Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Hosea 13:1-16

13  “Efraimu aliposema, alitetemesha; yeye alichukuliwa kwa uzito katika Israeli.+ Lakini akawa na hatia kuhusiana na Baali,+ akafa.+  Na sasa wanafanya dhambi zaidi na kujifanyia sanamu ya kuyeyushwa kutoka kwenye fedha+ yao, sanamu kulingana na uelewaji wao wenyewe,+ yote hiyo ni kazi ya mafundi.+ Nao wanaziambia, ‘Acheni wanadamu wanaotoa dhabihu wabusu ndama.’+  Kwa hiyo watakuwa kama mawingu ya asubuhi+ na kama umande unaotoweka mapema; kama makapi yanayopeperushwa mbali kutoka kwenye uwanja wa kupuria+ na kama moshi kutoka katika tundu la paa.  “Lakini mimi ni Yehova Mungu wako kuanzia nchi ya Misri,+ wala hukuwa unamjua Mungu mwingine yeyote ila mimi; wala hapakuwa na mwokozi mwingine yeyote ila mimi.+  Mimi mwenyewe nilikujua wewe nyikani,+ katika nchi yenye homa nyingi.+  Pia wakashiba kulingana na malisho yao.+ Walishiba, kisha moyo wao ukaanza kujiinua.+ Ndiyo sababu walinisahau mimi.+  Nami nitakuwa kwao kama mwana-simba.+ Nitaendelea kutazama kama chui kando ya njia.+  Nitakutana nao kama dubu ambaye amepoteza watoto wake,+ nitaurarua ukuta wa moyo wao. Nami nitawala hapo kama simba;+ mnyama wa mwituni atawararua vipande-vipande.+  Hakika atakuharibu wewe,+ Ee Israeli, kwa sababu ilikuwa juu yangu, juu ya msaidizi wako.+ 10  “Basi, yuko wapi mfalme wako, apate kukuokoa katika majiji yako yote,+ na waamuzi wako, ambao ulisema hivi kuwahusu, ‘Nipe mfalme na wakuu’?+ 11  Ndipo nilikupa mfalme katika hasira yangu,+ nami nitamwondolea mbali katika ghadhabu yangu.+ 12  “Kosa la Efraimu limefungwa, dhambi yake imewekwa akiba kama hazina.+ 13  Uchungu wa mwanamke anayezaa utamshika yeye.+ Yeye ni mwana asiye na hekima,+ kwa maana katika majira yake, hatasimama wakati wana watakapotoka katika tumbo la uzazi.+ 14  “Nitawakomboa wao kutoka katika mkono wa Kaburi;*+ nitawaokoa wao+ kutoka kwenye kifo. Ee Kifo, iko wapi michomo yako?+ Ee Kaburi,* yako wapi maangamizi yako?+ Huruma itafichwa kutoka machoni pangu.+ 15  “Hata yeye akizaa sana+ kama mimea ya matete, upepo wa mashariki, upepo wa Yehova, utakuja.+ Unakuja kutoka nyikani, nao utakausha kisima chake na kukausha bubujiko lake.+ Huyo atapora hazina ya vyombo vyote vyenye kutamanika.+ 16  “Samaria atahesabiwa kuwa na hatia,+ kwa maana kwa kweli yeye amemwasi Mungu wake.+ Wataanguka kwa upanga.+ Watoto wao wenyewe watavunjwa vipande-vipande,+ na wanawake wao wenye mimba watapasuliwa.”+

Maelezo ya Chini

Sheoli. Tazama Nyongeza 4.
Sheoli. Tazama Nyongeza 4.