Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Isaya 17:1-14

17  Tangazo juu ya Damasko:+ “Tazama! Damasko limeondolewa lisiwe jiji, nalo limekuwa rundo, bomoko linaloharibika.+  Majiji ya Aroeri+ ambayo yameachwa yamekuwa mahali pa makundi, ambapo kwa kweli yanajilaza, pasipo mtu yeyote wa kuyatetemesha.+  Na jiji lenye ngome limekomeshwa kutoka katika Efraimu,+ na ufalme kutoka katika Damasko;+ na wale waliobaki wa Siria watakuwa tu kama utukufu wa wana wa Israeli,” asema Yehova wa majeshi.+  “Na itatukia katika siku hiyo kwamba utukufu wa Yakobo utakuwa wa hali ya chini,+ na hata unono wa nyama yake utakondeshwa.+  Na itatukia kwamba mvunaji anapokusanya nafaka inayosimama na mkono wake unapovuna masuke ya nafaka,+ atakuwa kama mtu anayeokota masalio ya masuke ya nafaka katika nchi tambarare ya chini ya Refaimu.+  Na lazima ndani yake pabaki masalio kama kunapokuwa na upigaji wa mzeituni: zeituni mbili au tatu zilizoiva juu ya tawi; nne au tano juu ya matawi yanayozaa matunda hapo,” asema Yehova Mungu wa Israeli.+  Katika siku hiyo mtu wa udongo atatazama juu kwa Mtengenezaji wake, na macho yake yatamtazama Mtakatifu wa Israeli.+  Naye hatazitazama madhabahu,+ kazi ya mikono yake;+ naye hatatazama kile ambacho vidole vyake vimetengeneza, kwenye miti mitakatifu wala kwenye vinara vya uvumba.+  Katika siku hiyo majiji yake yenye ngome yatakuwa kama mahali palipoachwa kabisa katika mwitu, hata lile tawi ambalo wameliacha kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli; napo lazima pawe mahame yenye ukiwa.+ 10  Kwa maana umemsahau+ Mungu wa wokovu wako;+ nawe hukumkumbuka Mwamba+ wa ngome yako. Ndiyo sababu unapanda mashamba makubwa yenye kupendeza, nawe unayaweka chipukizi la mgeni. 11  Wakati wa mchana unaweza kulijengea ua shamba lako kwa uangalifu, nawe unaweza kuichipusha mbegu yako wakati wa asubuhi, lakini hakika mavuno yatakimbia katika siku ya ugonjwa na maumivu yasiyoweza kuponywa.+ 12  Lo, fujo za vikundi vingi vya watu, ambao wana mchafuko kama mchafuko wa bahari! Nazo kelele za vikundi vya taifa, wanaofanya kishindo kama kelele za maji yenye nguvu!+ 13  Vikundi vya taifa+ vitafanya kishindo kama kelele za maji mengi. Na Yeye atavikemea,+ navyo vitakimbia na kufukuzwa kama makapi ya milima mbele ya upepo na kama mgurumo wa mbaruti mbele ya upepo wa dhoruba.+ 14  Wakati wa jioni, kumbe, tazama! kuna tisho la ghafula. Kabla ya asubuhi—halipo tena.+ Hilo ndilo fungu la wale wanaotuteka, na kura ya wale wanaotupora.+

Maelezo ya Chini