Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Hesabu 6:1-27

6  Na Yehova akazidi kusema na Musa, na kumwambia:  “Sema na wana wa Israeli nawe utawaambia, ‘Mwanamume au mwanamke akiweka nadhiri ya pekee ya kuishi akiwa Mnadhiri+ kwa Yehova,  anapaswa kujiepusha na divai na kileo. Hatakunywa siki ya divai au siki ya kileo,+ wala kunywa maji yoyote yanayotengenezwa kutokana na zabibu, wala kula zabibu zikiwa mbichi au zikiwa zimekauka.  Siku zote za Unadhiri wake hatakula kitu chochote kinachotengenezwa kutokana na mzabibu wa divai, kuanzia zabibu ambazo hazijaiva mpaka maganda.  “‘Siku zote za nadhiri ya Unadhiri wake wembe wowote usipite juu ya kichwa chake;+ mpaka siku ambazo ametengwa kwa ajili ya Yehova zitimie, atakuwa mtakatifu kwa kuacha mashungi+ ya nywele za kichwa chake yakue.  Siku zote za kutengwa kwake kwa ajili ya Yehova asikaribie nafsi yoyote iliyokufa.+  Hata kwa ajili ya baba yake au mama yake au ndugu yake au dada yake asijitie unajisi watakapokufa,+ kwa sababu ishara ya Unadhiri wake kwa Mungu wake iko juu ya kichwa chake.  “‘Siku zote za Unadhiri wake atakuwa mtakatifu kwa Yehova.  Lakini ikiwa yeyote anayekufa atakufa ghafula kando yake+ hivi kwamba awe amekitia unajisi kichwa cha Unadhiri wake, basi lazima anyoe+ kichwa chake katika siku ya kuthibitisha utakaso wake. Katika siku ya saba anapaswa kukinyoa. 10  Na katika siku ya nane atamletea kuhani njiwa-tetere wawili au hua wawili wachanga kwenye mwingilio wa hema la mkutano.+ 11  Naye kuhani atamtoa mmoja kama toleo la dhambi+ na yule mwingine kama toleo la kuteketezwa+ na kufanya upatanisho kwa ajili yake, kwa kuwa ametenda dhambi kwa sababu ya ile nafsi iliyokufa. Ndipo atakitakasa kichwa chake siku hiyo. 12  Naye ataishi kama Mnadhiri+ kwa Yehova kwa siku za Unadhiri wake, naye ataleta mwana-kondoo dume aliye katika mwaka wake wa kwanza awe toleo la hatia;+ nazo siku zile za kwanza hazitahesabiwa kwa sababu aliunajisi Unadhiri wake. 13  “‘Sasa hii ndiyo sheria kumhusu Mnadhiri: Katika siku ambayo siku za Unadhiri wake zitatimia,+ ataletwa kwenye mwingilio wa hema la mkutano. 14  Naye atamtolea Yehova toleo lake, kondoo-dume mmoja asiye na kasoro, aliye katika mwaka wake wa kwanza awe toleo la kuteketezwa+ na mwana-kondoo jike asiye na kasoro, aliye katika mwaka wake wa kwanza awe toleo la dhambi+ na kondoo-dume mmoja asiye na kasoro awe dhabihu ya ushirika,+ 15  na kikapu cha keki za mviringo+ zisizo na chachu, za unga laini, zilizotiwa mafuta,+ na mikate myembamba iliyotiwa mafuta,+ na toleo lake la nafaka+ na matoleo yake ya kinywaji.+ 16  Na kuhani atayatoa mbele za Yehova na kutoa toleo lake la dhambi na toleo lake la kuteketezwa.+ 17  Naye atamtolea Yehova yule kondoo-dume akiwa dhabihu ya ushirika+ pamoja na kile kikapu cha keki zisizo na chachu; naye kuhani atatoa toleo lake la nafaka+ pamoja na toleo lake la kinywaji. 18  “‘Na huyo Mnadhiri atanyoa+ kichwa chake cha Unadhiri wake kwenye mwingilio wa hema la mkutano, naye atachukua nywele za kichwa cha Unadhiri wake na kuzitia katika moto ulio chini ya dhabihu ya ushirika. 19  Naye kuhani atachukua bega lililotokoswa+ kutoka kwa yule kondoo-dume na keki moja ya mviringo isiyo na chachu kutoka kwenye kile kikapu, na mkate mwembamba+ mmoja usio na chachu, na kuvitia mikononi mwa huyo Mnadhiri baada ya ishara yake ya Unadhiri kunyolewa. 20  Naye kuhani atavitikisa huku na huku viwe toleo la kutikisa mbele za Yehova.+ Ni kitu kitakatifu kwa kuhani huyo, pamoja na kidari+ cha lile toleo la kutikisa na mguu wa mchango.+ Na baadaye Mnadhiri huyo anaweza kunywa divai.+ 21  “‘Hiyo ndiyo sheria juu ya Mnadhiri+ ambaye ataweka nadhiri—toleo lake kwa Yehova juu ya Unadhiri wake, mbali na vile anavyoweza kupata. Kulingana na nadhiri yake atakayoweka, ndivyo anavyopaswa kufanya kwa sababu ya sheria ya Unadhiri wake.’” 22  Kisha Yehova akasema na Musa, na kumwambia: 23  “Sema na Haruni na wanawe, na kuwaambia, ‘Hivi ndivyo mtakavyowabariki+ wana wa Israeli, na kuwaambia: 24  “Yehova na akubariki+ na kukutunza.+ 25  Yehova na aufanye uso wake ung’ae kukuelekea,+ na akupe kibali.+ 26  Yehova na ainue uso wake kukuelekea+ na kukupa amani.”’+ 27  Nao wataweka jina+ langu juu ya wana wa Israeli, ili mimi mwenyewe nipate kuwabariki wao.”+

Maelezo ya Chini