozi ya farasi wa vita!”+ Naye akaanza kusema: “Ameanguka! Babiloni ameanguka,+ na sanamu zake zote za kuchongwa za miungu yake amezivunja na kuziangusha chini!”+ 10  Enyi watu wangu waliopurwa na mwana wa uwanja wangu wa kupuria,+ nimewaletea ninyi habari za yale ambayo nimeyasikia kutoka kwa Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli. 11  Tangazo juu ya Duma: Kuna mtu anayeniita kutoka Seiri:+ “Mlinzi, kuna habari gani za usiku? Mlinzi, kuna habari gani za usiku?”+ 12  Mlinzi akasema: “Lazima asubuhi ije, na usiku pia. Ikiwa ninyi mnataka kuuliza, ulizeni. Njooni tena!” 13  Tangazo juu ya nchi tambarare ya jangwani: Mtakaa usiku katika msitu katika nchi tambarare ya jangwani, enyi misafara ya watu wa Dedani.+ 14  Leteni maji ili mkampokee mwenye kiu. Enyi wakaaji wa nchi ya Tema,+ mpokeeni mtu anayekimbia mkiwa na mkate kwa ajili yake. 15  Kwa maana wamekimbia kwa sababu ya panga, kwa sababu ya upanga uliochomolewa, na kwa sababu ya upinde uliopindwa na kwa sababu ya ukali wa vita. 16  Kwa maana Yehova ameniambia hivi: “Katika muda wa mwaka mmoja, kulingana na miaka ya mfanyakazi wa kukodiwa,+ utukufu wote wa Kedari+ utafikia mwisho wake. 17  Na wale waliobaki kati ya hesabu ya wapiga-upinde, wale wanaume wenye nguvu wa wana wa Kedari, watakuwa wachache,+ kwa maana Yehova mwenyewe, Mungu wa Israeli, amesema hivyo.”+

Maelezo ya Chini