Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Hosea 9:1-17

9  “Usishangilie, Ee Israeli.+ Usitende kwa shangwe kama vikundi vya watu.+ Kwa maana kwa kufanya uasherati umeondoka kando ya Mungu wako.+ Umependa zawadi za kukodiwa juu ya viwanja vyote vya kupuria nafaka.+  Uwanja wa kupuria na shinikizo la divai haviwalishi wao,+ nayo divai tamu inamkatisha tamaa.+  Hawataendelea kukaa katika nchi ya Yehova,+ naye Efraimu atarudi Misri,+ nao watakula vitu vilivyo najisi katika Ashuru.+  Hawataendelea kummiminia Yehova divai.+ Na dhabihu zao hazitampendeza;+ hizo ni kama mkate wa nyakati za maombolezo+ kwao; wote wanaoula watajitia unajisi. Kwa maana mkate wao ni kwa ajili ya nafsi zao wenyewe; hautaingia katika nyumba ya Yehova.+  Ninyi mtafanya nini katika siku ya mkutano na katika siku ya sherehe ya Yehova?+  Kwa maana, tazama! lazima watakwenda kwa sababu ya uporaji.+ Misri itawakusanya pamoja;+ Memfisi+ nayo itawazika. Upupu nao utachukua vitu vyao vyenye kutamanika vya fedha;+ miti yenye miiba itakuwa katika mahema yao.+  “Siku za kukaziwa fikira zitakuja;+ siku za malipo yanayostahili zitakuja.+ Watu wa Israeli watajua habari hiyo.+ Nabii atakuwa mpumbavu,+ mtu wa neno lililoongozwa na roho atatiwa wazimu kwa sababu ya wingi wa makosa yako,+ hata uadui kuwa mwingi.”  Mlinzi+ wa Efraimu alikuwa pamoja na Mungu wangu.+ Kuhusu nabii,+ kuna mtego wa mwindaji wa ndege katika njia zake zote;+ kuna uadui katika nyumba ya Mungu wake.  Wamejiingiza sana katika kuleta uharibifu,+ kama katika siku za Gibea.+ Atakumbuka kosa lao;+ atakazia fikira dhambi zao. 10  “Nilimkuta Israeli kama zabibu nyikani.+ Niliwaona mababu zenu kama tini ya mapema katika mtini ulio katika majira yake ya kwanza.+ Wao wenyewe waliingia kwa Baali wa Peori,+ nao wakajiweka wakfu kwa kitu kile cha aibu, wakawa wenye kuchukiza+ kama kile kitu walichokipenda.+ 11  Na kwa habari ya Efraimu, utukufu wao hurukia mbali kama kiumbe kinachoruka,+ hata kusiwe na kuzaa, wala tumbo lenye mimba wala kuchukua mimba.+ 12  Kwa maana ingawa wanalea wana wao, mimi pia nitawaondolea watoto wao hata kusiwe na mtu;+ kwa sababu—ole wao pia nitakapogeuka kutoka kwao!+ 13  Efraimu, ambaye nimemwona kama Tiro akiwa amepandwa katika uwanja wa malisho,+ ndiyo, Efraimu anakusudiwa kumtolea muuaji watoto wake.”+ 14  Wape, Ee Yehova, kile inachokupasa kuwapa.+ Wape tumbo lenye kuharibu mimba+ na maziwa yanayokauka. 15  “Ubaya wao wote ulikuwa katika Gilgali,+ kwa maana hapo nililazimika kuwachukia.+ Nitawafukuzia mbali kutoka katika nyumba yangu mwenyewe kwa sababu ya uovu wa matendo yao.+ Sitaendelea kuwapenda.+ Wakuu wao wote wanatenda kwa ukaidi.+ 16  Efraimu atapigwa aanguke.+ Mzizi wao utakauka.+ Hawatazaa matunda yoyote.+ Pia, hata wakizaa, nitaviua vitu vyenye kutamanika vya tumbo lao.”+ 17  Mungu wangu+ atawakataa, kwa maana hawakumsikiliza,+ nao watakuwa wakimbizi katikati ya mataifa.+

Maelezo ya Chini