Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Hosea 11:1-12

11  “Israeli alipokuwa mvulana, ndipo nikampenda,+ na kutoka Misri nilimwita mwanangu.+  “Waliwaita.+ Kwa kadiri hiyohiyo walienda mbali kutoka mbele yao.+ Wakaanza kutoa dhabihu kwa sanamu za Baali,+ nao wakaanza kufukiza moshi wa dhabihu kwa sanamu za kuchongwa.+  Lakini mimi, nilimfundisha Efraimu kutembea,+ nikawachukua mikononi mwangu;+ wala hawakutambua kwamba nilikuwa nimewaponya.+  Nilizidi kuwavuta kwa kamba za mtu wa udongo, kwa kamba za upendo,+ hata nikawa kwao kama wale wanaoondoa nira kwenye mfupa wa mataya yao,+ nami kwa upole nikamletea kila mmoja wao chakula.+  Hatarudi katika nchi ya Misri, bali Ashuru atakuwa mfalme wake,+ kwa sababu walikataa kurudi.+  Na upanga utazunguka-zunguka katika majiji yake+ na kukomesha mapingo yake na kula+ kwa sababu ya mashauri yao.+  Na watu wangu wanaelekea kunikosea uaminifu.+ Nao huwaita kuelekea juu; wala hakuna yeyote anayesimama.  “Nawezaje kukuacha, Ee Efraimu?+ Nawezaje kukutoa, Ee Israeli?+ Nawezaje kukufanya uwe kama Adma?+ Nawezaje kukuweka uwe kama Seboiimu?+ Moyo wangu umebadilika ndani yangu;+ na wakati huohuo huruma zangu zimewaka.  Sitaonyesha hasira yangu inayowaka.+ Sitaharibu tena Efraimu,+ kwa maana mimi ni Mungu,+ mimi si mwanadamu, mimi ndiye Mtakatifu katikati yako;+ wala sitakuja nikiwa na hasira. 10  Watatembea kwa kumfuata Yehova.+ Atanguruma kama simba;+ kwa maana yeye mwenyewe atanguruma,+ na wana watakuja wakitetemeka kutoka upande wa magharibi.+ 11  Watakuja kutoka Misri+ wakitetemeka kama ndege, na kama njiwa kutoka nchi ya Ashuru;+ nami nitawafanya wakae katika nyumba zao,” asema Yehova.+ 12  “Efraimu amenizunguka kwa maneno ya uwongo,+ na nyumba ya Israeli kwa udanganyifu. Lakini Yuda bado anatembea pamoja na Mungu,+ naye ni mwaminifu kwa aliye Mtakatifu Zaidi.”

Maelezo ya Chini