Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Chagua lugha Kiswahili

Hesabu 5:1-31

5  Na Yehova akazidi kusema na Musa, na kumwambia:  “Amuru wana wa Israeli kwamba wamtoe nje ya kambi kila mtu mwenye ukoma+ na kila mtu mwenye mtiririko unaotoka+ na kila mtu asiye safi kutokana na nafsi iliyokufa.+  Awe mwanamume au mwanamke mnapaswa kumtoa nje.+ Mnapaswa kumtoa nje ya kambi, ili wasije wakachafua+ kambi za wale ambao ninakaa katikati yao.”+  Nao wana wa Israeli wakafanya hivyo, naam, wakawatoa nje ya kambi. Kama vile Yehova alivyokuwa amemwambia Musa, ndivyo wana wa Israeli walivyofanya.  Na Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumwambia:  “Sema na wana wa Israeli, ‘Kwa habari ya mwanamume au mwanamke, ikiwa watatenda yoyote kati ya dhambi za wanadamu kwa kufanya tendo la kumkosea uaminifu Yehova, nafsi hiyo pia imekuwa na hatia.+  Nao lazima waungame+ dhambi yao ambayo wametenda, naye lazima alipie hatia yake kwa ukamili wake, pia aongeze sehemu yake ya tano juu yake,+ naye lazima ampe yule ambaye alimtendea kosa.  Lakini ikiwa huyo aliyetendewa kosa hana mtu wa jamaa ya karibu wa kulipwa yale malipo ya hatia, yale malipo ya hatia yanayorudishwa kwa Yehova yatakuwa ya kuhani, isipokuwa yule kondoo-dume wa upatanisho ambaye atamtumia kufanya upatanisho kwa ajili yake.+  “‘Na kila mchango+ wa vitu vyote vitakatifu+ vya wana wa Israeli, ambavyo watapeleka kwa kuhani, vitakuwa vyake.+ 10  Na vitu vitakatifu vya kila mmoja vitakuwa vyake mwenyewe. Chochote kile ambacho mtu atampa kuhani, hicho kitakuwa chake.’” 11  Na Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumwambia: 12  “Sema na wana wa Israeli, nawe utawaambia, ‘Ikiwa mke wa mtu yeyote atageuka kando, yaani, kwa kufanya tendo la kumkosea uaminifu,+ 13  na kwa kweli mwanamume mwingine alale naye na kutokwa na shahawa,+ nalo limefichwa machoni pa mume wake+ nalo halijagunduliwa, naye mwanamke huyo amejitia unajisi lakini hakuna shahidi juu yake, naye hajakamatwa; 14  na roho ya wivu+ imempata mume wake, naye ameutilia shaka uaminifu wa mke wake, na mwanamke huyo kwa kweli amejitia unajisi, au roho ya wivu imempata mume wake, naye ameutilia shaka uaminifu wa mke wake, lakini yeye kwa kweli hajajitia unajisi; 15  basi mwanamume huyo lazima amlete mke wake kwa kuhani+ na kuleta toleo lake pamoja naye, sehemu ya kumi ya efa ya unga wa shayiri. Hatamimina mafuta juu yake wala kuweka ubani+ juu yake, kwa sababu ni toleo la nafaka la wivu, toleo la ukumbusho linaloleta kosa kwenye kumbukumbu. 16  “‘Naye kuhani lazima amlete huyo mwanamke mbele na kumfanya asimame mbele za Yehova.+ 17  Naye kuhani atachukua maji matakatifu katika chombo cha udongo, naye kuhani atachukua sehemu ya mavumbi yaliyo kwenye sakafu ya maskani, naye atayatia katika maji. 18  Naye kuhani atamsimamisha mwanamke huyo mbele za Yehova na kufungua nywele za kichwa cha mwanamke huyo na kutia kwenye viganja vya mkono wake lile toleo la nafaka la ukumbusho, yaani, toleo la nafaka la wivu,+ na katika mkono wa kuhani kutakuwa na maji machungu yanayoleta laana.+ 19  “‘Naye kuhani lazima amwapishe, naye atamwambia mwanamke huyo: “Ikiwa hakuna mwanamume yeyote ambaye amelala nawe na ikiwa hujageuka kando katika uchafu wowote huku ukiwa chini ya mume wako,+ uwe huru na madhara ya maji haya machungu yanayoleta laana. 20  Lakini wewe, ikiwa umegeuka kando ukiwa chini ya mume wako+ na ikiwa umejitia unajisi na mwanamume fulani ametia ndani yako shahawa zake zilizomtoka,+ isipokuwa mume wako,⁠—” 21  Kuhani huyo sasa atamwapisha mwanamke huyo kwa kiapo kinachohusisha kulaani,+ naye kuhani atamwambia mwanamke huyo: “Yehova na akuweke kuwa laana na kiapo katikati ya watu wako, kwa Yehova kulifanya paja+ lako lianguke, na tumbo lako livimbe. 22  Na maji haya yanayoleta laana yataingia kwenye matumbo yako na kulifanya tumbo lako livimbe na paja lako lianguke.” Naye mwanamke huyo atasema: “Amina! Amina!” 23  “‘Naye kuhani ataandika laana hizo katika kitabu+ na kuzifutilia+ mbali kwenye yale maji machungu. 24  Naye atamnywesha yule mwanamke maji hayo machungu yanayoleta laana,+ nayo maji yanayoleta laana yataingia ndani yake kama kitu kichungu. 25  Na kuhani atachukua toleo la nafaka+ la wivu kutoka katika mkono wa mwanamke huyo na kutikisa toleo hilo la nafaka huku na huku mbele za Yehova, naye atalileta karibu na madhabahu. 26  Naye kuhani atachukua sehemu ya toleo la nafaka iwe kumbukumbu+ yake naye ataifukiza juu ya madhabahu, kisha atamnywesha yule mwanamke maji hayo. 27  Baada ya kumnywesha maji hayo, itatukia pia kwamba ikiwa amejitia unajisi kwa kufanya tendo la kukosa uaminifu kwa mume wake,+ ndipo maji yanayoleta laana yataingia ndani yake kama kitu kichungu, nalo tumbo lake litavimba, nalo paja lake litaanguka, na mwanamke huyo atakuwa laana katikati ya watu wake.+ 28  Hata hivyo, ikiwa mwanamke huyo hajajitia unajisi bali yeye ni safi, basi atakuwa huru asipate adhabu hiyo;+ naye atatiwa mimba kwa shahawa. 29  “‘Hiyo ndiyo sheria juu ya wivu,+ mahali ambapo mwanamke anageuka kando+ huku akiwa chini ya mume wake,+ naye anajitia unajisi, 30  au katika kisa cha mwanamume anayepata roho ya wivu, naye amtilie shaka mke wake juu ya uaminifu wake; naye atamsimamisha mke wake mbele za Yehova, naye kuhani atatimiza sheria yote hiyo kumwelekea. 31  Naye mwanamume huyo atakuwa hana hatia ya kosa, bali mke huyo atajibu kwa kosa lake.’”

Maelezo ya Chini