Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU—TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA (TOLEO LA 2003) Ona toleo la 2017

Isaya 16:1-14

16  Pelekeni kondoo-dume kwa mtawala wa nchi,+ kutoka Sela kuelekea nyikani, kwenye mlima wa binti Sayuni.+  Na itatukia kwamba, kama vile kiumbe chenye mabawa kinachokimbia, kilichofukuzwa kutoka katika kiota chake,+ ndivyo watakavyokuwa binti za Moabu kwenye vivuko vya Arnoni.+  “Leteni shauri, tekelezeni uamuzi.+ “Fanya kivuli chako kama usiku katikati ya mchana.+ Wafiche waliotawanywa;+ usimsaliti yeyote anayekimbia.+  Watu wangu waliotawanywa na wakae wakiwa kama wageni ndani yako, Ee Moabu.+ Uwe maficho kwao kwa sababu ya mporaji.+ Kwa maana mkandamizaji ameufikia mwisho wake; uporaji umekoma; wale wanaowakanyaga wengine wamemalizwa kutoka duniani.+  “Na kiti cha ufalme hakika kitafanywa imara kwa fadhili zenye upendo;+ na mtu ataketi juu yake katika ukweli ndani ya hema la Daudi,+ akihukumu na kutafuta haki na kuwa mwenye haraka kufanya uadilifu.”+  Tumesikia juu ya kiburi cha Moabu, kwamba yeye ana kiburi sana;+ majivuno yake na kiburi chake na ghadhabu yake+—maneno yake matupu hayatakuwa hivyo.+  Kwa hiyo Moabu atampigia mayowe Moabu; naam, yote itapiga mayowe.+ Waliopigwa wataomboleza kwa sababu ya keki za zabibu kavu za Kir-haresethi,+  kwa sababu matuta ya Heshboni+ yamenyauka. Mzabibu wa Sibma+—wamiliki wa mataifa wamekata matawi yake mekundu. Wamefika mpaka Yazeri;+ walikuwa wametanga-tanga nyikani. Machipukizi yake yalikuwa yameachwa yatoe majani; yalikuwa yamevuka mpaka baharini.  Hiyo ndiyo sababu nitalia kwa kilio cha Yazeri juu ya mzabibu wa Sibma.+ Nitakulowesha wewe kwa machozi yangu, Ee Heshboni+ na Eleale,+ kwa sababu kupaaza sauti kumeanguka juu ya kiangazi chako na juu ya mavuno yako.+ 10  Na kushangilia na shangwe zimeondolewa katika shamba la matunda; na hakuna vigelegele vya shangwe katika mashamba ya mizabibu, hakuna sauti inayopaazwa.+ Mwenye kukanyaga hakanyagi divai yoyote itoke katika mashinikizo.+ Nimekomesha kupaaza sauti.+ 11  Ndiyo sababu matumbo yangu yana msukosuko kama kinubi juu ya Moabu,+ na sehemu yangu ya ndani juu ya Kir-haresethi.+ 12  Na ikatukia kwamba ilionekana kuwa Moabu alichoshwa akiwa juu ya mahali pa juu;+ naye akaja katika patakatifu pake kusali,+ naye hakuweza kutimiza lolote.+ 13  Hili ndilo neno ambalo Yehova alisema kuhusu Moabu hapo zamani. 14  Na sasa Yehova amesema hivi: “Katika muda wa miaka mitatu, kulingana na miaka ya mfanyakazi wa kukodiwa,+ utukufu+ wa Moabu utafedheheshwa pia kwa fujo nyingi za kila aina, na wale watakaobaki watakuwa wachache mno, wasio na nguvu.”+

Maelezo ya Chini