Hamia kwenye habari

Hamia kwenye menyu ya pili

Hamia kwenye yaliyomo

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili

Biblia Kwenye Mtandao | BIBLIA TAKATIFU--TAFSIRI YA ULIMWENGU MPYA

Hesabu 35:1-34

35  Na Yehova akaendelea kusema na Musa kwenye nchi tambarare za jangwa la Moabu kando ya Yordani,+ huko Yeriko, na kumwambia:  “Wape wana wa Israeli amri ya kwamba lazima wawape Walawi majiji+ wakae humo kutoka katika urithi wa miliki yao, nao watawapa Walawi kiwanja cha malisho cha majiji kuzunguka pande zote.+  Na majiji hayo yatatumika kwao kuwa makao yao, navyo viwanja vyao vya malisho vitakuwa kwa ajili ya wanyama wao wa kufugwa na mali zao na kwa ajili ya wanyama-mwitu wao wote.  Na viwanja vya malisho vya majiji hayo, ambayo mtawapa Walawi, vitakuwa kutoka katika ukuta wa jiji kuelekea nje kipimo cha mikono elfu moja kuzunguka pande zote.  Nanyi mtapima nje ya jiji upande wa mashariki mikono elfu mbili na upande wa kusini mikono elfu mbili na upande wa magharibi mikono elfu mbili na upande wa kaskazini mikono elfu mbili, jiji likiwa katikati. Hicho kitatumika kwao kama kiwanja cha malisho cha majiji hayo.  “Haya ndiyo majiji mtakayowapa Walawi: majiji 6 ya makimbilio,+ ambayo mtatoa ili muuaji akimbilie humo,+ na mbali na hayo mtatoa majiji mengine 42.  Majiji yote mtakayowapa Walawi yatakuwa majiji 48, hayo pamoja na viwanja vyake vyote vya malisho.+  Majiji mtakayotoa yatatoka katika miliki ya wana wa Israeli.+ Kutoka kwa wengi mtachukua mengi, na kutoka kwa wachache mtachukua machache.+ Kila mmoja kulingana na urithi wake atakaochukua uwe miliki, atawapa Walawi sehemu ya majiji yake.”  Naye Yehova akaendelea kusema na Musa, na kumwambia: 10  “Sema na wana wa Israeli, nawe utawaambia, ‘Mtavuka Yordani na kuingia katika nchi ya Kanaani.+ 11  Nanyi mtachagua majiji yatakayowafaa ninyi. Yatatumika kwenu yakiwa majiji ya makimbilio, naye muuaji atakayeipiga nafsi na kuiua bila kukusudia lazima akimbilie humo.+ 12  Na majiji hayo yatatumika kwenu yakiwa makimbilio ili kumkimbia mlipiza-kisasi cha damu,+ kusudi muuaji asife mpaka asimame mbele ya kusanyiko kwa ajili ya hukumu.+ 13  Nayo majiji mtakayotoa, yale majiji sita ya makimbilio, yatakuwa kwa ajili yenu. 14  Mtatoa majiji matatu upande huu wa Yordani,+ na majiji matatu mtatoa katika nchi ya Kanaani.+ Yatatumika yakiwa majiji ya makimbilio. 15  Majiji hayo sita yatatumika yakiwa kimbilio kwa wana wa Israeli na kwa mkaaji mgeni+ na kwa mhamiaji aliye kati yao, ili mtu yeyote ambaye ataipiga nafsi na kuiua bila kukusudia akimbilie humo.+ 16  “‘Sasa ikiwa amempiga kwa chombo cha chuma akafa, yeye ni muuaji wa kukusudia.+ Lazima muuaji huyo wa kukusudia auawe.+ 17  Na ikiwa alimpiga kwa jiwe dogo ambalo lingeweza kumuua naye afe, yeye ni muuaji wa kukusudia. Lazima muuaji huyo wa kukusudia auawe. 18  Na ikiwa alimpiga kwa chombo kidogo cha mbao ambacho kingeweza kumuua naye afe, yeye ni muuaji wa kukusudia. Lazima muuaji huyo wa kukusudia auawe.  19  “‘Mlipiza-kisasi+ cha damu ndiye  atakayemuua huyo muuaji wa kukusudia. Hapo atakapokutana naye atamuua. 20  Na ikiwa alikuwa akimsukuma+ kwa sababu ya chuki au ikiwa amemvizia+ na kumtupia kitu ili afe, 21  au ikiwa kwa uadui amempiga kwa mkono wake ili afe, lazima mpigaji huyo atauawa. Yeye ni muuaji wa kukusudia. Mlipiza-kisasi cha damu atamuua yule muuaji wa kukusudia akimkuta.+ 22  “‘Lakini ikiwa alimsukuma bila uadui wowote au kumtupia chombo chochote pasipo kumvizia,+ 23  au jiwe lolote ambalo lingeweza kumuua pasipo yeye kumwona, au kumwangushia, naye afe, naye hakuwa adui yake wala hakuwa akitafuta kumdhuru, 24  ndipo kusanyiko litahukumu kati ya yule mpigaji na yule mlipiza-kisasi cha damu kulingana na hukumu hizi.+ 25  Nalo kusanyiko+ lazima limkomboe muuaji asiyekusudia kutoka mkononi mwa mlipiza-kisasi cha damu, nalo kusanyiko litamrudisha katika jiji lake la makimbilio alilokuwa amekimbilia, naye atakaa humo mpaka kifo cha kuhani mkuu aliyetiwa mafuta kwa kutumia mafuta matakatifu.+ 26  “‘Lakini ikiwa muuaji asiyekusudia atatoka nje ya mipaka ya jiji la makimbilio ambalo amekimbilia, 27  naye mlipiza-kisasi+ cha damu amkute nje ya mpaka wa lile jiji la makimbilio, na yule mlipiza-kisasi cha damu amuue yule muuaji asiyekusudia, yeye hana hatia ya damu. 28  Kwa maana alipaswa kukaa katika jiji la makimbilio mpaka kifo cha kuhani mkuu,+ na baada ya kifo cha kuhani mkuu yule muuaji asiyekusudia anaweza kurudi katika nchi iliyo miliki yake. 29  Nazo hizo zitatumika kuwa sheria za hukumu kwa ajili yenu katika vizazi vyenu vyote katika makao yenu yote. 30  “‘Kila mwenye kupiga nafsi na kuiua anapaswa kuuawa akiwa muuaji wa kukusudia+ kwa kinywa cha mashahidi,+ na shahidi mmoja hawezi kutoa ushuhuda juu ya nafsi ili afe. 31  Nanyi hampaswi kuchukua fidia kwa ajili ya nafsi ya muuaji wa kukusudia anayestahili kufa,+ kwa maana lazima auawe.+ 32  Nanyi hampaswi kuchukua fidia kwa ajili ya mtu ambaye amekimbia kwenda katika jiji lake la makimbilio, ili arudi kukaa katika nchi kabla ya kifo cha kuhani mkuu. 33  “‘Nanyi msiichafue nchi mliyo ndani yake; kwa sababu damu ndiyo inayoichafua nchi,+ na kwa ajili ya nchi hakuwezi kuwa na upatanisho kuhusu damu ambayo imemwagwa juu yake isipokuwa kwa damu ya yule anayeimwaga.+ 34  Wala msiitie unajisi nchi ambayo mnakaa ndani yake, ambayo mimi ninakaa katikati yake; kwa maana mimi Yehova ninakaa katikati ya wana wa Israeli.’”+

Maelezo ya Chini