Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Hesabu 9:1-23

9  Na Yehova akasema na Musa katika nyika ya Sinai katika mwaka wa pili baada ya kuondoka kwao katika nchi ya Misri, katika mwezi wa kwanza,+ na kumwambia:  “Sasa wana wa Israeli watatayarisha dhabihu ya pasaka+ katika wakati wake uliowekwa.+  Katika siku ya kumi na nne ya mwezi huu katikati ya zile jioni mbili+ mtaitayarisha katika wakati wake uliowekwa. Kulingana na sheria zake zote na utaratibu wake wote wa kawaida mtaitayarisha.”+  Basi Musa akawaambia wana wa Israeli waitayarishe dhabihu ya pasaka.  Basi wakaitayarisha dhabihu ya pasaka katika mwezi wa kwanza, siku ya kumi na nne ya mwezi huo katikati ya zile jioni mbili, katika nyika ya Sinai. Kulingana na yote ambayo Yehova alikuwa amemwamuru Musa, ndivyo wana wa Israeli walivyofanya.+  Sasa kukawa na watu ambao walikuwa wamekuwa najisi kwa sababu ya nafsi+ ya binadamu hivi kwamba hawakuweza kuitayarisha dhabihu ya pasaka katika siku hiyo. Kwa hiyo wakaenda mbele ya Musa na Haruni katika siku hiyo.+  Kisha watu hao wakamwambia: “Tumekuwa najisi kwa sababu ya nafsi ya binadamu. Kwa nini tuzuiwe kumtolea Yehova toleo+ katika wakati wake uliowekwa katikati ya wana wa Israeli?”  Ndipo Musa akawaambia: “Simameni hapo, acheni nisikie jambo ambalo Yehova ataamuru juu yenu.”+  Ndipo Yehova akasema na Musa, na kumwambia: 10  “Sema na wana wa Israeli, na kuwaambia, ‘Ingawa huenda mtu yeyote kati yenu au wa vizazi vyenu akawa najisi kwa sababu ya nafsi+ au ameenda safari ya mbali, yeye pia lazima atamtayarishia Yehova dhabihu ya pasaka. 11  Katika mwezi wa pili,+ siku ya kumi na nne katikati ya zile jioni mbili, wataitayarisha. Wataila pamoja na keki zisizo na chachu na mboga chungu.+ 12  Hawapaswi kuacha chochote mpaka asubuhi,+ wala hawapaswi kuvunja mfupa wowote ulio ndani yake.+ Wanapaswa kuitayarisha kulingana na sheria yote ya pasaka.+ 13  Lakini wakati ambapo mtu alikuwa safi au hakuwa ameenda safari naye alipuuza kuitayarisha dhabihu ya pasaka, basi lazima nafsi hiyo itakatiliwa mbali kutoka kwa watu wake,+ kwa sababu haikutoa toleo la Yehova katika wakati wake uliowekwa. Mtu huyo atajibu kwa sababu ya dhambi yake.+ 14  “‘Na ikiwa mkaaji mgeni atakuwa akikaa pamoja nanyi akiwa mgeni, yeye pia atamtayarishia Yehova dhabihu ya pasaka.+ Anapaswa kufanya kulingana na sheria ya pasaka na kulingana na utaratibu wake wa kawaida.+ Kutakuwa na sheria moja kwa ajili yenu, kwa ajili ya mkaaji mgeni na kwa ajili ya mwenyeji wa nchi.’”+ 15  Sasa katika siku ya kusimamisha maskani+ wingu lilifunika maskani ya hema la Ushuhuda,+ lakini wakati wa jioni kitu kilichoonekana kama moto+ kilikaa juu ya maskani hiyo mpaka asubuhi. 16  Hivyo ndivyo ilivyoendelea daima: Wingu liliifunika wakati wa mchana, na kitu kilichoonekana kama moto wakati wa usiku.+ 17  Na wakati wowote wingu hilo lilipoinuka kutoka juu ya hema, wana wa Israeli walikuwa wakiondoka mara moja baada yake,+ na mahali ambapo wingu hilo lilikuwa likikaa, hapo ndipo wana wa Israeli walipokuwa wakipiga kambi.+ 18  Wana wa Israeli walikuwa wakiondoka kwa agizo la Yehova, na kupiga kambi kwa agizo la Yehova.+ Siku zote ambazo wingu hilo lilikaa juu ya maskani, walikaa katika kambi. 19  Na wakati ambapo wingu hilo lilirefusha kukaa kwake juu ya maskani hiyo siku nyingi, wana wa Israeli pia walishika wajibu wao kwa Yehova kwamba wasiondoke.+ 20  Na nyakati fulani wingu hilo lilikaa siku chache juu ya maskani. Walikuwa wakipiga kambi kwa agizo+ la Yehova, na kuondoka kwa agizo la Yehova. 21  Na nyakati fulani wingu+ hilo lilikaa kuanzia jioni mpaka asubuhi; na wingu hilo liliondoka wakati wa asubuhi, nao wakaondoka. Iwe wingu hilo liliinuka mchana au usiku, wao pia waliondoka.+ 22  Iwe wingu hilo lilirefusha kukaa kwake juu ya maskani kwa siku mbili au mwezi au siku zaidi, wana wa Israeli waliendelea kukaa katika kambi nao hawakuwa wakiondoka, lakini lilipoinuka waliondoka.+ 23  Walipiga kambi kwa agizo la Yehova, na kuondoka kwa agizo la Yehova. Walishika wajibu+ wao kwa Yehova kufuatia agizo la Yehova kupitia Musa.+

Maelezo ya Chini